Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Burtnieku kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
6675.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6675.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

"Ēvelējam" Ēvelē" projekta laikā 2024.gada 13.jūlijā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar Ēveles nozīmīgāko kultūrvēsturisko vietu, arhitektūras pieminekļu un aizsargājamo dabas objektu popularizēšanu plašākai Latvijas sabiedrībai, piesaistot gan vietējos novadpētniecības ekspertus, vēstures pētniekus, kultūras darbiniekus, vietējos lokālpatriotus un laikmetīgus mūzikas māksliniekus! Projekts tiek vērsts uz plašu auditoriju - gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan mūzikas, gan vēstures izzinātājiem, kā arī dabas baudītājiem. Visu šo varēs piedzīvot: 1) Pie Ēveles muižas klēts, kas uzbūvēta 1793.gadā, Līgas Siliņas vadītajā muzikālajā stāstā par viņas tēti Ēvaldu Siliņu - latviešu pedagogu, komponistu, diriģentu, vairāk kā 100 bērnu dziesmu autoru, kurš dzimis un bērnību pavadījis Ēvelē un ir neoficiālās Ēveles himnas autors;  2) noklausoties stāstu par pagasta vecākās ēkas-mācītājmuižas dzīvojamās ēkas (celta 1786. gadā) pārtapšanu par Ēveles tautas namu; 3) apmeklējot un klausoties vēstures stāstos par 19. gadsimta sākumā celto Ēveles baznīcu, kas ir labi saglabājies klasicisma sakrālo celtņu arhitektūras piemērs Vidzemē un kas ir ievērojama skanīgo ērģeļu dēļ, kuras darinātas 1874. gadā; 4) vietējo entuziastu vadībā, dodoties pārgājienā uz vienu no dižākajiem ozoliem Latvijā - Staišas dižozolu (apkārtmērs - 8.38m) un kopā ar kaimiņpagasta folkloras kopu piedzīvot spēka rituālu; 5) uz jaunizveidotās laipas Ēveles muižas parka dīķī, baudot vakara koncertu kopā ar mūzikas grupu "Kautkaili", kas savos priekšnesumos sakausē latviešu 90-to gadu alternatīvo popmūziku un pasaulīgu soulmūziku. Grupas dziesmas ir iekarojušas Latvijas radiostaciju viļņus un viņu popularitāte strauji aug!

Mērķi

Šis projekts sevī ietver gan kvalitāti, gan daudzveidību, gan ilgstpēju, cenšoties piedāvāt saturiski bagātu, bet tajā pašā laikā vienkāršu un baudāmu kultūras notikumu buķeti ļoti plašai mērķauditorijai, uzvaru liekot uz Ēveles ciema bagāto vēsturi un kultūru! Šādos ciemos, kur pirms pārdesmit gadiem vēl dzīve kūsāja, aktīvi darbojās skolas, uzņēmēji, šodien dzīves garšu uztur kultūras darbinieki un uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi vietējie lokālpatrioti, kuri brīvprātīgi darbojas, lai nepazaudētu tās kultūrvērtības, kas gadsimtiem krātas! Lai atbalstītu šos vietējos aktīvistus, šis projekts ļaus plašāk izskanēt Ēveles vārdam un ar to ceram piesaistīt ne tikai novada iedzīvotājus, bet arī kultūras baudītājus un tūristus no visas Latvijas un kaimiņzemēm! Šī projekta turpinājums plānots katru nākamo gadu kādā no pārējiem četriem Burtnieku apvienības pagastiem (Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Vecates), līdzīgā veidā izceļot tur nozīmīgās kultūrvēsturiskās vietas, arhitektūras vai dabas objektus tos izzinot, saglabājot un popularizējot!

