Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
21547.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8267.00 EUR
Līdzfinansējums:
13280.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts “Pirmajiem Dziedāšanas svētkiem Dikļos - 160 un X Mazpilsētu un Lauku koru konkurss” paredz 15.06.2024. atzīmēt Pirmo Dziedāšanas svētku 160.gadadienu Dikļos. Dienas programma ietver 10. Mazpilsētu un Lauku koru konkursu Mazsalacas Kultūras centrā, kā arī dienas noslēgumā Latvijas jaukto, sievu un vīru koru lielkoncertu Neikenkalna Dabas koncertzālē. Programmas galvenais sadarbības partneris ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs, pasākuma mākslinieciskais vadītājs - Mārtiņš Klišāns, pasākuma režisors - Juris Jonelis, konkursa un koncerta vadītājs - Orests Silabriedis. Būtisks ir projekta vēsturiskais konteksts: 1864.gadā Dikļu mācītājs, Jāņa Cimzes skolotāju semināra absolvents Juris Neikens aicināja vietējo draudžu korus uz Dziedāšanas svētkiem, tādējādi aizsākdams kordziedāšanas tradīciju Latvijā. Nākamajā gadā šādas dienas notika jau citviet Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē līdz pat I Vispārīgiem Latviešu dziesmu svētkiem Rīgā 1873.gadā. Dikļu pirmajos Dziedāšanas svētkos viens no sešiem svētku koriem bija tieši Mazsalacas vīru koris. Vēlāk, pēc diriģenta Pētera Hincenberga ierosmes tika nodibināta Mazsalacas Dziedāšanas biedrība, zem kuras karoga Mazsalacas vīru koris piedalījās I Latviešu Vispārējos Dziesmu svētkos Rīgā 1873. gadā. Koris koru karos uzvarēja, iegūstot galveno godalgu - karoga kātam piestiprināmu Sudraba liru. Turpinot godāt Mazsalacas koru darbības aizsācēja Pētera Hincenberga dziesmas garu, pirms 22 gadiem Mazsalacā tika aizsākts Mazpilsētu un lauku koru konkurss, kuru, pēc neliela pārtraukuma, atjaunoja 2022.gadā. Projekta novitāte pamatojama ar novadam nozīmīgas tradīcijas aktualizēšanu jaunā formā.

Mērķi

Projekta ilgermiņa mērķi:

- veicināt Latvijas Dziesmu un Deju svētku tradīcijas ilgtspēju Latvijas pašvaldībās, darbības procesu nepārtrauktību, latviešu komponistu a cappella skaņdarbu iekļaušanu koru repertuārā;

- attīstīt, kopt un pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju, kā arī veicināt nacionālās identitātes apzināšanos;

- stiprināt nacionālo identitāti un sabiedrības saliedētību, uzturot kopējas nacionālās vērtības un bagātinot Latvijas kultūras dzīvi;

Projekta īstemiņa mērķi:

- ar mākslinieciski augstvērtīgu koru koncertu atzīmēt Dziesmu svētku kustībai nozīmīga notikuma gadadienu;

- nodrošināt X Mazpilsētu un Lauku koru konkursa norisi Mazsalacā;

- norišu ietvaros veicināt Latvijas pilsētu, mazpilsētu un lauku koru kvalitatīvu māksliniecisko attīstību;

Uzdevumi

Darbības programma: 1. Koru konkursa Nolikuma izstrāde un apstiprināšana, programmas veidotāju uzrunāšana un apstiprināšana (novembris 2023) 2. Koncerta repertuāra un mākslinieciskās koncepcijas izstrāde. (decembris 2023 - janvāris 2024) 3. Norišu programmas izziņošana programmas dalībniekiem (koriem) (maijs 2024) 4. Publicitātes aktivitātes norišu programmas izplatīšanai (maijs - jūnijs 2024) 5. Kolektīvu pieteikšanās konkursam (maijs 2024) 6. Repertuāra apguves kopmēģinājumi koriem (maijs - jūnijs 2024) 7. Dienas programmas veiksmīga norise (15.jūnijs 2024) 8. Publicitāte un atskaites sagatavošana pēc programmas norises (jūnijs-augusts 2024).

* Jau noslēgusies pieteikšanās LNKC organizētajā konkursā par dalību svētku koncertā - pieteikušies 126 kori no visas Latvijas, kopā 4007 dalībnieki.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Koru lielkoncerta mērķauditorija ir koru konkursa dalībnieki, Latvijas jaukto, sievu un vīru koru kolektīvu dalībnieki, koru mūzikas interesenti, jebkuras sociālās grupas, vecuma, ekonomiskā stāvokļa sabiedrības pārstāvji (skaits: 4007 dalībnieki, līdz 2000 skatītāji). Mērķauditoriju plānots sasniegt ar drukāto un digitālo mediju, kā arī sadarbības partneru atbalstu (LNKC). Sižeti un publikācijas tiks nodrošināti nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti:

1. Īstenots kvalitatīvs kultūras piedāvājums starpsvētku periodā, nodrošinot koru kustības procesa nepārtrauktību un pārmantojamību.

2. Saglabāta un turpināta novadu Dziesmu svētku tradīcija, norisinājusies novadu kultūrvides bagātināšanās.

3. Saglabāta tradīcija ik pēc diviem gadiem nodrošināt Mazpilsētu un Lauku koru konkursa norisi Mazsalacā.

4. Nodrošinātas iespējas koriem no visas Latvijas ņemt dalību nozīmīgos pasākumos, tā saliedējot kopienas un stiprinot kordziedāšanas tradīciju.

Skaitiliski: līdz 500 konkursa dalībnieki, 4007 koncerta dalībnieki un līdz 2000 koncerta skatītāju.