Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nodibinājums „Moderno tehnoloģiju attīstības fonds”
Projekta kopējās izmaksas:
3180.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2580.00 EUR
Līdzfinansējums:
600.00 EUR

Kopsavilkums

Latviešu koka amatniecībai ir ļoti senas tradīcijas un spilgta loma kultūrvēsturē. Diemžēl 1. un 2. pasaules karš un it īpaši Padomju okupācijas periods ir izrādījies traģisks Latvijas kultūras mantojumam. Senā koka apbūve un tautas mākslas priekšmeti ir nozīmīga latviešu kultūras identitātes un ainavas sastāvdaļa, it īpaši lauku apvidos. Tā ir pasaule, kas ir redzama ārpus muzeju krājumiem un demonstrē vietas savdabību, kuru veidojuši apkārtnes meistari. Latviešu pūra lādes ir viena no interesantākajām un reizē apdraudētākajām etnogrāfijas priekšmetu grupām. Latvijā pastāv dažādas to dekoratīvā noformējuma tradīcijas, reģionālas iezīmes un noteikta laikmeta modes atstātās pēdas. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir apturēt vērtīgu priekšmetu bojāeju, kas atrodas ārpus muzeju kolekcijām un vēl ir sastopami Latvijas lauku apvidos. Visbiežāk šie priekšmeti tiek iznīcināti aiz nevērības un neiederības mūsdienu dzīvesveidā. Filmā " Vecās pūra lādes stāsts" ar Tīnūžu muzeja vadītāja Kaspara Špēļa palīdzību centīsimies izpētīt, ko sevī glabā viena no agātīgākajām veco pūra lādu kolekcijām, kas atrodas Tīnūžos. Viņa savāktais un apkopotais materiāls ir lielisks avots, ko izmantot izglītības iestādēm pētniecības nolūkos, jo īpaši restauratoriem – savu prasmju attīstīšanai.

Mērķi

Tīnūžnieka Kaspara Špēļa rīcībā ir apjomīgs informatīvs materiāls, kas saistītas ar latviešu etnogrāfiju -  aptuveni 100 pūra lādes, vairāki pūra skapji, gan arī informācija par tās īpašniekiem, līdz ar to, - ir ļoti noderīgs avots izpētei, piemēram, lai šos avotus izmantotu citu pūra mēbeļu datēšanā, atjaunošanā un izcelsmes vietas noskaidrošanā. Konkrētā projekta mērķis ir ar dokumentālas filmas "Vecās pūra lādes stāsts" palīdzību izveidot audio vizuālu stāstu par izzūdošām kultūrvēturiskām vērtībām. Projekta norises procesā iecerēts aicināt piedalīties jauniešus no Ikšķiles vidusskolas un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma. 

Mērķis:

1) veikt izzūdošu kultūrvēsturisku objektu foto un video fiksāciju;

2) ar jauniešu iesaistīšanu sekmēt kultūrvēturisko vērtību saglabāšanas pārmantojamību;

3 veicināt Vidzemes un Latvijas kopumā kultūras daudzveidības izzināšanu un saglabāšanu;

4) tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti un popularizēšanu.

Uzdevumi

1) apkopot foto un video formātā informāciju par pūra mēbeļu datēšanu, atjaunošanu un izcelsmes vietas noskaidrošanu;

2) organizēt tikšanos ar Ikšķiles vidusskolas un Rīgas Mākslas un mediu tehnikuma Mediju un Mēbeļu dizaina nodaļu audzēkņiem, lai skaidrotu tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanas nozīmi;

3) par projekta norises gaitu informēt reģionālos medius un presi;

4) Izveidot 26 minūšu ilgu informatīvi-dokumentālu filmu Vecās pūra lādes stāsts";

5) organizēt filmas "Vecās pūra lādes stāsts" pirmizrādi Ikšķiles vidusskolā;

6) izveidoto filmu “Vecās pūra lādes stāsts” izvietot kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā mērķauditorija būs projektā iesaistīto skolu audzēkņi, bet tā kā filma tiks ievietota kultūras mantojuma centrā "Tīnūžu muiža" un kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”, tad šie materiāli būs pieejami jebkuram interneta lietotājam arī projekta aktīvajai fāzei beidzoties. Iesaistīto skolu jauniešus aicināsim projekta norisi atspoguļot savos personīgajos sociālo mediju profilos. Projektā iesaistītajās skolās organizēsim jaunizveidotās filmas “Vecās pūra lādes stāsts” pirmizrādi.

Paredzamie projekta rezultāti

Filma tiks ievietota kultūras mantojuma centrā "Tīnūžu muiža" un kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”, kur to bez maksas skolas varēs izmantot kā papildmateriālu mācību vielas apguvā. Līdz ar ko šie materiāli būs pieejami jebkuram interneta lietotājam arī projekta aktīvajai fāzei beidzoties.