Uzdevumi

2024.gada 13 jūlijā:

1) Plkst. 10.00 Ēveles tautas nama kultūras darba speciāliste Anda Jukāme aicinās apmeklētājus uzzināt par pagasta vecākās ēkas-mācītājmuižas dzīvojamās ēkas (celta 1786. gadā) pārtapšanu par Ēveles tautas namu;

2) plkst.12.00 pie Ēveles muižas klēts, kas uzbūvēta 1793.gadā, Rūjienas iztāžu zāles vadītaja Līga Siliņa vadīs muzikālu stāstu par viņas tēti Ēvaldu Siliņu - latviešu pedagogu, komponistu, diriģentu, vairāk kā 100 bērnu dziesmu autoru, kurš dzimis un bērnību pavadījis Ēvelē un ir neoficiālās Ēveles himnas autors;  

3) plkst. 15.00 vietējo entuziastu vadībā tiks organizēts pārgājiens uz vienu no dižākajiem ozoliem Latvijā - Staišas dižozolu (apkārtmērs - 8.38m) un kopā ar kaimiņpagasta folkloras kopu piedzīvot spēka rituālu;

4) plkst. 19:00 Ēveles viesiem būs iespēja apmeklēt un dzirdēt stāstus par 19. gadsimta sākumā celto Ēveles baznīcu, kas ir labi saglabājies klasicisma sakrālo celtņu arhitektūras piemērs Vidzemē un kas ir ievērojama skanīgo ērģeļu dēļ, kuras darinātas 1874. gadā;

5) plkst. 22.00 uz jaunizveidotās laipas Ēveles muižas parka dīķī tiks rīkots vakara koncerts "Kautkaili uz laipas" kopā ar mūzikas grupu "Kautkaili". Šis būs pirmais pasākums uz jaunizveidotās laipas un mēs ceram, ka ar šo tiks iedibināta jauna tradīcija - katru vasaru aicināt kādu laikmetīgu mūzikas grupu uzstāties ar koncertprogrammu.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija:
1) ģimenes ar bērniem no Ēveles, Valmieras novada, visas Latvijas
2) tūristi, vēstures pētnieki no Latvijas, ārzemēm
3) mūzikas baudītāji, kam tuva alternatīva latviešu popmūzika (jaunieši, vidējā paaudze) no visas Latvijas.
Plānots izplatīt informāciju Burtnieku apv,, Valmieras nov. pašvaldības un sociālajos tīklos, gan Valmieras novada informatīvajā laikrakstā kā arī dažādās tīmekļvietnēs, tai skaitā - www.valmierasnovads.lv. Plānots drukāt afišas un skrejlapas.

Paredzamie projekta rezultāti

1) Muzikālo stāstu par Ēvaldu Siliņu apmeklēs vismaz 30 bērni un viņu vecāki, kuri savā bērnībā klausījušies un dziedājuši Ēvalda Siliņa dziesmas. Bērni uzzinās par šo izcilo bērnu dziesmu autoru un iemācīsies dziedāt kādu viņa populāro dziesmu. Bērni uzzinās, kādas dziesmas bērnībā klausījušies viņu vecāki un vecvecāki. Tāpat bērni uzzinās par Ēveles muižas klēti, tās vēsturi, varēs aplūkot dažādu vēsturisko priekšmetu, kas atrasti Ēvelē, izstādi. 

2) Vēstures stāstu par Ēveles tautas namu apmeklēs vismaz 50 apmeklētāji,

3) Ēveles baznīcu apmeklēs vismaz 50 apmeklētāji,

4) Pārgājienā uz Staišas ozolu piedalīsies vismaz 30 cilvēki.

5) Koncertu "Kautkaili uz laipas" apmeklēs vismaz 200 cilvēki.

Apmeklētāji uzzinās gan par Ēveles vēsturi, gan par bagāto kultūrvēsturisko vietu, potenciāli nākotnē piesaistot vairāk tūristu un ļaujot šai vietai turpināt aktīvi uzturēt mūsu tautas kultūru. Tāpat viesi uzzinās par baznīcas vēsturi, šo īpašo arhitektūras celtni un ēŗģelēm, kuras vēl tiek spēlētas dažādu pasākumu ietvaros, piedzīvos spēka rituālu pie viena no dižākajiem Latvijas ozoliem un baudīs koncertu dabā - uz Ēveles muižas dīķa laipas. Mēs ļoti cera, ka ar to tiks uzsākta jauna tradīcija - vasaras koncerti uz laipas, kas piesaistīs Ēvelei vairāk tūristu un kultūrvietu izzinātāju. Jo bagātāka kultūras dzīve, jo priecīgaki un optimistiskāki cilvēki, īpaši lauku ciemos un pagastos. Lai veicinātu iedzīvotāju pārcelšanos uz laukiem un uz tādām vietām kā Ēvele, bagātā kultūrvide var tikai kalpot kā tās veicinošs faktors.