Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Limbažu lauvas"
Projekta kopējās izmaksas:
19010.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8370.00 EUR
Līdzfinansējums:
10640.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "Cilvēkjauda 140 niansēs" pārlapos vēstures liecības Ausekļa Limbažu teātra cienītājiem un pavērs priekškaru aktivitāšu dažādībai, ko spēj radīt un vietējai kopienai piedāvāt limbažnieki – amatierteātra aktieri. Limbaži nav iedomājami bez teātra un teātris bez limbažniekiem. Te katram atrodas kāds darbiņš. Kāds spēlē lomu, kāds fotografē un raksta, kāds līmē un sit, kāds šuj un pletē, kāds smej un dej, kāds tekstus rīmē un skaņas tver, kāds... Nāc, ieraugi un radi! Kolektīvs, kas ar savu cilvēkjaudu aizrauj vietējo kopienu darboties, vērot, analizēt.

"Cilvēkjauda 140 niansēs" – ar lielu spēku, dzīves gudrību, iekšējo inteliģenci cauri diviem gadsimtiem Ausekļa teātris veidojies, dzīvojis, transformējies laika ritumam līdzi. Iesaistot limbažniekus, dosimies aizraujošā ceļojumā un atklāsim, kas ir Ausekļa Limbažu teātra cilvēkjauda, atspoguļojot tā dažādību 140 niansēs. Nē, tie nebūs vēsturiskie 140 gadi. Tiks veidotas vairāk nekā 10 dažādas aktivitātes ar vietējās kopienas iesaisti, katrā atspoguļojot noteiktu nianšu spektru.

Projekta mērķis ir atspoguļot, ko un kā teātris kā izpausmes forma iespēj personības attīstībā, karjeras izvēlē. Kā tas var mainīt vērtības, līdzēt izprast sabiedrībā notiekošo, likt domāt, vērot, vērtēt un radīt.

Projekta digitālais saturs, tāpat izstāžu formāts tiks veidots kā vēstījums gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. Tas apliecinās, ka teātris ir dinamika, aizraujošs dzīvesveids, kas ļauj veidoties personībai, atrast sevi mainīgajā mūsdienu realitātē. Caur lomām iespējams apjaust, saprast, paturēt to, kas man der kā personībai un kas ne. Projekts ļaus sajust, izgaršot, aptaustīt, sadzirdēt, atklāt, izzināt un mantojumā paturēt pieredzi. 

Mērķi

Projekta mērķis ir bagātināt Limbažu novada kultūrtelpas piedāvājumu, ko rada pati vietējā kopiena- amatierteātrī iesaistītie cilvēki, nozares profesionāļi bijušie un esošie Limbažnieki, kuri gatavi iesaistīties un veidot jaunus notikumus. 

Projekta mērķis izzināt,  apkopot visdažādākos materiālus, laikmeta liecības par spēlētajām izrādēm un tās atrādīt. Pastāstīt, no kurienes un kā teātris radies- izcelt vietu, kur tas dzīvo. Nav daudz Latvijā tādu pilsētu, kur amatierteātrim ir sava māja. To auseklieši jau 25 gadus sauc par savām mājām. Tā glabā liecības un pieņem izaicinājumus saturu veidot "pa jaunam", ar mūsdienu tehnoloģijām. Parādīt, kā senais sadzīvo ar mūsdienīgo.

Piedāvājot digitālo saturu, uzrunāt jauno paaudzi nākt un darīt. Caur digitālo saturu parādīt, ka teātra izpausmēm var būt visdažādākās formas un tā attīstībā, informācijas nodošanā, saturā tiek izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas.

