Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada pašvaldība, Cēsu pilsētas Mākslas skola
Projekta kopējās izmaksas:
5100.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3500.00 EUR
Līdzfinansējums:
1600.00 EUR

Kopsavilkums

Akvareļglezniecības un Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skolas saistība nav nejauša – šī skola nes leģendāra cēsinieka un prasmīga akvarelista vārdu. Tieši Pēteris Rozenbergs bijis agrāko Cēsu akvareļa plenēru organizators - starptautiskā akvareļglezniecības plenēra tradīcija Cēsīs aizsākusies 1982.gadā. Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja fondā glabājas vairāk par 300 akvareļiem, kurus gleznojuši mākslinieki no vairāk nekā 20 valstīm. Šis fakts iedvesmo turpināt vērtīgo tradīciju, dodot tai kvalitatīvu un mūsdienīgu pievienoto vērtību – digitālās planšetes izmantojumu. Kā akvareļglezniecība, tā grafiskās planšetes izmantošana radošajos meklējumos pēdējos gados kļūst aizvien populārāka. Lai pilnvērtīgi izmantotu šo abu izteiksmes līdzekļu potenciālu, nepieciešama profesionāļu palīdzība dažādu nianšu apguvei. Grafiskās planšetes “papildināts” attēls iegūst citu veidolu un ļauj ar svaigu skatu palūkoties uz tik tradicionālu vērtību kā akvarelis.

Ikdienā Cēsīs pieaugušo mākslas izglītības iespējas ir ārkārtīgi limitētas – to praktiski nav. Taču interese ir regulāra un ar tendenci pieaugt. Lai dotu iespēju izmēģināt savas spējas vizuālajā mākslā un vienlaikus ļautu iepazīt plašo Cēsu kultūrvēsturisko mantojumu un tās unikālo arhitektūru, plānots veidot plenēru, kura laikā iespējams apgūt divas, it kā attālas mākslas disciplīnas. Plenēra laikā būs iespējams apgūt to, cik tās var būt viena otru papildinošas un saderīgas.

Mērķi

Projekta ietvaros paredzēta gan plenēra norise, gan digitālās planšetes izmantošanas kurss.  Tādējādi tiks veidota sintēze no tradicionālās glezniecības un mūsdienu tehnoloģiju iespējām, sasaistot to ar seno Cēsu arhitektūru, rezultātā radot mākslinieciski kvalitatīvu jaunradi. Tāpat iedzīvotājiem tiks dota iespēja novērtēt Cēsu vēsturisko apbūvi, kas ikdienas gaitās mēdz palikt nepamanīta, kā arī par kuras vērtību ikdienā trūkst informācijas. 

Plenēra laikā plānots nodrošināt kvalitatīvu māklsas izglītības iespēju 20 cilvēkiem. Plenēra noslēgumā plānots realizēt pop-up izstādi, kurā ikviens interesents var aplūkot plenēra laikā tapušos darbus. Vasaras skolas laikā notikušais plenērs ir popularizējis un turpinājis Cēsu akvareļglezniecības tradīciju. Tāpat plenēra dalībnieki savos darbos attēlojuši Cēsu vecpilsētas vēsturisko apbūvi un tādējādi ireflektējuši par vēsturisko mantojumu parādot to mūsdienīgā mākslas darbā.

Ilgtermiņā ikviens vasaras skolas dalībnieks ir attīstījis savu radošo potenciālu, kas ļauj to integrēt ikdienas darbā. Kā arī dalībnieki būs radoši pavadījuši laiku, kas ilgtermiņā pozitīvi atsaucas uz šo cilvēku mentālo un fizisko labbūtību. Tāpat tapušajos mākslas darbos būs iemūžināts Cēsu kultūras mantojums un tā unikalitāte.

Uzdevumi

1. Tiek izsludināta pieteikšanās uz plenēru

2. Tiek nokomplektētas divas grupas - ar priekšzināšanām un bez priekšzināšanām. Katrā grupā ne vairāk par 10 cilvēkiem.

3. Plenēra sākumā visi tiek iepazīstināti ar plenēra gaitu, darba kārtību un darba noteikumiem.

4. Plenēra pirmajā dienā notiek ekskursija pa Cēsu vecpilsētu, iepazīstinot ar dažādiem arhitektūras stiliem tajā.

5. Plenēra gaitā notiek akvareļglezniecības meistarklases un digitālās planšetes darbības pamatu apguve.

6. Plenēra noslēgumā tiek izveidota īslaicīga jeb pop-up izstāde, lai plenēra dalībnieki un pilsētas iedzīvotāji un viesi var aplūkot paveikto.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija plānoti Cēsu pilsētas un novada iedzīvotāji, kas interesējas par mākslu un vēlas izmēģināt jaunas tehnikas akvareļglezniecībā un apgūt jaunas digitālās prasmes darbā ar grafisko planšeti. Projektā plānots nodrošināt meistarklases 20 dalībniekiem. Projekta pastarpinātā mērķauditorija ir visi Cēsu pilsētas iedzīvotāji un apmeklētāji, kas varēs aplūkot plenēra laikā tapušos darbus pop-up izstādē.

Paredzamie projekta rezultāti

Plenēra laikā plānots nodrošināt kvalitatīvas māklsas izglītības iespēju 20 cilvēkiem. Plenēra noslēgumā plānots realizēt pop-up izstādi, kurā ikviens interesents var aplūkot plenēra laikā tapušos darbus. Vasaras skolas laikā notikušais plenērs ir popularizējis un turpinājis Cēsu akvareļglezniecības tradīciju. Tāpat plenēra dalībnieki savos darbos attēlojuši Cēsu vecpilsētas vēsturisko apbūvi un tādējādi ir reflektējuši par vēsturisko mantojumu parādot to mūsdienīgā mākslas darbā.

Ilgtermiņā ikviens plenēra dalībnieks ir attīstījis savu radošo potenciālu, kas ļauj to integrēt ikdienas darbā. Kā arī dalībnieki būs radoši pavadījuši laiku, kas ilgtermiņā pozitīvi atsaucas uz šo cilvēku mentālo un fizisko labbūtību. Tāpat tapušajos mākslas darbos būs iemūžināts Cēsu kultūras mantojums un tā unikalitāte.