Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Cimdu ceļš
Projekta kopējās izmaksas:
14000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8370.00 EUR
Līdzfinansējums:
5630.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts Jettes skola ir daļa no cimdu adītājas, filosofes Jettes Užānes 100gades svinībām. 18.maijā Cēsu Vēstures un mākslas muzejā tiks atvērta J. Užānes personālizstāde Dzīvais cimds, kurā tiks sapulcināti viņas cimdiņi, no visiem Latvijas muzejiem. J.Užāne ir unikāla personība Latvijas kontekstā, jo viņa pirmā ir aizsākusi netradicionālu cimdu adīšanas veidu – mazo formu gobelēnus. Savos cimdos viņa ir ieadījusi ainavas, gleznas, pasakas, portretus un daudzas citas mūsdienu reālijas. Viņas adītie cimdu cikli un izmantotie raksti stingri sakņojas latviešu tradicionālajā pasaules izjūtā, integrējot tajā mūsdienīgas izteiksmes formas. Visu savu mūžu J.Užāne ir pavadījusi ratiņkrēslā, bet katra tikšanās ar viņu un izdotās filosofiskās dienasgrāmatas "Jettes Dienu grāmata", iedvesmo un dod drosmi dzīvot daudziem no mums. “Ja es varētu, es dibinātu skolu, kurā mēs mācītos būt laimīgi”, savās piezīmēs raksta Jette. Projekts “Jettes skola” ir šīs domas turpnātājs. Mēs gribētu parādīt veidus, kā būt laimīgam un kā to saprata Jette.Tā ietvaros dažādās meistarklasēs tiks uzrunātas dažādas auditorijas: visiem interesentiem tiks izstāstīts Jettes un viņas cimdu stāsti, meistarklases varēs piedalīties gan cilvēki, kas tikai grib apgūt cimda adīšanas mākslu, gan profesionaļi, kuriem interesē apgūt Jettes adīšanas knifus un noslēpumus, gan jaunieši, ar kuriem sarunāties par latviskām vērtībām un mūsdienīgu skatījumu uz tām, gan bērniem, kuri iepazīs Jettes pasauli caur glezniecību un animāciju. Īpaši gribam, iedrošināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām nākt un piedalīties, un gūt iedvesmu, un spēku jaunām, radošām pašizpausmēm. Un pāri visam šī skola iedrošinās mūs visus būt laimīgiem!

Mērķi

Projekta mērķis ir popularizēt Vidzemē raksturīgo tradicionālo cimdu adīšanas tehniku, popularizēt dzērbenietes J.Užānes radošo mantojumu un aktualizēt latvisko vērtību nozīmību jauniešu vidū. Projekta Jettes skola ietvaros tiks organizētas meistarklases, kurās būs iespēja  -  izzināt un apgūt cimdu adīšanas pamatus un tieši Vidzemē raksturīgos cimdu rakstus;  pētīt un mācīties dzērbenietes J.Užānes radītos cimdu adīšanas paņēmienus un jaunradītos rakstus; sarunāties par tadicionālo dzīvesveidu un latviskām vērtībām, un to uzturēšanas veidiem un iespējām mūsdienās; iepazīt Jettes pasauli un to interpretēt caur jaunradi  - glezniecību, animācijas filmu veidošanu un muzicēšanu. Visas meistarklases vadīs savā jomā atzīti profesionāļi, cilvēki, kas savā ikdienas dzīvē ir saistīti ar jaunradi un apveltīti ar pedagoģiskām iemaņām un pieredzi. Mērķauditorija aptver gan bērnus un jauniešu, gan pieaugušos, kā arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām. meistarklases tiks organizētas sākot no septembra līdz decembrim, katru nedēļu piedāvājot sabiedrībai kādu no tām. Bērniem un jauniešiem mērķētās nodarbības notiks nedēļas nogalēs.

