Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Siguldas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
6061.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2400.00 EUR
Līdzfinansējums:
3661.00 EUR

Kopsavilkums

Lai nodrošinātu amatniecības prasmju saglabāšanu un dažādošanu, pieredzes apmaiņu un jaunākās paaudzes interesi par tradicionālo kultūru, integrējot to laikmetīgā vidē, Siguldas novada Kultūras centrs turpina realizēt semināru un izstāžu ciklu “Latvju raksti. Citādība”, kas 2023/2024. gadā notiek 2. reizi.

Projekta mērķis ir sniegt tālākizglītības iespējas un iedvesmot tradicionālo amatu pratējus, pievēršot uzmanību ilgtspējībai un amata prasmju apvienošanai ar inovatīviem risinājumiem. Tā ietvaros 2023. gada rudenī ar VKKF mērķprogrammas "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" un Vidzemes plānošanas reģions." atbalstu realizēti 2 semināri – 1. tiešsaistes seminārs par etnogrāfiskā materiāla integrācija laikmetīgā dizainā (lekt. Una Valtere); oriģinālām autortehnikām un meklējumiem struktūras un materiāla ziņā (Ieva Krūmiņa); otrreizēju tekstilmateriālu izmantošanu apģērba radīšanā (Baiba Ladiga-Kobajaši). 2. meistarklase Vidzemes lietišķo studiju pārstāvjiem par otrreiz pārstrādājamu materiālu transformēšanas iespējām, multivīva un cianotipijas tehniku. Pasniedzējas – tekstilmākslinieces Una Valtere, Šarlote Baškevica un Ilona Valaine- Blekte.

2023/2024. g. projekta noslēgumā k/c “Siguldas devons” oktobrī notiks spilveniem veltīta izstāde “Zinātu, kur kritīšu, paliktu spilvenu!”, kurā piedalīties aicināts ikviens tautas lietišķās mākslas studijas dalībnieks vai amata pratējs. Turpinot sadarbību, spilveniem veltīto izstādi iekārtot aicinātas U. Valtere, Š. Baškevica un I.Valaine- Blekte.

Izstāde taps, saglabājot cieņu pret tradīciju un vienlaikus apliecinot meistaru radošumu un māku etnogrāfisko apvienot ar laikmetīgo, apmeklētājiem tā būs pieejama bez maksas.

Mērķi

Šobrīd aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kā saglabāt tradicionālo kultūru un ilglaicīgo amatu mākslu, integrējot to mūsdienu sabiedrības dzīvē. Lai nestu tālāk tradīciju, iezīmējusies nepieciešamība stiprināt sadarbību gan starp dažādu paaudžu un pieredzes amatniekiem, gan starp tradicionālās kultūras meistariem un profesionāliem māksliniekiem, dizaineriem. Domājot par vides ilgtspēju un laikmeta iespējām, ir nepieciešamība paplašināt lietišķajā mākslā izmantojamo materiālu arsenālu, sniegt amatniekiem jaunas zināšanu apguves iespējas un impulsus radošās darbības daudzveidīgošanai. Saņemto pozitīvo atsauksmju skaits no līdzšinējo semināru un izstādes dalībniekiem apliecina to, ka ilggadīgais projekts “Latvju raksti.Citādība” aizpilda svarīgu nišu, sniedzot iespēju amatniekiem regulāri iepazīties ar aktuālajām tendencēm Latvijas un pasaules tekstilmākslā. Savukārt izstāde ikvienam amatniekam ir iespēja ļauties radošam izaicinājumam un jaunradītos, uz jaunajām zināšanām balstītos darbus parādīt  kolēģiem un plašākai sabiedrībai. Ņemot vērā pirmās  izstādes realizēšanas pieredzi 2022. gadā, tās spēks ir tieši autoru spējā atkāpties no tradicionālā, radot daudzveidīgus un augstvērtīgus darbus.

Apmeklētājiem izstāde “Zinātu, kur kritīšu, paliktu spilvenu!” būs iespēja vienkopus skatīt radošus eksperimentus, kuru ietvaros dažādu formu un pielietojuma veida spilveni radīti, domājot par mūsdienīgu interjeru un inovatīvu pieeju amatnieku prasmju pielietošanai. Tieši inovatīvā un tradicionālā saspēle ir mūsu projekta redzeslokā. Šī niša Latvijā ir samērā brīva, tāpēc esam gandarīti arī par labu sadarbību ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru, kas palīdz ar ieteikumiem un informācijas popularizēšanu par šo projektu.

