Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība OFK
Projekta kopējās izmaksas:
3500.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1500.00 EUR
Līdzfinansējums:
2000.00 EUR

Kopsavilkums

Starptautiskais fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš” tiek rīkots 15 gadus. Tā novitāte ir katru gadu izvēlēties citu akcentu. 2024.gadā tas ir vēsturisku tēmu atspoguļojums radošā fotogrāfijā. 2024.gadā pirmo reizi tiks aicināta uzstāties māksliniece no Nīderlandes, kura savos projektors stāsta par Baltijas republiku vēsturi- izsūtījumu, nacionālās pretošanās kustību padomju okupācijai, kara bēgļiem. Simpozija novitāte ir arī Vidzemes autoru un ar Vidzemi saistītu fotogrāfijas tēmu izcelšana, kas notiek tikai šajā pasākumā. Piemēram, pagājšgad tā bija iespēja redzēt unikālus Laimoņa Stīpnieka foto kolekcijas par Vidzemes jūras krastu un Daugavu, kas aizsāktas 1950-ajos gados. Šogad fotostāsts par kara kauju vietām Vidzemē un Latvijā. 

Simpozijs ir vienīgais šāda veida fotogrāfijas pasākumus Latvijā, kas notiek tik ilgi un ārpus galvaspilsētas- Vidzemē, Ogrē. Simpoziju katru gadu apmeklē ap 100 skatītāju. Tas iepazīstina ar aktuālām norisēm pasaulē un Latvijas fotogrāfiju un autoriem. 15 gadu laikā pasākums ir devis iespēju Latvijas iedzīvotājiem klātienē satikt atzītus autorus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Grieķijas, Ukrainas, Krievijas, Vācijas.

Simpozijs nosaukts Latvijas izcilā fotogrāfa Egona Spura (1931-1990) vārdā, kura darbi ir iekļauti Latvijas Kultūras kanonā. Viņš bija ilggadējs foto kluba “Ogre” vadītājs. Tāpēc pasākums ne tikai iepazīstina ar dažādu paaudžu mūsdienu fotogrāfiem, bet akcentē arī Latvijas fotogrāfijas vēsturi.

Konkursā tiek lūgts finansējums 2 prezentācijām un kuratora darbam, taču tajā ir plašāka programma, kas ietver citas uzstāšanā, izstādes, kā arī foto orientēšanos plašam dalībnieku lokam, kas iepazīstina ar Ogres kultūras vietām. 

Mērķi

2024.gadā simpozijam “E.Spura ceļš” ir 2 mērķi: 1.kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšana Vidzemē un 2. Vidzemes kultūras daudzveidības izzināšana, saglabāšana un popularizēšana. Projektā tiek lūgts finansējums 2 autoru uzstāšanās nodrošināšanai un projekta kuratora honorāram. Abu autoru darbi un tēmas apliecina augstu kvalitāti un saistību ar Latvijas un Vidzemes kultūru. Simpozijā viņu uzstāšanos redzēs ap 100 Latvijas un īpaši Vidzemes fotogrāfi un citi interesenti.

Simpozija 1.daļā uzstāsies fotogrāfe Kaudija Heinermane (dzimusi 1967. gadā Izerlonā, Vācijā). Viņas interešu centrā ir Baltijas valstu vēsture pēc 2.Pasaules kara. Viņas grāmatas un fotogrāfiju sērijas ir kā piemērs dziļiem pētījumiem un rūpīgam darbam Latvijā, pārvarot valodu barjeru un attālumu. Kopš 2016. gada Klaudija Heinermane strādāja pie fotogrāmatu triloģijas “Sibīrijas trimdinieki” par padomju režīma deportācijām no Baltijas valstīm uz Sibīriju. Trīs daļās aculiecinieki stāsta par sieviešu un bērnu izsūtīšanu uz Sibīriju, dzīvi Gulaga nometnēs, organizēto pretošanos padomju okupācijai un aukstā kara sākumu.