Uzdevumi

·      Organizēt rakstaino cimdu adīšanas pamatu meistarklases Latvieša rakstainā cimda adīšanas pamati. Šajā meistarklasē mērķis ir iepazīstināt adītājas ar rakstaino cimdu adīšanas tradīcijām Latvijā, iemācīt cimda rakstu izkārtošanas un krāsu izvēles principus un uzlabot adīšanas prasmes. Katrā nodarbībā – teorētiskā daļa un praktiskā daļa. Nodarbībās tiks izsniegti izdrukāti materiāli un darba lapas. Būs pieejamas grāmatas ar cimdu rakstiem.Mērķauditorija – visi interesenti, gan iesācēji, gan adītājas, kas vēlas papildināt un nostiprināt zināšanas. ( 5 nodarbības, katra 3h)

·      Organizēt J.Užānes cimdu adīšanas, rakstu izveides un paņēmienu atklāšanas meistarklasi. Jettes cimds. Šīs meistarklases mērķis ir ierādīt adīšanas paņēmienus, kādus savos jaunrades cimdos ir izmantojusi Jette -  raksta izveidē, valnīšu, īkšķa un noraukuma variācijās. Nodarbības praktiskas. Būs pieejami Jettes cimdu rakstu tehniskie zīmējumi. Mērķauditorija – interesenti, kam ir stabilas iemaņas un prasmes cimdu adīšanā. ( 3 nodarbības, katra 3 h)

·      Organizēt uz jauniešu auditoriju mērķētas meistarklases “Kad koki runāja”, kas veltītas sarunām un prakstiskai darbībai cenšoties izprast, ko nozīmē latvietība mūsdienās, kādi ir saskares punkti tradicionālājai kultūrai ar mūsdienu sabiedrību un ikdienas dzīvi. Kā praktizēt latvietību šodien. Lasīsim pasakas, dziedāsim, iesim rotaļās un pāri visam – domāsim! ( 3 nodarbības, katra 3 stundas) 

·      Organizēt sarunas Jettes stāsti, kurā iepazīstināt ar J.Užānes filosofiju, viņas dzīvesstāstu, spēju nepadoties nežēlīga liktens priekšā un paņēmieniem, kā par spīti visam, mīlēt dzīvi un būt laimīgam. Mērķauditorija – visi interesenti. ( 3 nodarbības, katra 3 stundas)

 - Organizēt animācijas meistarklasi Jettiņas cimdiņš, kas sevī ietver – mākslas /fonu darbnīcu, mākslas/personāžu darbnīcu, scenārija darbnīcu, skaņu darbnīcu, skatuves runas rotaļas darbnīcu un animācijas darbnīcu. Mērķauditorija ir bērni no 7 – 12 gadiem. Mērķis ir  - iepazīt Jettes cimdu pasauli un, balstoties uz tiem,  radīt savu stāstu – animācijas filmas veidā un iepazīt animācijas filmas radīšanas procesu, satura, scenārija radīšanu, tēlu izveidi, skaņu ierakstu, filmēšanu un montāžu. Attīstīt bērnos radošumu balstoties tradicionālās vērtībās.

     

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Visi, kam rūp tradicionālā kultūra, vēlme pilnveidoties, domāt par latviskām vērtībām, celt godā izcilus novadniekus un iespēja jaunradei.
Meistarklases paredzētas gan adītājiem iesācējiem, gan arī tiem, kuriem vēlme savas zināšanas pilnveidot un interesē atklāt izcilās adītājas J.Užānes profesionālos noslēpumus.
Domnīca Kad koki runāja auditorija ir jaunieši.
Domnīca Jettes stāsti ir piemērota katram interesentam.
Animācijas meistardarbnīcā mērķauditorija ir skolēni no 7 līdz 12.g.v.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta ilgtspēja varētu būst sadarbība ar Cēsu novada bērniem un jauniešiem meistarklašu rīkošanā, Jettes skolas dibināšana, kurā iekļautos gan mūžizglītības gan interešu izglītības programma, sadarbība ar Cēsu novada iesdzīvotājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sociālām atstumtības grupām, sadarbība ar Cēsu novadā īstenotajiem projektiem Nosūtījums uz muzeju un Arts on Precscription.