Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Kultūrtelpa Dabā"
Projekta kopējās izmaksas:
21073.51 EUR
Finansējums no VKKF:
5977.51 EUR
Līdzfinansējums:
15096.00 EUR

Kopsavilkums

2024. gada 23., 24. un 25. augustā Nurmižu kultūrtelpā “Dabā” notiks brīvdabas festivāls “Kā nenogurt no tā, ka esi dzīvs” un 3 dienu kamermūzikas koncertcikls “Tuvāk Zvaigznēm”.

Festivāla moto ir – stiprini savu piederību Vidzemei un Latvijai, gūsti prieku no dzīves un esības tajā. Tā ietvaros 24. augustā visas dienas garumā tiks piedāvātas bezmaksas aktivitātes: meistardarbnīcas, izstāde, stāstu un sarunu stundas, kulinārā meistarklase un degustācija ar un par vidzemniekiem un Vidzemes (un jo īpaši – Siguldas apkaimes) vēsturi, kultūru un tradīcijām. (Precīzs aktivitāšu saraksts atrodams pielikumā).  

Kamermūzikas koncertcikls “Tuvāk Zvaigznēm” turpinās iepazīstināt ar kamermūzikas jaunajiem talantiem Latvijā un pasaulē, piedāvājot iespēju baudīt augstvērtīgu dažādu žanru mūziku trīs brīvdabas vakara koncertos: 

23. augustā OPERA muzikāli teatrāls koncertuzvedums "Septiņas mīlestības nokrāsas" - mecosoprāns Vizma Zvaigzne /Latvija, Nīderlande/, kontrtenors Šons Heids /Sean Haid, Kanāda, Nīderlande/, pianists Pīters Boherts /Pieter Bogaert, Beļģija, Nīderlande/; 

24. augustā DŽEZS “Matīsa Čudara Trio”: ģitārists Matīss Čudars / Latvija, ASV/, kontrabasists Edvīns Ozols /Latvija/, sitaminstrumentālists Ivars Arutjunjans /Latvija, Vācija/; 

25. augustā KAMERMŪZIKA “Trio Fabel” un Vizma Zvaigzne: klarnetiste Anna Gāgane /Latvija, Šveice/, čellists Kristaps Bergs /Latvija, Beļģija/, pianiste Linda Leine /Latvija, Vācija/ un viešņa - mecosoprāns Vizma Zvaigzne.

Mērķi

1) bagātināt Vidzemes reģiona kultūras piedāvājumu ar brīvdabas festivālu Siguldas novada perifērijā;

2) popularizēt latviešu, kuru dzimtas saknes meklējamas Vidzemē, un ārzemju jauno kamermūziķu radošo darbību;

3) turpināt kultūrvietas DABĀ attīstību, dalībniekiem papildinot kultūrtelpas āra bibliotēku ar lasāmvielu, kas veicina savu sakņu un latvietības apzināšanos,  popularizējot Vidzemes reģiona, Siguldas novada un Nurmižu nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanu, prasmju tālāknodošanu;

4) popularizēt latvietību kā stipras un sīkstas latviešu sievietes atpazīstamības elementu multikulturālā vidē;

2) Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vēstures apzināšana, uzmanības centrā liekot LATVIETES stiprumu, gudrību, čaklumu; latvietību senajās rotās,  latviešu ēdienos, dzimtu izpētē.

3) LATVIETES  pašapziņas un mentālās veselības stiprināšana un  latvietības  kā mūsu kultūras mantojuma stūrakmens apzināšanās un popularizēšana;

5) iesaistīt aktivitātēs plašu Vidzemes reģiona sabiedrību, īpaši - jauniešus,  t. sk. Siguldas novadā esošo biedrību “Cerību spārni” bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrību u.c.

6) aktualizēt mentālās veselības nozīmi un tās atjaunošanu, piedāvājot dzīvesprieka avotus mūzikā, valodā, Vidzemes kultūrvēsturiskā novada kultūras mantojuma iepazīšanā un  savu sakņu apzināšanās lomu tajā.

