Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras novada pašvaldības iestāde "Tūrisma pārvalde"
Projekta kopējās izmaksas:
2296.67 EUR
Finansējums no VKKF:
2296.67 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Šajā projektā plānots izveidot audio gidu “Runājošās skulptūras” par 7 skulptūrām un pieminekļiem Valmieras novadā latviešu, angļu un igauņu valodās. Tādējādi paplašinot cilvēku izpratni par to nozīmi un vēsturisko kontekstu. Ņemot vērā, ka informācijas stendi nav vienmēr ir praktiski uzstādāmi, audio gids ir alternatīvs risinājums, kas varētu kalpot gan informēšanai, gan interešu piesaistei. "Runājošā skulptūra" simboliski iejūtās gida lomā, pastāstot par skulptūras veidošanas vēsturi un notikumu vai personu, kurai par godu šī skulptūra ir radīta. Šāda informācija palīdz apmeklētājiem labāk saprast un novērtēt skulptūras, piedāvājot dziļāku kontekstu un stāstus, kas varētu piesaistīt apmeklētāju interesi un veicināt izziņu par publiskās mākslas paraugiem.

Mērķi

Neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai iedzīvotāju skaita, lielākā daļa pilsētu un ciemu glabā publiskās mākslas paraugus. Visbiežāk tās ir skulptūras un citi tēlniecības darbi, kas veido vietējo kultūras mantojumu, ietverot spēju saglabāt kolektīvo atmiņu un vēsturiskos aspektus, ko kopiena uzskata par svarīgiem un izcelšanas vērtiem. Lai gan šie objekti ir būtiski, ir nepieciešama pieejama informācija par tiem, lai jaunpienācēji kopienā izprastu to nozīmi un vērtību, kā arī lai sniegtu ieskatu teritorijas apmeklētājiem un ceļotājiem.

Apmeklētāju skaits, kuri par šādiem objektiem vēlas lasīt informāciju, kas izklāstīta uz informācijas stenda, samazinās, jo daudzas lielās tūristu grupas izvēlas ekskursijas gida pavadībā, bet individuālie tūristi un ģimenes to dara retāk, ņemot vērā pietiekami dārgos un sarežģītos gida pakalpojumus. Kā alternatīva, audio gids var būt efektīvs instruments, lai veicinātu skulptūru atpazīstamību un padarītu mākslas iepazīšanu pievilcīgāku un izglītojošāku. Audio gids piedāvā audiālu informāciju par katra objekta vēsturisko kontekstu, radīšanas laiku un citiem svarīgiem faktoriem.

Valmieras novads ir vieta ar nozīmīgiem tēlniecības objektiem, tomēr ne visi zina to nozīmi vai vēsturi. Lai to izceltu, audio gida “Runājošās skulptūras” galvenais mērķis būtu popularizēt un saglabāt informāciju par tēlniecības darbiem, kā arī veicināt izziņu par tiem. Daļa no Valmieras novada tēlniecības darbiem ir arī kultūrvēsturiskais mantojums. Tādējādi piedāvātais risinājums atbilst programmas mērķim - “Vidzemes savdabības izzināšana, saglabāšana un popularizēšana.”

Uzdevumi

1.     Izveidot saistošus audio gida stāstus par 7 Valmieras novada tēlniecības objektiem  - Piemineklis Rūjienas atbrīvošanai "Tālavas taurētājs" (Rūjiena), piemineklis Arturam Alberingam "Sējējs" (Rūjiena), Piemineklis Robertam Slokenbergam (Rūjiena),  Baltijas ceļa piemiņas zīme pie Latvijas un Igaunijas robežas, Piemineklis Ēvaldam Siliņam (Rūjiena), Madonna Orans (Rūjiena), Piemineklis ķēniņam Tālivaldim (Trikāta).

2.     Veidot 7 audio ierakstus latviešu valodā (arī angļu, igauņu valodās) sadarbībā ar Valmieras teātra aktieriem, tādejādi izceļot arī Valmieras teātra lomu galamērķa pievilcībā un integrējot teātra aktieru balsis audio gida risinājumos.

3.     Ierakstīt un rediģēt audio ierakstus.

4.     Izveidot QR kodus audio ierakstiem un savienot tos ar visit.valmiera.lv mājaslapu datu uzglabāšanai.

5.     Izgatavot QR kodu plāksnītes un uzstādīt tās skulptūru tuvumā.

6.     Uzrakstīt un izsūtīt medijiem preses relīzi (relīze tiks tulkota arī igauņu un angļu valodā), izplatīt to Tūrisma pārvaldes platformās.

7.     Iepazīstināt ar audio gidu “Rūjienas pērles” pasākumu ietvaros.

8.     Iesniegt projekta atskaiti.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

• Vietējie iedzīvotāji (gan esošie, gan jaunpienācēji kopienā, kuri vēlas izzināt vietējo kultūras mantojumu);
• Ceļotāji, Valmieras novada viesi (īpaši individuālie ceļotāji, kas neizmanto gida pakalpojumus);
• Digitālie risinājumi objektu iepazīšanai piesaista arī ģimenes ar bērniem un jauniešiem, kas veicina jaunākās paaudzes interesi un izglītošanu par kultūras objektiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Izveidots audio gids, kas integrēts Visit Valmiera mājaslapā, par 7 tēlniecības objektiem Valmieras novadā. Veicināta gan vietējo, gan novada viesu izziņa par vietējo kultūrvēsturisko mantojumu.Veikta tēlniecības objektu popularizēšana un izcelšana.

Ņemot vērā, ka audio gids tiks integrēts Visit Valmiera mājaslapā, būs iespēja iegūt kvantitatīvos datus par audio gida izmantošanu: kopējo audio failu klausīšanās skaitu, informāciju par to, cik klausījumi veikti katrā no audio gida valodām, kā arī mēnešus, kuros audio gids ir klausīts visbiežāk. Tā kā audio gids tiks integrēts Visit Valmiera mājaslapā, paredzams ka mājaslapas apmeklētība pieaugs par vidēji 3-5% procentiem.