Mērķis izglītot bērnus un jauniešus par to, ka teātris kā izteiksmes forma iemāca uzstāšanās prasmes, ļauj cilvēkam atraisīties, pielāgoties dažādām lomu spēlēm, nostiprina personīgās īpašības. Vēlamies parādīt parādīt,  ka caur teātri ir iespēja veidot arī savu nākotnes karjeru- Iemācīties programmēt, strādāt ar vizuālo materiālu, strādāt ar saturu, veidot tērpus, scenogrāfijas elementus u.tml. Nākotnē var rezultēties ne tikai ar aktiera, režisora profesiju, bet arī ar citām – teātris veido arī programmētājus, gaismotājus, skaņotājus, tērpu dizainerus, žurnālistus, iestādes vadītājus utt. Ausekļa Limbažu teātrī ir šādi piemēri, un projekts palīdzēs par to vēstīt raidierakstos, izstādēs, pasākumos, lai ikkatrs varētu saskatīt arī savas iespējas. Piedāvājot digitālo saturu, ir iespēja uzrunāt jauno paaudzi nākt un darīt. Caur digitālo saturu var parādīt, ka teātris var izpausties visdažādākajās formās, un tā attīstībā, informācijas nodošanā, saturā lieti noder mūsdienīgas tehnoloģijas.

Radītais vizuālais saturs un raidieraksti kā vēstures liecības tiks nodoti glabāšanā Limbažu muzeja fondos.

 

 

 

Uzdevumi

 

Projekta aktivitātes nodrošinās kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras satura pieejamību Limbažu pilsētā, veicinās zināšanu pārnesi, nodrošinās pēctecību un kultūras mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm. Vēsturi un kultūrtelpu veidojam mēs paši, tai skaitā ar teātra spēlēšanu kopš 1884. gada.

Projektā vietējai kopienai un pilsētas viesiem 140 nianšu sajušanai radīsim:

 • 4 (četras) dažādas izstādes, atspoguļojot visdažādākās laikmeta liecības gan no aktieru personīgā, gan no dažādu fondu glabātajiem arhīviem;
 • veidosim un tiešsaistē raidīsim 5 raidierakstus ar esošajiem, bijušajiem teātra dalībniekiem, iesaistītajām personām, skatītājiem. Katram raidierakstam būs atšķirīgs saturu par noteiktu tēmu; 
 • iestudēsim Jāņa Jaunsudrabiņa lugu “Jo pliks, jo traks”, ar ko 1959. gadā auseklieši ieguva Tautas teātra statusu. Projekta īstenošanas laikā iestudējumu izrādīsim vismaz 2 reizes; 
 • organizēsim vietējai kopienai saulgriežos sadziedāšanos “Īsa pamācība dziedāšanā”. Kopā ar pilsētas iedzīvotājiem, viesiem izdziedāsim dziesmas no Ausekļa teātra repertuāra. Pirms sadziedāšanās aktieri aicinās visus pīt vainagus, izdaiļot Vienības parku un Teātra māju;
 • teātra izrāžu un amatiermākslas popularizēšanai iesaistīsimies "Mājas kafejnīcas dienās" veidojot kafejnīcu "Teātra bauda". Ēdienkartē piedāvāsim “baudīt” teātra izrādes. Ēdieni un dzērieni iecerēti kā asociācijas par iestudējumiem: "Ciankālijs ar pienu"– piena kokteilis ar ogām, "Bezkaunīgie veči" – desiņa ar sinepēm, "No saldenās pudeles" – vīns, kandža, "Neuzticības bauda" – vafeles ar putukrējumu, "Rudenīgais blūzs" – vistu spārniņi, "Dūdotāji" – plānās pankūkas ar zapti, cepti kabači un kartupeļi, "Pupas" – cūku pupas, pupiņsalāti. Piedevās – mirklīgs skečs no izrādes un/vai vecās rīmju klades pārlapošana;
 • uzņemsim vismaz 3 videorullīšus par to, kā tiek piemeklēti tērpi, veidota scenogrāfija izrādēm, kā teātris dodas viesizrādēs, uz festivāliem;
 • katra notikuma laikā lūgsim skatītājus, apmeklētājus atbildēt, ar kādu niansi konkrētā aktivitāte asociējas;
 • taps 10 dziesmu teksti un nošu materiāls, studijā ierakstīs 10 dziesmu fonogrammas;
 • veidosim publicitātes rullīšus, pastāstiņus pirms katras aktivitātes.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Teātra izrādes noskatīsies vismaz 500 lidz 800 skatītāju. Sadziedāšanās pasākumā bez teātra iesaistīti vismaz 5 dziedošo Limbažu kolektīvu pārstāvji ar vismaz 70 dalībniekiem. Visus klātienes pasākumus apmeklējuši vismaz 2000 pilsētas iedzīvotāji un viesi, tai skaitā Limbažu pilsētas svētku apmeklētāji, nometnes 3x3 dalībnieki, apmēram 400 personas. Raidierakstus un videorullīšus noskatījušies vismaz 25 tūkstošus liela sociālo tīklu auditorija. Teātrī iesaistīti vismaz 3 gados jauni dalībnieki.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta gaitā vietējai kopienai un pilsētas viesiem kā kultūras notikumus būsim piedāvājuši baudīt

