Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
4980.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2880.00 EUR
Līdzfinansējums:
2100.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt izglītojošu uzvedumu ģimenēm ar bērniem “Sarunas garāžā”. Uzveduma darbība norisināsies Viedrades kvartālā (Smiltenē), reāli esošā auto darbnīcā, papildinot Smiltenes pilsētas svētku programmu "Vasaras vakari Smiltenē" ar oriģinālu saturu. Uzvedot stāstu, tiks veicināts kultūras jaunrades process.

Ar stāsta palīdzību bērniem saprotamā un uztveramā valodā tiks atklāts "kas lācītim vēderā" jeb kā darbojas automašīna, tiks runāts par garāžas darbu aizkulisēm, kā arī par vērtībām (piemēram, par ilgtspēju - kā saudzēt tehniku, lai tā kalpotu pēc iespējas ilgāk, ko darīt ar nolietotām detaļām u.tml.).

Projekta tiešā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem,  pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, sākumskolas izglītības iestādes audzēkņi, vietējā kopiena un Smiltenes viesi. Projekta netiešā mērķauditorija: projekta ieviešanā iesaistītās personas un  organizācijas. 

Projekta paredzamie rezultāti:

1. Nodrošināta kvalitatīva kultūras programma ģimenēm ar bērniem, veicinot bērnu izglītošanu un ieinteresējot vecākus un bērnus kultūras pasākumu patēriņā;

2. Iepazīta netradicionāla pasākuma norises vieta - Viedrades kvartāls;

3. Piesaistīta jauna auditorija Smiltenes pilsētas svētku pasākumiem;

4. Radoši interesanta, veiksmīga un produktīva sadarbība ar projekta  tapšanā iesaistītajām pusēm un organizācijām, veicinot un atbalstot Smiltenes novada cilvēku iniciatīvas.

Mērķi

Projekta mērķis ir veidot savā piedāvājumā izglītojošu un daudzveidīgu uzvedumu ģimenēm ar bērniem, veidot bērniem izpratni par automašīnas uzbūvi un to, kas notiek garāžā. Uzvedumu papildinās dziesmas, kas palīdzēs vieglāk atcerēties iegūtās zināšanas un noturētu uzmanību. Pastarpināti tiks runāts par vērtībām - eko domāšanu un cieņu vienam pret otru.

Uzdevumi

Mērķa sasniegšanai noteikti šādi uzdevumi: 

1. Radīt auditorijai piemērotu orģināldarbu (scenārijs, dziesmu teksti, orģinālmūzika) par automašīnas uzbūvi, sadzīvi garāžā, veicinot jaunrades procesu;

2. Piesaistīt vietējo kopienu (komponists Edgars Raginskis, Smiltenes Tautas teātris u.c.), lai nodrošinātu kvalitatīvu piedāvājuma izpildi;

3. Veidot sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību un Auto darbnīcu pasākuma veiksmīgai realizācijai Viedrades kvartālā;

4. Nodrošināt projekta publicitāti, piesaistot uzvedumam auditoriju, tai skaitā jaunus skatītājus.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija: ģimenes ar bērniem vecumā no 5-12 gadiem, pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes audzēkņi, Smiltenes iedzīvotāji un viesi.
Projekta netiešā mērķauditorija: projekta ieviešanā iesaistītās personas un organizācijas.
Provizoriskais apmeklētāju skaits - 200 personas.
Projekta mērķauditoriju plānots sasniegt ar reklāmas palīdzību, atsevišķu kopienas dalībnieku personīgu uzrunāšanu, saziņu caur pieejamajiem informatīvajiem kanāliem un čatiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta paredzamie rezultāti:

1. Nodrošināta kvalitatīva kultūras programma ģimenēm ar bērniem, veicinot bērnu izglītošanu un ieinteresējot vecākus un bērnus kultūras pasākumu patēriņā;

2. Iepazīta netradicionāla pasākuma norises vieta;

3. Uzvedumu ir apmeklējuši vismaz 200 interesenti;

4. Ir piesaistīta jauna auditorija Smiltenes Kultūras centra pasākumiem;

5. Radoši interesanta, veiksmīga un produktīva sadarbība ar projekta tapšanā iesaistītajām pusēm un organizācijām. Iespējams projekta turpinājums ar citiem uzņēmumiem.