Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība „Valmiermuižas kultūras biedrība”
Projekta kopējās izmaksas:
3970.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1970.00 EUR
Līdzfinansējums:
2000.00 EUR

Kopsavilkums

Lai novērtētu jau senatnē gūtās atziņas un iemaņas, 2024. g. 6. jūlijā  Valmiermuižas parkā – starptautiskā Valmiermuižas etnomūzikas festivāla laikā – tiks rīkotas tematiskas meistarnīcas, kurās savas zināšanas un prasmes nodos pieredzējuši meistari. Tieši meistari ir atslēga uz neformālu un kvalitatīvu zināšanu tālāknodošanu un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu. 2024. gada festivāla tēma ir „svārstības”, kas var būt vieglas un kustību veicinošas – skaņas un gaismas, bet var būt pamatīgas un vecās kārtības izjaucošas, radot arvien jaunas pārmaiņas sabiedrībā, vidē un pašā cilvēkā. Meistarnīcās izzināsim Vidzemes reģionam saistošas un interesantas prasmes – sviesta kulšanu, vilnas velšanu, ūdens nešanu, ķistu meistarošanu un skaņurīku, īpaši dūceņa, spēli un izgatavošanu.

Projekts veicinās tradicionālo zināšanu un amatu prasmju apguvi un pieredzes apmaiņu Vidzemē, tādējādi aktualizējot tradicionālo kultūru mūsdienu sabiedrībā un pilnveidojot izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu. Festivāla apmeklētāji varēs izzināt un apgūt senās amatu prasmes – aktivitātes būs pielāgotas dažādiem vecumiem, lai ikviens varētu apgūt ko jaunu un iepazīt tradīcijas. Meistarnīcas būs piemērotas ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, jo zinoši un tradīcijās izglītoti vecāki var to kvalitatīvi nodot tālāk bērniem.

Mērķi

Lai novērtētu jau senatnē gūtās atziņas un prasmes, tiks rīkotas tradicionālās meistarnīcas, kurās savas zināšanas un prasmes nodos pieredzējuši meistari. Tieši meistari ir atslēga uz neformālu zināšanu tālāknodošanu un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu. Senās tradīcijas tiks papildinātas ar  tradīciju interpretējošām jaunrades izpausmēm. Valmiermuižas etnomūzikas festivāla apmeklētāji varēs izzināt un apgūt senās amatu prasmes – aktivitātes būs pielāgotas dažādiem vecumiem, lai ikviens varētu apgūt ko jaunu un iepazīt tradīcijas. Svarīga mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, jo zinoši un tradīcijās izglītoti vecāki var to kvalitatīvi nodot tālāk bērniem. Tā tiks stiprināta nacionālā identitāte un piederības izjūta Vidzemes novadam un valstij. Aktivitātēs iekļaujot spēles elementus, aicinot apmeklētājus līdzdarboties un pašiem darboties, var sajust tradīcijas īsteno būtību un radīt svētku sajūtu gan sev, gan apkārtējiem. Meistarnīcas būs pieejamas bez papildu maksas, kā arī bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas.

Projekta mērķis ir īstenot 5 meistarnīcas Valmiermuižas parkā – veicināsim ar Vidzemes vēsturisko zemi saistītu tradicionālo zināšanu un amatu prasmju apguvi, tālāknodošanu un pieredzes apmaiņu, tādējādi veicinot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamību, izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. Veiksmīgas un ilgtspējīgas pašvaldības, uzņēmēju, vietējo iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju sadarbības rezultātā Valmiermuiža un tās vēsturiskais centrs kļūst par pievilcīgu kultūras, izziņas, atpūtas un citu pasākumu vietu, tāpēc tā būtu jāattīsta arī turpmāk – vietējie iedzīvotāji zina, ka šeit notiek pasākumi ar kvalitātes zīmi. Valmiermuižā novērtē tās seno vēsturi un kultūras mantojumu, kā arī ciena latviešu gadskārtu svētkus un tradīcijas, par ko liecina arvien pieaugošais pasākumu apmeklētāju skaits. 

Uzdevumi

  1. Izzināt projekta virstēmu – „svārstības” kontekstā ar meistarnīcu tēmām. „Svārstības” saistībā ar ūdeni, dažādiem materiāliem, skaņu. 

  1. Veidot projekta publicitātes plānu un īstenot to, lai par pasākumu informētu un uzrunātu pēc iespējas plašāku auditoriju. 

  1. Veikt darbnīcu norišu tehnisko producēšanu un saskaņošanu. 

  1. Nodrošināt veiksmīgu meistarnīcu norisi. 

  1. Veikt meistarnīcu foto un video dokumentāciju. 

  1. Veidot satura un finansiālās atskaites projekta atbalstītājiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

* Meistarnīcās piedalīsies ~600 festivāla apmeklētāju, no kuriem 30 % būs bērni un jaunieši.
* Vietējie, Valmiera novada un Vidzemes iedzīvotāji, kas ir ieinteresēti izzināt tradīcijas un apgūt ko jaunu.
* Tūristi – viesi no tālākiem Latvijas novadiem, Rīgas, kā arī ārvalstu, īpaši Igaunijas, iedzīvotāji.
* Meistarnīcās piedāvāsim piedalīties dažādām sabiedrības grupām, kopā darbojoties, izglītojoties un pilnveidojoties, īpašs uzsvars uz ģimenēm ar bērniem, jauniešiem.
Publicitāte.

Paredzamie projekta rezultāti

* Īstenotas 5 vienas dienas tematiskās meistarnīcas Valmiermuižas parkā, kuru ietvaros vietējie iedzīvotāji un citi interesenti ir izpratuši un izmēģinājuši nelielu daļu no latviešu kultūras nemateriālā mantojuma. 

* Meistarnīcās ieinteresēti ~600 apmeklētāji, no kuriem 30 % ir bērni un jaunieši (Valmiermuižas etnomūzikas festivāla apmeklētāju skaits plānots ~1500, tāpēc interese varētu būt arī plašāka). 

* Zinošāka vietējā sabiedrība, kas apguvusi un izpratusi un izmēģinājusi dažādas amatu prasmes, lai tās pārmantotu un saglabātu arī mūsdienās. 

* Nodrošināta kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamības paplašināšana Vidzemē. 

* Sekmēta sadarbība starp NVO, amatu meistariem un uzņēmējiem, kas piedalījušies projekta realizācijā. 

* Informēta sabiedrība par kvalitatīvām tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma popularizējošām meistarnīcām – pirms pasākuma un pēc tā realizācijas, izvietojot informāciju un fotogrāfijas sociālajos tīklos, ziņu portālos, mājaslapās u.c. 

* Popularizēta un veicināta vietējās infrastruktūras – vēsturiskā Valmiermuižas parka – izmantošana kultūras dzīves attīstībai. 

* Kvalitatīvi īstenots kultūras pasākums stiprinās Valmiermuižas kultūras biedrības organizatoriskās spējas, tēlu vietējā sabiedrībā un veiksmīgu sadarbības modeļu veidošanos, lai plānotu citus kultūras projektus Vidzemē.