Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "tabureTE"
Projekta kopējās izmaksas:
7860.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6960.00 EUR
Līdzfinansējums:
900.00 EUR

Kopsavilkums

Stāmerienas pils mērķtiecīgi īsteno dažādus pasākumus vēstures izziņai, saglabāšanai un nodošanai nākamajām paaudzēm, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešu līdzdalību un iesaisti aktivitātēs. Līdz šim pils komanda ir dažādos veidos iesaistījusi jauniešus kultūras un kultūrtūrisma piedāvājuma veidošanā. Tomēr pats piedāvājums līdz šim nav bijis mērķēts tieši uz skolēniem un jauniešiem, radot šai auditorijai piemērotu - mūsdienīgu un interesantu - saturu, caur ko iepazīt Stāmerienas pils vēsturi. Šobrīd pils piedāvājumā skolēniem un jauniešiem ir klasiskas darba lapas, kuras var aizpildīt, staigājot un iepazīstot pili. Līdz ar to šī projekta mērķis ir radīt mūsdienīgu un izzinošu spēli skolēniem un jauniešiem, kas ļautu interesantā un netipiskā veidā izzināt Stāmerienas pils kā romantisma pērles vēsturi, nozīmi un stāstus. Spēles galvenais caurvijas motīvs būs īpaši radīti laikmetīgās dejas stāsti, kas tiks integrēti video formātā. Šie laikmetīgās dejas stāsti kā mākslas instruments tiks sapludināti ar vēstures izziņu, atklājot ne vien mākslas formātu daudzveidību un interpretatīvo raksturu, bet arī piešķirot spēlei būtisko novitāti šī projekta kontekstā. Izzinošā spēle tiks radīta, izmantojot tehnoloģijas un arī mākslīgo intelektu. 

Izzinošā spēle daudzveidos un papildinās kultūrtūrisma piedāvājumu Stāmerienā un veicinās jauniešu interesi par pili kā kultūrvēsturisko mantojumu, vēsturi un laikmetīgo deju. Izviedotā spēle būs ilgtermiņa ieguldījums un pienesums Stāmerienas pilij, kas primāri paredzēta skolēniem un jauniešiem, bet tikpat labi šo iespēju izmantot varēs arī ģimenes vai citi interesenti. 

 

 

 

Mērķi

Projekta mērķis ir radīt mūsdienīgu un izzinošu spēli, kas paredzēta skolēniem un jauniešiem (arī ģimenēm vai citiem interesentiem), kas ļautu saistošā un netipiskā veidā izzināt Stāmerienas pils kā romantisma pērles vēsturi, nozīmi un stāstus, kā arī daudzveidotu kultūras un kultūrtūrisma piedāvājumu un iespējas  Stāmerienā. Spēles galvenais caurvijas instruments būs laikmetīgās dejas stāsti, kurus izdejos Latvijas Kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas mākslas studenti profesores Olgas Žitluhinas vadībā. Spēle tiks balstīta vēstures izziņā un faktos, sadarbojoties ar Stāmerienas pils darbiniecēm. 

Spēle sniegs jauniešiem ne vien mirklīgu piedzīvojumu un emocijas, kas ir būtiski pieredzes un atmiņas veidošanā, bet arī caur deju atklās gan vēstures, gan mākslas interpretatīvo dabu un cilvēka lomu stāstu saglabāšanā un nodošanā tālākām paaudzēm. Gan spēles veidotāji un projekta īstenotāji, gan laikmetīgie dejotāji paši ir jaunieši, kas ir nozīmīgs aspekts, veidojot saistošu saturu jauniešiem. Izzinošas spēles radīšanā tiks izmantotas mūsdienu tehnoloģijas, kā, piemēram, QR kodu lasīšana, laikmetīgās dejas video un mākslīgais intelekts. 

Projekts vistiešākajā veidā ietvers mērķi - kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamība latviešu vēsturiskajās zemēs -, radot piedāvājumu potenciālajai jauniešu auditorijai, turklāt iesaistot topošos dejas profesionāļus un pieredzējušo horeogrāfi, dejotāju un LKA profesori Olgu Žitluhinu. Izveidotā spēle ļaus izzināt un popularizēt Stāmerienas pili kā interesantu galamērķi un nozīmīgu kultūrvēsturisku mantojumu jauniešu vidū. 

Uzdevumi

1. Spēles satura un tehniskā plānošana. Biedrības "tabureTE" komanda kopā ar Stāmerienas pils komandu plāno spēles saturu, vēstījumus, stāstus, piesaistot laikmetīgās dejas kursa vadītāju Olgu Žitluhinu.

2. Radošā rezidence LKA studentiem, kuras laikā tiek radīta horeogrāfija dejas stāstiem, studentiem izzinot pili un tās vēsturi, kā arī notiek filmēšanas un spēles publiskās pieteikšanas pasākums.

3. Spēles publiskās pieteikšanas pasākums/prezentācija Stamerienas pilī. Publisks pasākums, kurā ikviens apmeklētājs varēs uzzināt vairāk par spēli un to pieredzēt dzīvā veidā - studenti plānotos video izdejos un spēle tiks "izieta" kopā. 

4. Video montāža, spēles tehniskā izstrāde, testēšana, uzlabošana. 

5. Spēles ieviešana pilī, atklāšana, publicitātes pasākumi. 

6. Spēles nodošana Stāmerienas pils darbinieku kolektīvam, kas nozīmē, ka tie pārņem spēles faktisko uzraudzību, nodrošina publicitāti un attiecīgo uzturēšanu, piemēram, sedzot ikmēneša maksājumu LaIPAI par video fona mūziku. Biedrība "tabureTE" pēc nepieciešamības veic tehniskus labojumus. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā ieguvēju grupa:
-Skolēni un jaunieši, kuriem būs iespēja mūsdienīgā veidā iepazīt Stāmerienas pili un vēsturi, sastapties ar laikmetīgo deju un tās interpretāciju;
Sekundāri:
-Ģimenes un citi interesenti, kas vēlēsies izmantot iespēju un piedalīties spēlē;
-LKA studenti, kas gūs pieredz, izzinot Stāmerienas pils vēsturi un radot dejas stāstus atbilstoši spēles saturiskajam pānam;
-Biedrība "tabureTE", Stāmerienas pils un LKA, turpinot un nostiprinot trīspusējo sadarbību.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti:
1. Daudzveidota un papildināta kultūrtelpa un kultūrtūrisma piedāvājums, mērķtiecīgi aizpildot tukšumu - izveidojot mūsdienīgu spēli jauniešu auditorijai; 
2. Veicināta jauniešu interese par Stāmerienas pili kā kultūrvēsturisko mantojumu, vēsturi un laikmetīgo deju;
3. Paliekošs rezultāts arī pēc projekta noslēguma - ilgtermiņa pienesums.


Kvantitatīvie rezultāti:
1. Izveidota izzinoša spēle skolēniem un jauniešiem;
2. radīti 5 laikmetīgās dejas stāsti video formātā, kas integrēti spēlē; 
3. radīts spēles reklāmas video rullītis;
4. 14 laikmetīgās dejas studenti guvuši jaunu praktisku pieredzi.