Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Pastarpinātās pārvaldes iestāde - Cēsu novada pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"
Projekta kopējās izmaksas:
13896.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7555.00 EUR
Līdzfinansējums:
6341.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts ir iecerēts kā estrādes mākslinieces, profesionālas horeogrāfes un dejotājas Ievas Kemleres daiļrades retrospekcija, kas īstenosies kā mākslinieces četrdesmit gadu jubilejas koncerts Dzērbenes Augstā kalna estrādē 8. jūnijā plks. 18.00 – 20.30.

Ieva Kemlere estrādes žanrā kā horeogrāfe un dejotāja darbojas teju jau 20 gadus. Daļa viņas daiļrades ir tapusi tepat Dzērbenē un arī pirmās radošās gaitas uzsāktas Dzērbenes kultūras namā un Augstā kalna estrādē. Jau kādu ilgāku laiku Ieva ir pētījusi dejas mākslu no cita rakursa, mēģinot nojaukt uzliktos dejas standartus un rāmjus. Koncertā varēs baudīt mākslinieces radītas oriģinālhoreogrāfijas ar dažādu stilu un ekspresijas elementiem no dejām: džezs, latino, tango, valsis, flamenko, modernais balets, laikmetīgā deja.

Koncerta pirmā daļa ir veidota no Latvijas estrādes vienām no izcilākajām dziesmām, kuru vārdus radījuši latviešu dzejnieki – E.Veidenbaums, I.Ziedonis, u.c. Mākslinieces Ievas Kemleres radošajā darbībā līdzās laikmetīgi radošām izpausmēm vienmēr lielu lomu ieņēmusi arī latviskā identitāte un tās pārnese no vēstures uz mūsdienām ar mākslinieciski horeogrāfiskajiem līdzekļiem.

Koncerta otrā daļa koncentrēta uz mākslinieces sadarbību ar Latvijā labi zināmo dziedātāju Daumantu Kalniņu, kuram arī radošā darbība noritējusi arī  Dzērbenē.Projekta ietvaros paredzēts muzikālai sadarbībai pieaicināt arī vairākus citus profesionālos māksliniekus, kuri bagātinātu koncertu un priecētu klausītājus ar augstvērtīgām un žanriski dažādām kultūras pieredzēm, kas unikāli šim pasākumam tiktu radītas iesaistīto mākslinieku mijiedarbē.

Mērķi

Ieva Kemlere ir Latvijā pazīstama profesionāla māksliniece, kuras ikdiena tiek primāri veltīta dejas žanra izkopšanai dažādās stilistikās.  Māksliniece Ieva Kemlere ir novadniece un savā ikdienā identificē sevi ar vienu no Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem – Vidzemi. Māksliniece ļoti spēcīgi izjūt vietas piesaisti un liela daļa radošā darba ir radīta, dzīvojot un iedvesmojoties no apkārtējās vides un cilvēkiem tieši Dzērbenē. Arī Ievas vecāki māte Ieva un Ivars Kemleri ir savu dzīvi pavadījuši Dzērbenē. Koncerts iecerēts, kā skatuves mākslinieces Ievas  Kemleres četrdesmit gadu jubilejas koncerts. Tā būs neliela retrospekcija mākslinieces 20 gadu daiļradē un arī, iepazīstinot klātesošos ar mākslinieces radošajām gaitām Dzērbenē un Latvijā kopumā. Šis projekts sniedz iespēju visiem tā dalībniekiem, kuri ir Dzērbenei pietuvināti vai ieinteresēti vietas identitātē, veidot kolektīvo piesaisti caur vienas spēcīgas personības daiļrades un dzimtās vietas šķautnēm. Tāpat arī, pateicoties radošu un Latvijā atpazīstamu personību realizētajiem projektiem savās dzimtajās vietās, izpratne par lokālo identitāti tiek pacelta jaunā, mūsdienīgi saprotamā un dažādām paaudzēm un sociālo grupu pārstāvjiem pieejamā līmenī.

Projekts sniegs ieskatu vienas Dzērbenes pagasta iedzīvotājas personībā un daiļradē, paverot socializēšanās iespēju vietējiem iedzīvotājiem un kopējās identitātes stiprināšanu. Mākslinieces izvēle radoši darboties un realizēt projektu tieši  Dzērbenes pagastā apliecina viņas interesi un piederību dzīves vietai un plašāk – visam kulktūrvēsturiskajam Vidzemes novadam.Šis projekts dos iespēju uzmanību koncentrēt horeogrāfa profesijai un kustību mākslai. Mākslas telpā vērojama tendence, ka horeogrāfa darbs bieži vien netiek novērtēts un pamanīts. 

Projekta mērķi ir:

-radīt kvalitatīvu, daudzpusīgu kultūras piedāvājumu konkrētā Latvijas reģionā, piesaistot profesionālus māksliniekus;

-stiprināt lokālo identitāti, apzinot un informējot vietējos iedzīvotājus un reģiona viesus par Dzērbenes novada radošajām personībām un profesionālajiem māksliniekiem;

- radīt paliekošas un kopīgas atmiņas, kas stiprinātu vietas identitāti caur mākslas notikumiem;

- caur laikmetīgu formu no mūsdienu skatupunkta pārmantot latvisko identitāti un sakņu izjūtu.

Uzdevumi

- Noorganizēt koordinētu mēģinājumu procesu 5 dejotāju sastāvam;

- Noorganizēt koordinētu mēģinājumu procesu 5 mūziķu sastāvam;

- Apzināt vietējās vērtības un to analīze autores I.Kemleres radošajā darbībā;

- Radīt jaundarbu – horeogrāfiju I.Kemleres izpildījumā;

- Iepazīstināt, bagātināt skatītājus ar informāciju par novadnieci un viņas radošo darbību;

- Iepazīstināt ar vienas no estrādes žanra māksliniecēm – Ievas Kemleres daiļradi retrospekcijā;

- Radīt kvalitatīvu, informācijas ziņā bagātinošu notikumu Vidzemes novadā Dzērbenes pagastā.


 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā auditorija ir Dzērbenes pagasta iedzīvotāji – bērni, pieagušie un pensionāri. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja pasākumā ir bez maksas, kā arī atlaide tiek piemērota pensionāriem, goda ģimenēm un bezmaksas ieeja sociālajā uzskaitē esošajām trūcīgajām ģimenēm.
Netiešā auditorija ir I.Kemleres, D.Kalniņa un pārējo projektā iesaistīto mākslinieku radošās darbības cienītāji un interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks radīts kvalitatīvs, daudzpusīgs kultūras piedāvājumu, piesaistot profesionālus māksliniekus. Būs noticis koncerts – deja, kustība, mūzika “Pieskārieni” Dzērbenes Augstā kalna estrādē, pulcinot līdz 200 apmeklētājiem.

Projekta ietvaros būs stiprināta lokālā identitāte, apzinot un informējot par Dzērbenes novada radošiem, profesionāliem māksliniekiem – iepazīstinot ar profesionālas horeogrāfes un dejotājas Ievas Kemleres radošās darbības retrospekciju.

Projekts būs rosinājis kopīgas pieredzes radīšanu, vietas identitātes stiprināšana caur mākslas notikumiem. Caur laikmetīgu formu un šodienas kontekstu, tiks stiprināta arī apziņa par  latvisko dzīvesdziņu, piederību konkrētajai lokācijai un kopienas sajūtu.