Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs "KasTe"
Projekta kopējās izmaksas:
3860.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3330.00 EUR
Līdzfinansējums:
530.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta īstenošanā paredzēts apgūt Vidzemes šatiera segu  aušanu. Drabešu muižas Amatu mājā  tiks rīkotas  teorētiskas un praktiskas nodarbības, lai apgūtu Vidzemes šatiera segu aušanu. Plānota lekcija "“Vidzemes šatiera segas – vēsture, tradīcijas, mūsdienas”, seminārs un praktiska nodarbība "Kas ir krāsa?", Latvijas Etnogrāfiksā Brīvdabas muzeja krājumā esošo  šatieru segu izpēte, dzijas krāsošanas nodarbības un praktiskas aušanas nodarbības. Plānots noaust 10 segas, projekta noslēgumā tiks rīkota segu izstāde. Dažas no tām paliks Drabešu muižas Amatu mājas krājumā un būs pieejamas  publiskai apskatei.

Segas paredzēts rādīt arī Cēsu novada un citās izstādēs.

Projekta dalībnieki un praktiskie īstenotāji būs Drabešu muižas Amatu mājas aušanas un citu pulciņu dalībnieki.

Plašākam interesentu lokam būs iespēja piedalīties teorētiskajās nodarbībās, apskatīt izstādi, konsultēties par šatiera segu aušanu.

Mērķi

19.gs. beigās veidojās Vidzemes segu kompozīcijas variants, kas saistīts ar jauna krāsošanas veida, ko sauca par šatieri, izplatīšanos. Šatieris ir vienas krāsas toņu pakāpeniska pāreja, parasti no gaišākas uz tumšāku, visbiežāk 4-7 toņi.  Šatiera segas ir izplatītas visā Vidzemē, dubultauduma šatiera segu aušana Ziemeļvidzemē ir iekļauta Latvijas  Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Dzijas nokrāsošana "šatierī" ir viens no audējas meistarības apliecinājumiem. Lai prasmi attīstītu,  nepazaudētu un nodotu tālāk nākamajām paaudzēm, svarīgi rīkot meistarklases, mācīties no lietpratējiem gan dzijas krāsošanu, gan toņu pārejas veidošanu, gan aušanu. 

Uzdevumi

1. Darba grupas izveide; 2. Darbības plāna sastādīšana; 3. "Šatiera" teroijas apgūšana - lekcija, seminārs un praktiskas nodarbības : "Kas ir krāsa?",  "Šatiera segas Vidzemē"; 4. Pieredzes apgūšana TLMS "Saulīte" pie šatiera segu aušanas meistariem, paraugu aušana.5. Dzijas krāsošana ar sintētiskām un augu krāsām. 6. Praktiskas aušanas nodarbības - uztinumu veidošana, diegu aprēķināšana, auduma iekārtošana stellēs, aušana, apstrāde 6. Darbu vērtēšana un izstāde Drabešu muižas Amatu mājā. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Drabešu muižas Amatu mājas aušanas pulciņa dalībnieki, citi aušanas interesenti, publisko lekciju apmeklētāji, izstādes apmeklētāji

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks apgūts, saglabāts un popularizēts Nemateriālais kultūras mantojums - Vidzemes šatiera segas. Tā ir vēsturiska segu aušanas tradīcija, kas iet mazumā, jo krāsošana "šatierī" ir garš un sarežģīts process, kas prasa pacietību un labu krāsu izjūtu. Tā nav tikai aušana, bet, prasa pamatīgas zināšanas par augiem, iespējām no tiem iegūt vajadzīgos krāsu toņus, par kodinātājiem un, daudz ko citu. Šatieris nav vienkārši sega - tā ir īsta dzīves skola, kurā ietilpst senču atstātais mantojums, zināšanas par dabu, aušanas un rēķināšanas prasmes. 

Projekta tiešie dalībnieki būs 12 - 15 Drabešu muižas Amatu mājas aušanas pulciņa dalībnieces, kas apgūs krāsu mācību, dzijas krāsošanu šatiera segām un aušanu, līdz ar to varēs saglabāt, popularizēt un nodot tālāk šo prasmi. 

Tiks ieinteresēta  arī plašāka auditorija - izstādes apmeklētāji, "Cēsu novada vēstu" un laikraksta "Druva" lasītāji, raidījuma "Etnovēstis" klausītāji, facebook.com dalībnieki un citi.