Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija" - struktūrvienība Siguldas 83. skautu un gaidu vienība
Projekta kopējās izmaksas:
8250.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8250.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "SIGULDAS SKAUTIEM UN GAIDĀM 100" paredz papildināt simtgades gada plānoto pasākumu klāstu paredzot divas šī projekta daļas.
Pirmā projekta daļa paredz atlasīt un izveidot 15 populārākās skautu un gaidu dziesmas, izveidot dziesmām aranžiju, padarot tās mūsdienīgas un izveidojot pavadījums dziesmām. Pēc tam paredzēts, ka dziedošie skauti un gaidas iedzied šīs dziesmas skaņu ierakstu studijā. Plānots, ka gan iedziedātās dziesmas, gan arī pavadījumi tiek ievietoti populārākajās straumēšanas vietnēs Spotify, Youtube un iespējams vēl kādā citā. Plānots, ka tiks paredzēts arī šo dziesmu koncerts Siguldas skautu un gaidu vienības lielajā vasaras nometnē TURPINĀJUMS, kas notiks no 22.07. līdz 27.07.2024.
Pirmo projektu daļu plānots realizēt no 10.05. līdz 30.07.
Otrā projekta daļa paredz piesaistīt projektam vēsturniekus, kas palīdzētu savākt, apkopot un sakārtot vēsturiskos materiālus par Siguldas skautu un gaidu vienību pirmās Latvijas republikas laikā, sakot no 1924. gada, kad tika dibināta Siguldas skautu un gaidu vienība. Pēc tam sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes, Vidzemes reģionālo daļu izveidot interaktīvu pārgājienu maršrutu pa Siguldas apkārtni, kur dažādos skatu punktos būtu izveidota vēsturiskā informācija par Siguldas skautu un gaidu attīstību un darbošanos Siguldā. Paredzēts neliels informatīvs stends - apraksts ar QR kodu, kuru, ar telefonu noskanējot, interesents piekļūst pie informācijas tīmeklī, kas ir papildināta ar vēsturiskām bildēm un paplašinātiem aprakstiem. Plānots izveidot maršruta kopgarumu 10 - 12 km un 10 informatīvos stendus-stāstus ar paplašinātu informāciju tīmeklī.
Projekta otro daļu paredzēts realizēt no 01.06. līdz 18.11.2024.

Mērķi

Skautu un gaidu kustība Latvijā ir neatņemama sabiedrības daļa. Ļoti lielu un nozīmīgu lomu tā spēlēja pirmās Latvijas republikas laikā. Tā kā pašreiz Biedrība "Latvijas skautu un gaidu centrāla organizācija" ir šīs kustības pēctecis un pašreiz aktīvi darbojas, kā arī Siguldas 83. skautu un gaidu vienība ir viena no lielākajam biedrības struktūrvienībām, kas apvieno vairāk kā 80 biedru mums ir ļoti būtiski saglabāt un īpaši bērniem un jauniešiem nodot vēsturiskās liecības informāciju, kā arī tradīcijas - skautu un gaidu dziesmas, lai tās stingrāk iesakņotos un būtu nākamās paaudzes kultūrtelpas daļa.
Projekta mērķis ir turpināt skautu un gaidu tradīcijas un aktualizēt vēsturisko informāciju mūsdienu jauniešu un bērnu vidū. Tāpat arī šīs tradīcijas un vēsturiskās liecības nodot plašākam interesentu lokam, pirmkārt skautu un gaidu biedru ģimenēm, otrkārt visai Latvijas sabiedrībai.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:
1. projekta daļai:
- atlasīt 15 skautu un un gaidu populārākās dziesmas;
- izveidot dziesmu aranžijas un sagatavot pavadījumus;
- ierakstīt dziesmas skaņu ierakstu studijā, iesaistot skautu un gaidas;
- ierakstītās dziesmas un pavadījumus publicēt dažādās straumēšanas platformās - popularizējot tās;
- simtgades nometnes Turpinājums ietvarā noorganizēt šo ierakstīto dziesmu prezentācijas koncertu;
2. projekta daļai;
- atrast, izpētīt un atlasīt vēsturiskos materiālus par Siguldas skautu un gaidu vienību;
- sagatavot 10 vēsturiskus stāstus par Siguldas skautiem un gaidām;
- sagatavot un izvietots vides stendus ar intrigas informāciju un QRkodu, kurs aizved uz stāstu interneta tīmeklī;
- Sagatavot pārgājiena kopējo aprakstu un ietvert to Siguldas Tūrisma piedāvājumā;
- noorganizēt prezentācijas pārgājienu ar vēsturniekiem, kas veidoja šos stāstus.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Labumu ieguvēji ir visi Latvijas skautu un gaidu organizācijas biedri, kas kopumā pašreiz ir vairāk ka 800 cilvēki, vairums no tiek bērni un jaunieši un viņu vecāki. Ka arī tūristi kas apmeklēs Siguldu un Siguldas apkārtni, kas varēs iepazīties ar Siguldas skautu un gaidu vēsturi. Šis projekts būs arī iespējams piedāvāt ārzemju tūristiem, īpaši skautiem un gaidām no citām valstīm. Pasaulē pašreiz ir vairāk ka 50 miljoni skautu un gaidu un 2027. gadā Polijā, notiks pasaules skautu lielā nometne.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā:
- Tiks atlasītas 15 skautu un gaidu dziesmas, dziesmām tiks izveidotas aranžijas/pavadījumi un tās tiks iedziedātas;
- iedziedātās dziesmas tiks publicētas straumēšanas vietnēs Spotify un Youtube;
- tiks apkopota un sistematizēta vēsturiskā informācija par Siguldas skautiem un gaidām:
- Tiks izveidoti 10 informatīvie stendi-stāsti par Siguldas skautu un gaidu vēsturiskajiem posmiem, notikumiem, personībām;
- tiks izveidots speciāls skautu un gaidu maršruts Siguldas apkārtnē ar 10 vēsturisko punktu informatīvajiem stendiem un tiešsaistes iespēju ar tiem iepazīties (izmantojot planšetes un viedtelefonus);
- Siguldas pilsētai un novadam būs izveidots jauns interaktīvs tūrisma maršruts;
- Tiks popularizēta skautu un gaidu kustība Vidzemē un kopumā Latvijā.
Projekta rezultātiem ilgtspēja ir neierobežota, jo projekta rezultāts būs digitāls un to ir iespējams saglabāt ilgā laika termiņā.