Projekta mērķi ir:

-Veicināt tautas lietišķās mākslas nozares attīstību, pētīšanu, saglabāšanu, pieejamību un nodošanu nākamajām paaudzēm;

- veicināt tautas lietišķās mākslas kolektīvu dalībnieku un individuālo meistaru māksliniecisko izaugsmi un jaunradi, nodrošinot tālākizglītības iespējas par aktuālajām tendencēm tekstilmākslā Latvijā un pasaulē;

- veicināt otrreizēju izejmateriālu, kā arī dažādu netradicionālu materiālu un tehniku pielietošanu tekstilmākslas priekšmetu izgatavošanā

 

Uzdevumi

- realizēt atraktīvu izstādi, apvienojot tajā dažādu izmēru un funkcionālā pielietojuma spilvenus, kurus dalībai izstādē iesūtījuši amata meistari no visas Latvijas

- radīt mūsdienīgus un esošajam pieprasījumam atbilstošus tekstilmākslas priekšmetus - spilvenus, kuros radoši apvienots tradicionālais un laikmetīgais;

- bagātināt Latvijā pieejamo, tautas lietišķai mākslai veltīto izstāžu klāstu, reizi divos gados realizējot kārtējo izstādi projekta "Latvju raksti.Citādība" ietvaros;

- ar izstādes palīdzību parādīt plašākai auditorijai tautas lietišķās mākslas spēju dzīvot līdzi laikam, atklājot tradicionālo un laikmetīgo elementu saspēles potenciālu;

- rosināt sabiedrības interesi par lietišķās mākslas studiju darbību un veicināt jaunākās paaudzes un jaunu dalībnieku iesaisti lietišķās mākslas studiju kustībā Latvijā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Viens auditorijas segments ir lietišķo studiju pārstāvji, ar kuriem notiek tiešā komunikācija par projektu un iespēju piedalīties izstādē. Viegli sasniedzama auditorijas daļa ir arī dažādu rokdarbu entuziasti, kurus interesē radoši meklējumi. Ar skolu tīkla palīdzību īpaši uzrunāsim jauniešu auditoriju, mēģinot pārliecināt, ka aušana un adīšana var būt aizraujoša un ieinteresēt apgūt amatniecības prasmes. Nepastāvot valodu barjerai, mēģināsim sasniegt arī tūristus (info centri, viesnīcas...)

Paredzamie projekta rezultāti

Izstādes realizēšana sniedz lietišķo studiju dalībniekiem un citiem amata pratējiem radīt jaundarbus, iedvesmojoties no rudenī teorētiskajā seminārā un praktiskajā meistrarklasē iegūtajām zināšanām. Šīs izstādes uzmanības centrā ir darbi, kas tapušiem, ļaujoties radošam izaicinājumam, amata prasmes apvienojot ar jauniem formas un materiāla izmantošanas eksperimentiem. Šāda veida izstādes, kur tradicionālā māksla tiek apvienota ar laikmetīgo, nav daudz, tāpēc to autoriem izstāde nodrošina iespēju jaunradītos darbus parādīt kolēģiem un plašākai sabiedrībai. Svarīga ir arī domapmaiņa un dalīšanās ar pieredzes stāstiem, ko nodrošina lietišķās mākslas meistaru tikšanās izstādes atklāšanas un visā tās norises laikā. 

Projekta 1. cikla ietvaros tekstilmākslas ansambļu izstādei tika pieteikti 67 darbi no 44 studijām un individuāliem meistariem,. Sagaidām, ka izstādei “Zinātu, kur kritīšu, paliktu spilvenu!” atsauksies vismaz 60 dalībnieku, jo spilvena radīšana ir no laika un resursu viedokļa mazāk ietilpīga. Dalībnieki aicināti iesniegt dažādus darbus – no miniatūrām līdz lielformāta spilveniem, apspēlējot gan to funkcijas, gan lietotāja emocionālo attieksmi pret šo škietami ikdienišķo tekstilmākslas priekšmetu. Sagaidāms, ka visvairāk tiks saņemti vidēja izmēra spilveni, to kopskaitam pārsniedzot 100. Ceram, ka eksponēt izdosies lielāko daļu darbu un apmeklētājiem tie apliecinās gan amatnieku lielisko sniegumu, gan tautas mākslas laikmetīgumu, savukārt dalībniekiem izstāde nodrošinās svarīgo ideju un pieredzes apmaiņas procesu. Izstāde ikvienam būs pieejama bez maksas un plānojam, ka apmeklētāju skaits pārsniegs 1000.  Īpašu uzmanību veltot jauniešu mērķauditorijas uzrunāšanai, ceram uz intereses uzturēšana par amatu prasmēm situācijā, kad izglītības sistēmā šis jautājums tiek mazāk aktualizēts. Ceram, ka šādu izstāžu iedvesmoti lietišķās mākslas studijām piepulcēsies arī jauni dalībnieki, kas ir aktuāls jautājums ne vien reģiona, bet arī valsts līmenī.