Simpozija 2.daļā uzstāsies fotogrāfs Aivars Slišāns (1964), kas pārstāv Ogres novadu, Vidzemi. Viņa fotogrāfiju sērija “Apsolītā zeme” šogad bija izstādīta Ogres Vēstures un mākslas muzejā. To veido foto fiksācijas abu pasaules karu karavīru ekshumācijās un vēsturisko kauju rekonstrukcijās, kauju vietās mūsdienās. Daļa no tām notikusi Ogres novadā. Fotogrāfijas mākslas valodā atgādina par zemes- Tēvzemes pieredzēto. Arī par vēstures mantojumu un cilvēku atbildību, īpaši netālā kara kontekstā, kas 2011.gadā aizsāktajai tēmai devis citu slodzi. Viņa darbos apvienojas Vidzemes vēstures un kultūras vērtību izpēte un popularizēšana augstvērtīgā mākslinieciskā kvalitātē.

Simpozija noslēgumā notiks ieskats foto kluba “Ogre” 55 gadu darbībā. Tas ir unikāls Vidzemē, jo ir viens no retajiem foto klubiem, kas aktīvi darbojas līdz mūsdienām. Tā kādreizējo biedru darbi šobrīd veido Latvijas mākslas fotogrāfijas klasiku un ir izstādīti Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā (Egons Spuris, Inta Ruka, Andrejs Grants). Ilggadējā vadītāja E.Spura darbi iekļauti Latvijas Kultūras kanonā. Klubs regulāri veido akcijas un plenērus, kuru rezultātā tiek iepazīts Vidzemes novads.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

  1. realizēt starptautisko fotogrāfijas simpoziju “Egona Spura ceļš” 2024 Ogrē, 26.oktobrī īstenot 5 stundu garu simpoziju, kurā uzstājas vismaz 4 autori, notiek diskusijas un tīklošanās pasākumi,
  2. veidot 2 nozīmīgu Latvijas fotogrāfu uzstāšanos un iespēju diskutēt un atbildēt uz publikas jautājumiem,
  3. veidot divu ārzemju autoru uzstāšanos par radošo un pētniecisko darbu fotogrāfijā,
  4. iepazīstināt plašāku sabiedrību par aktuālām tēmām un virzieniem Latvijas un pasaules fotogrāfijā,
  5. veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu simpozija laikā tiekoties fotogrāfiem no Latvijas un Baltijas valstīm,
  6. noslēgt vienošanās ar simpozija dalībniekiem, nodrošināt viņu nokļuvi līdz pasākuma vietai,
  7. simpozija publicitātes materiālu sagatavošana, informācija medijiem un presei,
  8. norēķini ar simpozija dalībniekiem un sadarbības partneriem, atskaišu sagatavošana par izmantoto finansējumu.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Plānots sasniegt ap 100 cilvēku mērķauditoriju- fotogrāfus, māksliniekus, pētniekus un cilvēkus, kas interesējas par vizuālo mākslu, studentus. Pasākums ir bez maksas un paredzēts plašai auditorijai bez priekšzināšanām. Tā kā simpozijs notiek 15 gadus, tam ir sava pastāvīgā auditorija, kas tiek uzrunāta, sūtot informāciju e pastos, ievietojot informāciju sociālajos tīklos, vietējos ziņu un kultūras portālos.

Paredzamie projekta rezultāti

Sagaidāmais rezultāts ir kvalitatīvs, izglītojošs, diskusijas raisošs pasākums plašai auditorijai, kas iepazīstina ar aktuālām norisēs un autoriem mūsdienu fotogrāfijā, īpaši aktualizējot Vidzemes novada kultūru un vēsturi. 2024.gadā uz simpoziju ir plānots aicināt fotogrāfu no Latvijas, Nīderlandes, Lietuvas, kas veicina Latvijas fotogrāfijas atpazīstamību un jaunu sadarbību veidošanos. Būtiski ir uzturēt tradīciju, kas ir lielākais un senākais fotogrāfijas pasākums Latvijā, kas bez pārtraukuma notiek 15 gadus. Simpozijs veicina izcila fotogrāfa Egona Spura, Vidzemes un Latvijas fotogrāfijas atpazīstamību plašākā sabiedrībā.