Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība NABA
Projekta kopējās izmaksas:
16200.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8000.00 EUR
Līdzfinansējums:
8200.00 EUR

Kopsavilkums

Festivāls LABA DABA ir viens no redzamākajiem un senākajiem alternatīvās un nekomerciālās mākslas notikumiem Latvijā, kas aicina iepazīt pašmāju un ārzemju aktuālos māksliniekus un projektus, veido starptautisku kontaktu un pieredzes apmaiņu māksliniekiem, veicina jaunradi un sinerģiju starp dažādu jomu un paaudžu māksliniekiem. Vidzemē tas ir viens no lielākajiem, starptautiskajiem kultūras notikumiem, kas dod iespēju vienkopus tikties Vidzemes reģiona mākslas, kultūras un uzņēmējdarbības pārstāvjiem ar plašu sabiedrību. Jau vairāk nekā desmit gadus tieši Līgatnes pagastā “Ratnieki” festivāls pulcē mūzikas un mākslas mīļotāju auditoriju, kurai interesē alternatīvie, laikmetīgie mākslas un mūzikas procesi valstī, iespēja tos baudīt koncentrēta veidā, vidē, kura ir sakārtota infrastruktūra, nodrošināta tehniskā kvalitāte un serviss. Festivāls akcentē sekojošas kultūras apakšnozares - mūzika, skatuves māksla (teātris, deja, improvizācija), literatūra, kino, amatniecība un tautas māksla. Festivāls sevi pozicionē kā ģimenisku kultūras aktivitāti, īpašu programmu veidojot bērnu un jauniešu auditorijai un rosina domāt par vides, dabas un humānas mākslas baudīšanas praksēm. Projekta finansiāls atbalsts nepieciešams, lai īstenotu skatuves un starpžanru mākslas programmu bērnu un jauniešu auditorijai, festivāla programmā iekļaujot sešus skatuves mākslas projektus, profesionālu mākslinieku izpildījumā. Programmā tiks iekļauti laikmetīgās dejas, skatuviskās tautu dejas, teātra, leļļu un objektu teātra, dzejas iestudējumu projekti, kas īpaši piemēroti bērnu un jauniešu auditorijai.

Mērķi

Starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls “LABA DABA” jau vairāk nekā desmit gadus saglabā un izplata cilvēciska un ģimeniska nekomerciālās mūzikas un mākslas festivāla tradīcijas, kas sakņojas tradīcijās, nemainīgās vērtībās un mākslinieciskās programmas plānošanas stratēģijās. Festivāla norises vieta Līgatnes pagastā, Latvijas Universitātes Konferenču un atpūtas kompleksā ”Ratnieki".

Skatuves un starpžanru mākslas programmai šogad apritēs sestais gads un tā ir kļuvusi par vienu no festivāla stūrakmeņiem, piedāvājot dažādu, tsk. laikmetīgu un eksperimentālu formu skatuves mākslas izrādes un projektus. Programmas mērķis ir parādīt skatuves mākslas formu dažādību tieši bērnu un jauniešu auditorijai. Programmu veido īpaši, festivāla tematikai un videi pielāgoti uzvedumi sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas horeogrāfiem, kas apvienojušies apvienībā “LDM5”, Liepājas Leļļu teātri, Cēsu mazo teātri, jauniešu teātra studiju “Kāpnes” un Siguldas tautas deju kolektīvu “Dūka”, kas nodrošinās programmas ietvaros sešus skatuves mākslas notikumus.

Viena no šī festivāla tradīcijām ir šī festivāla norises vieta – Gaujas Nacionālajā parka teritorijā esošajā atpūtas kompleksā “Ratnieki”, kas  ir saistīts ar 1. neatkarīgās Latvijas industriālā mantojuma izcilāko pārstāvi - tekstiluzņēmuma “Rīgas audums” īpašnieku un vadītāju Robertu Hiršu (1895 - 1972). Viņš no vienkārša mācekļa izaudzis līdz talantīgam, pasaulē atzītam rūpniekam, dabas un darba estētam, bijis daudzināts kā cilvēciskuma, godprātības simbols attieksmē pret strādājošiem. “Ratnieki”, Roberta Hirša lauku īpašums, 30. gadu vidū bija izveidoti kā viena no lauku paraugsaimniecībām ar vismodernāko tā laika ražošanu.

Atjaunotais komplekss nodrošina pasākuma norisei piemērotu infrastruktūru, teritorijā ir iespējams izvietot piecas dažādas skatuves, bet skatuves mākslas projektiem nodrošināt brīvdabas teātra zāli – šķūnī.

Projekta mērķi:

 • Sagatavota un īstenota profesionālu skatuves mākslas programma Vidzemes reģionā, īpaši izgaismojot dažāda žanra bērniem un jauniešiem piemērotus skatuves mākslas darbus.
 • Veicināta nekomerciālā un nevalstisko teātru atpazīstamība un to auditorijas dažādošana.
 • Veicināta dažādu jomu mākslinieku sadarbība.

Uzdevumi

Festivāla organizētāju uzdevums ir radīt tādu atmosfēru festivālā, kas atbilst nosaukumam. Svarīgs mērķis ir saglabāt festivāla norises vietu Cēsu novadā, Līgatnes pagastā Konferenču un atpūtas bāzē “Ratnieki”, kas gadu gaitā ir “saaugusi” ar festivālu. Norises vieta  atbilst visiem festivāla kritērijiem nodrošinot nepieciešamo vidi un infrastruktūru. Uzdevums ir kvalitatīvas materiāltehniskās bāzes nodrošināšana un augstvērtīgas skatuves mākslas un  digitālas tiešraides programmas nodrošināšana.