Uzdevumi

* bagātināts Vidzemes reģiona vasaras kulūras pasākumu klāsts, veicināta kultūrtelpas "Dabā" attīstība un Nurmižu atpazīstamība;

* līdz 1000 Vidzemes kultūrvēsturiskā novada un Latvijas iedzīvotāju izmantojuši piedāvājumu apmeklēt ekskluzīvu - šim festivālam īpaši sastādītu - kamermūzikas koncertcikla programmu;

* popularizēta latvietība kā kultūras mantojums mūsdienu kontekstā, tostarp - stiprinot vidzemnieču pašapziņu;

* stiprināta abpusēja informācijas plūsma starp dzīvesbiedriem, partneriem darbā un festivāla dalībniekiem, atklājot raksturīgākos, augsti vērtētos latvietes personības aspektus;

* izmantojot kultūrtelpā pieejamo vidi un dabas materiālus, popularizēta  un veicināta sabiedrības  interese par mākslu, vēsturi, mūziku un savu sakņu un tradīciju apzināšanos;

* gūts emocionāls baudījums, paplašināts mērķauditorijas redzeloks un realizēta iespēja pašizpausties, veicinot radošumu un garīgās veselības atjaunošanu;

* stiprināta saikne ar latviešu  un ārzemju kamermūzikas izpildītājiem un atbalstīta gan pieredzējušu un atpazīstamu, gan jauno mūziķu un to apvienību radošā darbība.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

• festivāla un konkrēto mākslinieku fani (sociālo mediju platformas)
• Siguldas novada un apkaimes iedzīvotāji (plakāti novadā, Siguldas mājaslapā)
• Vidzemes kultūras un kamermūzikas entuziasti (sociālie mediji, radio "Klasika", žurnāls “Ieva”)
• Siguldas apkaimes viesi - tūristi (travelnews.lv)
• Siguldas novada biedrība ”Cerību spārni” jauniešiem un cilvēkiem ar invaliditāti (personīgs kontakts);
• Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība (personīgs kontakts)

Paredzamie projekta rezultāti

* veicināta kvalitatīvas profesionālās mūzikas un kultūras pieejamība Latvijas reģionos un lauku teritorijā, īpaši - Vidzemē ("Kultūrtelpa Dabā" atrodas Siguldas novada Nurmižu ciemā, starp Siguldu un Līgatni, tiešā Gaujas Nacionālā parka teritorijā);

* bagātināts Siguldas novada un arī Vidzemes vasaras kulūras pasākumu klāsts,

* veicināta kultūrvietas DABĀ attīstība un Nurmižu, Siguldas novada ciema, atpazīstamība;

* turpināta kamermūzikas koncertcikla "Tuvāk Zvaigznēm" darbība, jau trešo gadu pēc kārtas piedāvājot unikālu kamermūzikas pieredzi brīvdabā, kurā daļa programmu ir pasaules pirmatskaņojumi;

* līdz 1000 Siguldas novada apkaimes un Vidzemes iedzīvotāju izmantojuši piedāvājumu apmeklēt ekskluzīvu kamermūzikas koncertcikla programmu (ar divām no trim pirmoreiz atskaņotām programmām);

* gūts emocionāls baudījums, paplašināts mērķauditorijas redzeloks un bagātinātas muzikālās pieredzes;

* veicināta un atbalstīta jaunu muzikālu programmu veidošana ("Septiņas mīlestības nokrāsas" un "Trio Fabel" programma);

* rosināta jauno latviešu mūziķu savstarpēja tīklošānās un jaunas sadarbības ("Trio Fabel" un Vizma Zvaigzne);

* stiprināta saikne ar latviešu un ārzemju kamermūzikas izpildītājiem un atbalstīta gan pieredzējušu un atpazīstamu, gan jauno mūziķu un to apvienību radošā darbība;

* popularizēta latvietība (īpaši Vidzemes kontekstā) kā kultūras mantojums mūsdienu globalizētajā vidē, t.sk. stiprinot latviešu un vidzemnieku pašapziņu;

* stiprināta abpusēja informācijas plūsma starp dzīvesbiedriem, partneriem darbā un festivāla dalībniekiem, atklājot raksturīgākos, augsti vērtētos latviešu personības aspektus;

* veicināta iekļaujošāka sabiedrība un aktivitātēs integrēti bērni un jaunieši no biedrībām “Cerību spārni” un Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības.