Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
IK "Āres 99"
Projekta kopējās izmaksas:
2350.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2350.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Valkas novada Omuļu ciems, vieta Staļļi, mājām AUSMAS – vēsturiski Stallenhoff – ir Omuļu muižas pusmuižas brūža ēka ar, kur no akmens celtas 3 staļļa vietas  var apskatīt joprojām! Vēstures fakti liecina, ka šī  vieta  kalpojusi kā zirgu audzēšanas un maiņas punkts - visticamāk kā zirgu pasta stacija.(Ē.Kivilands " Omuļi" 2015, 85 lpp).  Uzsākot saimniekot un uzņemt viesus  "Ausmās" īpašnieki atklājuši vienreizēju fenomenu - ceļa posmā - Valkas - Pedeles-Ērģemes- Omuļi - Holdre, kopā ap 30 km, vairāk kā 10 vietās dzīvo zirgi. Pētot 200 gadus  vecās kartē ir atklāts, ka šis  ir bijis ļoti nozīmīgs transporta ceļš, līdz ar ir bijusi liela noslodze un liels pieprasījums pēc zirgiem. Informācijas par šo www.ausmas.com sadaļa - zirgu pasta ceļš.  

2023. gadā no 21.08.-26.08.23. nedēļas garumā  notika pirmais pasākums  "Ņedēļu zirgā", kur vidēji  150  viesiem tika rādīts, stāstīts   viss  par un ap zirgiem. Vēlme vairāk izpētīt šo apstākli un  iedziļinoties vietas vēsturē, lai to var integrēt vēlāk arī tūrisma produktā (kā tas  bija agrāk-) deva pārliecību pieteikties uz šo projektu. 

Apmeklējot zirgu saimniecības, kurās ir varēja izjāt, uzzināt un piedalīties praktiski arī dažādos  Staļļa darbos - bija visvairāk pieminēts arī no pašiem apmeklētājiem. Par to, cik  liela nozīme zirgam bija nesenā pagātnē - par to stāstīja un radīja saimniecības, kuras bija atvērtas apmeklētājiem.   

Ar projekta palīdzību arī šogad apmeklētājiem no 19.08.-25.08.24.  pasākumā  "Nedēļu zirgā" būtu iespēja vairāk uzzināt, izmēģināt tradicionālo zināšanas un amatu prasmes -  iespēju pašiem praktizēties, tādejādi radot interese par šo nozari, izpētīt un dokumentēt  šo vienreizējo apstākli, izpētīt  Omuļu muižas staļļu vēsturi,  un integrējot šo informāciju jaunā  tūrisma aktivitātēs. 

Mērķi

Ar projekta realizāciju vēlamies parādīt, ka aktīvie vēstures notikumi vairāk kā 100 gadu atpakaļ ir atstājuši  nospiedumu arī mūsdienu ikdienā. Iepazīstoties ar apkārt esošām zirgu  saimniecību piedāvājumu, zirgs un tā nozīme šodien nav mazinājusies, bet īsti vēstures aspektā nav pētīta kā vēstures nozīme tieši zirgu transportam vai zirgu pasta ceļam.

Projekta mērķis - veicinātu sabiedrības izpratni par Vidzemes daudzveidīgo kultūras mantojumu un ar aktivitāšu palīdzību rādīt, stāstīt un iesaistīt  interesantus par Vidzemes zirgu saimniecībām, to ieguldījumu  tūrisma aktivitātēs, tādējādi popularizējot esošās tradīcijas un apzināties to nozīmīgumu no pagātnes līdz šodienai.  

  Atklājot zirgu saimniecību tik lielu koncentrāciju nelielā ceļa posmā radās jautājums - kāpēc. Šis projekts dos izpēti par Omuļu un tās apkārtnes muižu  nozīmi tieši zirgu audzēšanā, kāpēc tieši šajā vietā. Izpētot un atjaunojot Omuļu muižas vēsturi un tās  ietekmi , tas vēl vienu radīs iespēju vairāk uzzināt par tik vēsturiski nozīmīgu vietu Vidzemē, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu saglabāšanu.

Pasākumi nodrošinās iespēju dažāda vecuma apmeklētājiem  iepazīties ar zirgu mūsdienas līdz tā vēsturiskajam pielietojumam. Piedalīties   izzinošās un praktiskās  lekcijās par zirgu, tā psiholoģiju, pamatvajadzībām, piedalīties izjādēs un izmēģināt braukšanu. Uzzināt zirga pielietojumu gadsimtu griezumā sākot jau ar Ērģemes pils bruņinieku laiku. Piedalīties gleznošanas plenērā ,  klausīties seno mūziku, kas skanēja iebraucamajās vietās. Noslēguma pasākums paredzēts visas dienas garumā ar  dažāda vecuma radošajām aktivitātēm un noslēguma koncertu. 