Rezultātā LABA DABA Skatuves mākslas un stapržanru programmu veidos īpaši, festivāla tematikai un videi pielāgoti 6 uzvedumi – laikmetīgās dejas izrādes “Meitene ar sērkociņiem” (jauniestudējums) un “Pretpoli”, izrādes “Atraitnes dēls”,  “Ucipuci meklē mājas” un “Figūras”,  kā arī īpašs tautas deju priekšnesums “Dūka un SKA”. Katrs no uzvedumiem izgaismos kādu skatuves mākslas formu, veidu vai ir piemērots, konkrētai mērķauditorijai.

Galvenie uzdevumi programmas nodrošināšanai:

 1. Nodrošināt un iekārtot skatuvi ar uzvedumiem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, skaņu un gaismas tehniku, deju grīdu.
 2. Nodrošināt ērti transformējumu skatītāju zonu, iekārojot to ar krēsliem, podestiem un mazākajiem skatītājiem spilveniem.
 3. Nodrošināt plašas informācijas pieejamību, īstenojot publicitātes kampaņu par gaidāmo programmu festivāla komunikācijas kanālos – mājas lapā, sociālajos medijos.
 4. Sagatavot īpašas norādes festivāla teritorijā, kas informē par programmas norises laikiem un vietu.
 5. Nodrošināt visaptverošu interviju programmu LR6  Radio NABA ēterā un portālā LSM.lv.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Festivāla auditorijas pētījumi liecina, ka apmeklētāji augstu novērtē un jūt saiti ar festivāla vērtībām un filozofiju, viņi tajā saskata savas dzīves vērtību un dzīvesstila atspoguļojumu. Festivāla apmeklētāji – 3000 - 5000 apmeklētāji dienā, 60-70% jaunu cilvēku, no 18-35 gadiem, izglītoti, prasīgi, zinātkāri, ģimenes ar dažāda vecuma bērniem, augstskolu studenti. Lielu festivāla auditoriju sastāda arī dažādu mākslas nozaru pārstāvji, kultūras un mākslas procesos iesaistītie.

Paredzamie projekta rezultāti

Starptautisks mūzikas un mākslas festivāls, kas pulcē gan pašmāju, gan ārzemju sabiedrību Līgatnē, aktualizējot mākslas un dabas mijiedarbību reprezentē Vidzemes kultūrtelpu, vidi un tūrisma iespējas. Savukārt Līgatnes pagasta iedzīvotāju kopiena tiek stiprināta iesaistot šī pagasta un tuvējās apkaimes iedzīvotājus festivāla norisē, sagatavošanas un plānošanas darbos, kā arī aicinot apmeklēt festivālu.

Festivāla Skatuves un starpžanru mākslas programma ir nozīmīga festivāla daļa, kas būtiskai festivāla auditorijas daļai sniedz pirmo pieredzi iepazīstot dažādas skatuves mākslas formas, ģimenes ar bērniem motivē doties uz festivālu, zinot, ka šajā festivālā varēs izbaudīt ne tikai dabu, mūziku un radošās darbnīcas, bet arī profesionālas teātra un dejas izrādes.

Kvalitatīvie rezultāti:

Plašs aktivitāšu kopums un profesionālu mākslas norišu daudzums kultūrvēsturiskā vietā motivēs jaunas auditorijas piesaisti Vidzemes reģionam:

 • Vidzemes reģiona iepazīšana plānojot festivāla un programmas apmeklējumu.
 • Jaunas auditorijas piesaiste Vidzemes reģionam.
 • Jaunas auditorijas piesaiste festivālam.

Sabiedrības iepazīstināšana ar jaunām un mūsdienīgām skatuves mākslas formām:

 • Veicinās jauno mākslinieku izpausmes, jaundarbu tapšanu un izrāžu nonākšanu pie dažādiem skatītājiem.
 • Veicinās jauno izrāžu izrādīšanas iespējas, nereti šādas izrādes savu pirmizrādi piedzīvo konkrētā vietā, laikā un ir pieejamas salīdzinoši šauram skatītāju lokam.
 • Auditorijas iepazīstināšana ar jaunām un mūsdienīgām skatuves mākslas formām.

Mākslinieku tīklošana un jaunrades veicināšana:

 • Jauno mākslinieku sadarbības veicināšana dažādās starpžanru jomās.
 • Sadarbības veicināšana starp reģiona māksliniekiem, ārzemju viesiem, uzņēmējiem, dažādu kultūras jomu pārstāvjiem.

Kvantitatīvie rezultāti:

 • Sagatavota mūsdienīga un aktuālu formātu skatuves mākslas programma bērniem un jauniešiem.
 • Nodrošināta 6 uzvedumu norise festivāla teritorijā.
 • Nodrošināt profesionālu tehnisko nodrošinājumu sešu uzvedumu norisei.
 • Nodrošināta programmas publicitāte, saskaņā ar publicitātes plānu.
 • Uvedumus/ izrādes kopā ameklē lidz 2000 skatītāju.
 • Veikta projekta auditorijas apmierinātības izpēte.