 • 4 dažādas izstādes;
 •  ierakstījuši un līdz klausītājam aiznesuši 5 raidierakstus;
 •  iestudējuši un vismaz 2 reizes izrādījuši Jāņa Jaunsudrabiņa lugu “Jo pliks, jo traks”; 
 • organizējuši vietējai kopienai saulgriežu sadziedāšanos “Īsa pamācība dziedāšanā”;
 • veidojuši kultūrbaudījumu "Teātra bauda" Mājas kafejnīcu dienās;
 • uzfilmējuši 3 videorullīšus par to, kā top teātra izrādes; 
 • uzrakstījuši 10 dziesmu tekstus un nošu materiālu un studijā ierakstītas dziesmu fonogrammas;
 • projekta laikā veidots aptuveni 70 publikāciju;
 • klātienes pasākumos iesaistījušies līdz 3000 apmeklētāju, sociālajos tīklos projekta radīto saturu noskatījušies vismaz 25 tūkstoši;
 • viss projektā radītais digitālais, vizuālais (izstāžu) saturs nodots glabāšanā un turpmākai izstādīšanai Limbažu muzejā; 
 • projekta rezultātā būs piedāvāts kvalitatīvs kultūras programmas saturs, kura radīšanā būs iesaistīta vietējā kopiena. Aktivitātes darbosies vismaz 30 Ausekļa Limbažu teātra aktieri un 20 biedrības "Limbažu lauvas" biedri. Līdzestīgi būs muzeja darbinieki, vietējie uzņēmēji. Projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja kultūras norisēs, tai skaitā teātra spēlēšanā, piesaistīt jauno paaudzi, jo būs radīta interese par teātri, tā satura dažādību un mūsdienīgām izteiksmes formām. Vietējā kopiena būs uzzinājusi daudz un dažādu vēsturisku faktu. Būsim gan iesaistījuši, gan izglītojuši;
 • projektā radītais saturs tiks piedāvāts Limbažu izglītības iestādēm tādu mācību priekšmetu kā “Drāma” un “Sociālās zinības” apguvei.
 • Raiieraksti būs pieejami mājas lapās un klausāmi pēc katra iespējām. 
 • Ar radīto saturu varēs papildināt Limbažu svētku notikumus.
 • Radītais digitālais un vizuālais (izstāžu materiāli)  kalpos kā liecības nākamajām paaudzēm par amatierteātra kustību, par veietējās kopienas cilvēku iesaisti kultūras norisēs. 
 • Radīto satur varēs izmantot arī dažādās hronikās, izstādēs, lai stāštītu arī par spilgtām personībā, kas līdztekus profesionālajai karjerai kādā citā jomā ir darbojusies vietējās kultūras kopienas bagātības veidošana', izzināšanā, stiprināšanā.
 • Projekta ietekme nav izmērāma, jo to veido vietējais limbažnieks ar lielu aizrautību un neizmērojamu piederību vietējai kopienai.