 Projekts dos  iespēju izpētīto materiālu integrēt tūrisma piedāvājuma, IK "Āres 99"viesu nams "Ausmas " zs Ķurģi" www.kurgi.lv, , gan zs "Kalnbundas"  un ir tūrisma vietas un piedāvā tūristiem izjādes . Paredzot, ka vēstures faktu sīkāka izzināšana dos iespēju izstrādāt jaunu tūrisma piedāvājumu- gan šo  "" Nedēļu zirgā" , kas notiktu konkrētā laikā, gan radot jaunus šai vietai. Veicināt tūrisma attīstību, popularizējot Vidzemes kultūras un vēsturiskās apskates objektus un piedāvājot tūrisma maršrutus, kas iesaista gan populāros, gan mazāk zināmos objektus.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi :

1. Pētīt kultūrvēsturisko  aspektu Omuļu un tās apkārtnes muižu (vai saimniecību) lomu (vai iesaisti) zirgu transporta nodrošināšanā ziemeļvidzemē un Igaunijā.  

2.Nedēļas garumā Izveidot izglītojoši  izzinošus pasākumus, sadarbībā ar  gan ar pašvaldību, gan ar apkārtesošajām zirgu saimniecībām popularizējot un  attīstot tradīciju pārmantošanu un kultūras  pieejamību Vidzemē.  

3. Veicināt vietējās sabiedrības pašapziņas celšanu, stiprināt piederības sajūtu savam
novadam. Iedrošinājums zirgaudzētājiem turpināt seno arodu.

4. Nodrošināt publicitātes pasākumu visa projekta realizācijas laikā.  

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Pasākums būs interesants un piesaistošs dažādai mērķauditorija - zirgu īpašnieki , ģimenes ar bērniem, jaunieši, kas nodarbojās ar jāšanu ,apkārt esošajām tūrisma vietām, vēstures izzinātāji, mākslas baudītāji.
Sasniedzot šo auditoriju, tiks sūtīti uzaicinājumi vietējām šo interešu kopienām, interešu grupām. Katra iesaistītā persona projekta īstenošanā nodrošinās arī informācijas nodošanu attiecīgi saviem draugiem, paziņām. Plānots, ka kopā visos pasākumus būs 500 apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Jau iesākot šo projektu 2023. gadā galvenā doma bija aktualizēt Omuļu muižas un tās vēstures nozīmīgumu  vietējā mērogā un nodrošināt šo  projekta rezultātu ilgtspēju un pieejamību. Izpēte un iegūtā informācija var kalpot kā jauns kultūras izmantošanas veids, aktualizējot un radot jaunus kultūrprojektus. 

Lai novērtētu cik lielu ietekmi atstās projekts, tad tiks veikta apmeklētāju uzskaite un organizēta arī atgriezeniskās saite pēc pasākumiem - 100 apmeklētājiem.  Pēc pagājušā gada rādītājiem visas nedēļas garumā  pasākumā piedalījās 150 -200 apmeklētāji. 

Tiks izvērtēts arī ekonomiskais  ieguvums - vai cilvēki vairāk interesēsies par pieejamajiem apskates objektiem - Ērģemes pilsdrupas, viesu nams Ausmas, izjādes ar zirgiem - to varēs izvērtēt paši iesaistīties uzņēmēji. 

Uz doto brīdi ir iesākta Omuļu kopienas izveide un stratēģijas izstrāde, kur viens no uzsvariem ir tieši Omuļu kultūrkartes izstrāde. Šīs pasākums arī dos iespēju praktiski apzināt kultūras nozīmīgumu pēc pētījuma par Omuļu un apkārtējo muižu vēsturi. Ilgtspēja parādīsies Omuļu kopienas  sadarbībā  un iesaistē. Jauni projekti kopienā,  vajadzību apzināšana un spēja strādāt kopā, lai veicinātu projekta mērķu sasniegšanu. Cik daudzi vietējie iedzīvotāji ir ieinteresēti šādā kultūras aktivitāšu norisē. 

Statistiskie dati tiks apkopoti pēc pasākuma pieteikumu skaita, jo , lai varētu nodrošināt iesaisti, būs nepieciešams iepriekš pietiekties uz izjādēm, dalību radošajās aktivitātes, tā nodrošinot apmeklētāju uzskaiti. 

Paredzot, ka ieguvumi būs nozīmīgi, sniegs labāku izpratni par to, ko un kāpēc ir svarīgi rūpēties par savas vietas vēsturi, būs informācija kā to dara citās vietās, kādas ir viņu vērtības un motivācijas, veicina līdzdalības un sadarbības uzlabošanos. Stiprinot vietējo kopienu tieši caur kultūras apzināšanu, tas veicinās līdzatbildību, rūpes un interesi par līdzcilvēkiem, kas ir apkārt. Stiprinot kopienas un apkaimes īpašās vērtības, izceļ kopienas talantīgos cilvēkus, uzlabo kultūras un visas apkaimes infrastruktūru, kā arī uztur vienmērīgu un pastāvīgu finansējumu kultūras pasākumiem ne tikai no pašvaldības, bet arī no privātajiem un sabiedrībai pieejamajiem finansējuma avotiem.