Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
7805.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3680.00 EUR
Līdzfinansējums:
4125.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamības veicināšana Vidzemes vēsturiskajā zemē, piedāvājot aktuālu un laikmetīgu skatuves mākslas saturu – biedrības "Tuvumi" radītajām un producētajām izrādēm "Vērpete" un "Labra nams".

Izrādes “Vērpete” pamatā ir kustība, kur pāris griežas, sadevies rokās. Izrādes autori no šīs vienas kustības ir izveidojuši horeogrāfiju, kuru raksturo precizitāte, ātrums, uzticība un augošs saviļņojums. Pievilkšanās un atgrūšanās spēki notur dejotājus savstarpējā spriedzē - tā ir reizē paļaušanās un cīņa. Virzoties cauri telpai, ne mirkli neatlaižot ciešo roku satvērienu, dejotāji izraisa arī skatītāju pārvietošanos, pamazām ievelkot tos kopīgā vērpetē. Tā ir pieredze, ko daudzi skatītāji raksturojuši kā atrašanos dabas stihijas viducī, kur prātu pārņem neizskaidrojama pacilātība.


Labra nams” ir telpiska skaņas horeogrāfija, kuru izveidoja mākslinieku apvienība IevaKrish sadarbībā ar komponistu Jēkabu Nīmani.  Izrādes pamatā ir Nīmaņa radītas īsas muzikālas vienības, kuru gaitu atskaņošanas laikā nosaka mākslinieku veidotā dejas horeogrāfija. Skaņas izrādi apmeklētāji piedzīvo ar aizsietām acīm.  “Labra nams” ir veidots ar nodomu radīt iekļaujošu klātienes mākslas darba pieredzi ārpus vizuālās uztveres. Tā konteksts ir piemērots jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no apmeklētāja redzes kvalitātes, tādejādi ir īpaši piemērots cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Plānojot biedrības "Tuvumi" 2024. gada viesizrāžu sēriju, kā jauni sadarbības partneri Vidzemē piesaistīti Cēsu radošais un digitālais kvartāls/ Raiņa kvartāls, Ropažu kultūras centrs un Valmieras kultūras pārvalde (pasākumu programma “KURTUVES vasara”).

 

Mērķi

Izrāžu "Labra nams" un "Vērpete" saturs un forma atbilst visiem priekšnosacījumiem, lai šo darbus būtu iespējams pielāgot un rādīt dažādās telpās un kontekstos, attiecīgi - lai tie būtu mobili, izmaksu ziņā pieejami un saprotami pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam, katram vienam no apmeklētājiem nodrošinot unikālu mākslas pieredzi. Apvienojot mērķi sākt veidot ilgtspējīgu viesizrāžu tīklu Latvijā un vēlmi ar izrādēm sasniegt pēc iespējas plašāku mērķauditoriju Latvijā, tajā skaitā Vidzemes reģiona iedzīvotājus, veidojam šo projekta pieteikumu.

 

Mērķi 

 • Papildināt  Vidzemes kultūras programmas piedāvājumu ar laikmetīgu, aktuālu un plašam sabiedrības lokam pieejamu laikmetīgās mākslas saturu - laikmetīgās dejas izrādēm "Vērpete" Valmierā un “Labra nams” Cēsīs un Ropažos.
 • Veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs un kopienas iesaisti mākslas, kultūras un citos sabiedriskajos procesos.
 • Ilgtspējīga viesizrāžu tīkla veidošana Latvijas reģionos, ar mērķi uzturēt regulāru pieejamību laikmetīgās dejas/mākslas saturam.
 • Kvalitatīva kultūras satura piedāvājums dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēkiem, tajā skaitā cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti.

Uzdevumi

Uzdevumi:

- Plānot un koordinēt viesizrāžu norisi un budžetu;

- Plānot laika un uzdevumu grafikus katrai no norises vietām;

- Koordinēt izrādes radošās un tehniskās komandas darbu saskaņā ar ieplānotajiem viesizrāžu norises laikiem. - Kvalitatīvi piemērot izrādi katri no norises vietām, kā arī saskaņot nepieciešamās tehnikas nodrošinājumu.

- Sagatavot un nodrošināt nepieciešamos publicitātes materiālus (izrādes apraksti, vizuālie materiāli, publicitātes foto u.c.), kas partnerorganizācijām ļautu veikt kvalitatīvu un uztveramu izrādes publicitātes un mārketinga kampaņu katrā no viesizrāžu norises vietām.

- Veikt neatkarīgu publicitātes un mārketinga aktivitāšu kampaņu viesizrāžu sērijai Vidzemē.

- Uzturēt regulāru kontaktu ar sadarbības partneriem, plānojot sadarbību ilgtermiņā.

- Koordinēt un veikt projekta mērķu, uzdevumu un budžeta izpildi, kā arī projekta atskaites sagatavošanu

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

- Dažādu vecuma un sabiedrības grupu pārstāvji, Ropažu, Valmieras un Cēsu novadu iedzīvotāji, kas interesējas par aktuālajiem kultūras un mākslas procesiem un/vai apmeklē pasākumus sava novada kultūras organizāciju rīkotos pasākumus.
- Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) biedri, cilvēki ar redzes traucējumiem.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Realizēta viesizrāžu sērija 3 dažādās kultūrvietās Vidzemē.
 • Kvalitatīvas, uztveramas un aktīvas publicitātes kampaņas rezultātā piesaistīta plaša un dažāda skatītāju auditorija visās viesizrāžu norises vietās:
  • Izrāde "Labra nams" Cēsīs un Ropažos pulcējusi ~ 144 skatītājus (vienas izrādes maksimālais skatītāju skaits 36)
  • Izrāde "Vērpete" Valmierā pulcējusi ~ 200 skatītājus.
 • Uzturētas abpusēji saistošas un ilgtermiņa sadarbībā ieinteresētas attiecības ar sadarbības partneriem - kultūras pasākumu rīkotājiem/organizācijām - Ropažu kultūras centru, Raiņa kvartālu Cēsīs un Valmieras kultūras pārvaldi.
 • Paplašināts kultūra piedāvājums Latvijas reģionos, īpaši piedomājot par vides un mākslas satura pieejamību pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam, tajā skaitā mazākumtautību cilvēkiem un cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem.
 • Veicināta sabiedrības interese un izpratne par laikmetīgās dejas un laikmetīgās mākslas procesiem kopumā.
 • Katrai no norises vietām kvalitatīvi piemērota izrāde.
 • Realizēts projekts, atbilstoši un saskaņā ar uzstādītajiem mērķiem un plānoto budžetu.