Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas mākslas skolas atbalsta biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
8190.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7340.00 EUR
Līdzfinansējums:
850.00 EUR

Kopsavilkums

Pirms 50 gadiem Madonā dzimst ideja par pirmās bērnu mākslas skolas dibināšanu Latvijā.

Daudzi skolas absolventi vēlāk kļūst par māksliniekiem un atgriežas Madonā. Vasarās uz lauku mājām brauc Latvijā atpazīstami mākslinieki.

Daudzus gadus Madonas pusē notikuši vasaras plenēri "Laisma", ar mērķi apvienot un profesionāli izglītot Madonas puses pedagogus, māksliniekus.

Ilggadējais darbs ir attaisnojies, šobrīd Madonas novadā darbojas četras profesionālās ievirzes mākslas skolas, kur tiek veicināta jauno talantu ataudze, kas būtu ieinteresēti nodrošināt Latvijas kultūras ilgtspēju.  

Sarunās ar jauniešiem esam sapratuši, ka nepieciešams veidot praktiskās vasaras darbnīcas kopā ar profesionāliem māksliniekiem, tas vairo jauniešos interesi un vēlāk sniedz motivāciju mācībām un muzeju apmeklējumiem.

Projekts paredz novada mākslinieku, pedagogu un audzēkņu satikšanos kopīgā projektā, kas veicinās

kultūras un izglītības profesionāļu sadarbību Madonā.

Projekta laikā notiks 15 meistardarbnīcas Madonas mākslas skolas telpās un Madonas pilsētā.

Dalībnieki iepazīs Madonas puses māksliniekus, kopā izveidos 15 jaundarbu, darbi būs aplūkojami Madonas pilsētvidē, vēlāk atradīsies Madonas mākslas skolas telpās.

Projekts apvienos vienotā aktivitātē vairāku Madonas novada mākslas skolu pedagogus, audzēkņus.

Projekts ir aktuāls Madonas novada mākslinieku kopienai, lai popularizētu vietējos māksliniekus, nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, popularizētu vietējās vērtības, veicinātu jaunradi.

Galarezultāts būs pieejams plašam skatītāju lokam, radīs motivāciju, veidos jaunas tradīcijas, stiprinās novada iedzīvotāju interesi par kultūras, mākslas  norisēm.

 

 

 

 

Mērķi

Madonas novads Latvijā vairāk atpazīstams kā pilsēta, kur attīstīta ziemas sporta veidu infrastruktūra.

Bet novads ir bagāts ar kultūras tradīcijām un Madonas pusē darbojas daudzi Latvijā atpazīstami mākslinieki. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs šogad atzīmē - 80 gadu pastāvēšanas gada dienu.

Madonas Aizsargu namā (Kultūras centrā) darbojas mākslas studija, kurai šogad - 50, pūtēju orķestrim - 65. Novadā attīstīta dziesmas un dejas tradīcija. Katru gadu tiek pasniegta Madonas novada pašvaldības gada balva kultūrā.

Esam pārliecināti, ka interese par mākslu rodas no savstarpējā piemēra, tāpēc uzskatām, ka meistarklases formāts ir izcils veids darbā ar bērniem un jauniešiem.

Vēlamies noorganizēt kvalitatīvu mākslas norisi Madonas pilsētā - 2024.gada vasarā.

Projekts paredz mākslinieku, Madonas novada mākslas skolu pedagogu un audzēkņu satikšanos kopīgā projektā, kas veicinās kultūras un izglītības profesionāļu sadarbību. 

Projektā tiks akcentētas tradicionālās kultūras vērtības, laikmetīgā māksla un mūsdienu mākslas virzieni.  

Amatniecības prasmes mūsdienās jauniešus interesē arvien mazāk, bet bez tām nav iespējama izpratne par dizaina procesiem.

Aktivitātes paredz amatniecības prasmju attīstīšanu - keramika, podniecība (darbs ar mālu, virpu, pēcapstrāde, glazēšana, apdedzināšanas process).

Tekstilmāksla - darbs kolāžas tehnikā, izmantojot audumu atgriezumus.

Tiks iepazītas vizuālās mākslas tehnikas, izteiksmes līdzekļi: kolāža, dekupāža, grafika, stencil, grafiti, jauktas tehnikas, darbs ar akrila, akvareļu, eļļas krāsām.

Projekta laikā notiks 15 meistarklases un tikšanās ar māksliniekiem.

Meistarklases vadīs Madonas mākslas skolas pedagogi sadarbībā ar Latvijas un Madonas novada mākslas profesionāļiem.

Daudzi no māksliniekiem ir cienījamos gados, vai devušies mūžībā, tāpēc ar viņu darbiem iepazīstinās citi ar Madonas vārdu saistītie mākslinieki. 

Kopīgā sadarbībā veidosies ieinteresētība vienam par otru, tiks veidotas jaunas tradīcijas.

Aktualizēsies diskusijas, kas nodrošinās socializēšanos un savstarpēju pieredzes apmaiņu.

Projekts ir svarīgs Madonas novada iedzīvotājiem, māksliniekiem, bērniem, jauniešiem, tas veicinās mākslinieku kopienas saliedētību un kopradi.

 

 

 

Uzdevumi

Kvantitatīvie 

15 meistarklases - Madonas mākslinieki nodod informāciju, dalās pieredzē ar jauniešiem un bērniem.

15 lielformāta darbi pilsētvidē (1200x1200).

Iepazīti 15 mākslinieku dzīves stāsti, mākslinieciskie rokraksti, darbi.

Valērija Baidas pilsētvides gleznošanas darbnīca, kopā ar jauniešiem glezno pilsētā, aicina izprast glezniecības tehnikas, top Madonas pilsētas skats, tajā pašā vietā, kur kādreiz gleznojis Jānis Simsons.

Ārija Skrides meistarklasi vada Vita Mičule  jaunieši glezno ar akrila krāsām

Indulis Zvagūzis - meistardarbnīcu vada Zane Beģe-Begge - ilustrācijas darbnīca

Vita Mālniece - meistardarbnīcu vada Jūlija Šilova linogriezuma darbnīca, atspiedums

Edvards Grūbe - meistardarbnīcu vada Elva Kājiņa, glezniecības tehnikas, gleznošana izmantojot dažādas faktūras

Ervins Volfeils - meistarklasi vada Kristīne Šulce, akvareļa tehnikas iepazīšana

Gunārs Krollis - meistardarbnīcu vada  Danute Vēze, monotipijas darbnīca
Inese Jakobi - meistardarbnīcu vada Inese Jakobi un Ilva Krauja, tekstilmozaīka “Mana Pilsēta”, Madonas māju iepazīšana.
Imants Vecozols - meistardarbnīcu vada Sandra Valaine, jauktas tehnikas darbs (avīzes, audumi, kolāža, asamblāža).
Kristīne Luīze Avotiņa - meistardarbnīcu vada  Kristīne Luīze Avotiņa kopā ar  Elīnu Krupko dabas motīvu iepazīšana, klusā daba, ziedi, apvienošana kopdarbā  
Kristiāns Brekte - meistardarbnīcu vada  Kristiāns Brekte kopā ar Kristīni Iļjinu jauktas tehnikas, modernisma virzieni. 
Dainis Rudens kopā ar  Vitu Vasiļjevu "stencil" un "grafiti" darbs pilsētvidē.
Agris Sārs - meistardarbnīcu vada Alise Miezīte jauktas tehnikas.
Vilnis Zābers - meistardarbnīcu vada Margrieta Griestiņa un Anna Aizsilnieci (V. Zābera dzīvesbiedre) grafikas tehnikas, datorgrafika.

Kvalitatīvie 

Veicināta interese, izpratne par mākslu, kultūru;

Attīstīta, atbalstīta pašizpausme;

Nostiprināta piederības sajūta ;

Popularizētas mākslinieciskās vērtības;

Veicināts dialogs starp māksliniekiem, veicināta sadarbība;

Nodrošināts kvalitatīvs mākslas process;

Veikta bērnu un jauniešu iesaiste;

Notikusi kultūras darbinieku kapacitātes celšana, konkurētspēja, pieredzes apmaiņa, notikusi kopīga mācīšanās, jaunrade.

Pozitīvi ietekmēs jauniešu emocionālo labsajūtu.

Popularizētas Madonas, Vidzemes, Latvijas kultūras vērtības.

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Madonas novada iedzīvotāji, mākslinieki, interesenti. (500 izstādes apmeklētāji)
Jāņa Simsona Madonas mākslas kolas pedagogi, darbinieki, absolventi.(20 pedagogi)
Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas audzēkņi.(200 audzēkņi)
Lubānas Mākslas skolas audzēkņi.(30 audzēkņi un pedagogi)
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi.(30 audzēkņi un pedagogi)
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.(30 audzēkņi un pedagogi)
Pētera Rozenberga Cēsu Mākslas skolas audzēkņi.(30 audzēkņi un pedagogi)

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantiatīvie rādītāji:
1. Izveidota vides izstāde Madonas pilsētā, Mūzikas skvērā pie Madonas kultūras nama un Madonas mākslas skolas  - 1 gab. Kopā ar māksliniekiem izveidoti 15 darbi (1200x1200).
2. Noorganizētas klātienes tikšanās ar projektā iesaistītajiem māksliniekiem- 15 gab.
3. Noorganizēts  noslēguma pasākums (izstādes atklāšana) - 1 gab.
Kvalitatīvie rādītāji:
1. Popularizēti Madonas mākslinieki
2. Sabiedrība iepazīstināta ar dažādiem Madonas puses māksliniekiem un viņu daiļradi
3. Veicināta jaunrade.
4. Stiprināta kopienas varēšana un ticība saviem spēkiem, veicināta saliedētība mākslinieku starpā.
5. Akcentētas Latvijas , Vidzemes, Madonas novada kultūras un mākslas vērtības.