Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA"
Projekta kopējās izmaksas:
7412.43 EUR
Finansējums no VKKF:
6424.22 EUR
Līdzfinansējums:
988.21 EUR

Kopsavilkums

Biškopība ir amata prasme, kura ir ne tikai jāsaglabā, bet arī jānodod no paaudzes paaudzē tālāk. Šī prasme ietver gan zināšanas par bišu dzīvi un uzvedību, gan arī prasmi rūpēties par bitēm, vākt medu un pārvaldīt biškopības galveno produktu medu.

Projekts paredz uzsvērt medus nozīmi un daudzveidīgo pielietojumu pārtikā un ārstniecībā. Lai gan medus ir plaši pazīstams, daudzi neapzinās tā īpašās īpašības un labumu īsto bišu medus sniegumu. Senatnē medum tika piešķirta liela nozīme, un mūsu senči bija lieli medus cienītāji. Tomēr ar laiku, daba un lauksaimniecības prakse mainījās, un biškopības tradīcija dažās vietās gandrīz izzuda.

Mūsdienās biškopība atkal iegūst popularitāti, un projekta mērķis ir to atbalstīt biškopjus Limbažu novadā. Lai izprastu biškopības nozīmi un ietekmi, plānots izdot "Medus grāmatiņu". Izdevumā sniegti gan praktiski padomi kā atpazīt īstu medu no viltota, kur medu pielietot, gan receptes no vietējiem iedzīvotājiem, lai veicinātu medus un biškopības popularitāti. Grāmatas pamatā ir 1914. gadā izdota "Medus grāmatiņa", kuras oriģināls glabājas Limbažu muzejā, izdevumu papildinās divu gadu laikā Medus dienas ietvaros Limbažos apkopotās iedzīvotāju medus pielietošanas receptes.

Projekta ietvaros tiks veidoti arī  divi semināri Limbažu novada biškopjiem, viņu kapacitātes celšanai un citiem interesentiem. Viens no galvenajiem semināra uzdevumiem ir izskaidrot, kā veicināt veiksmīgu bišu pārziemošanu, nodrošinot augstus pavairošanas rādītājus un veselīgas bišu kolonijas. Tāpat semināra ietvaros tiks apspriesti dažādie medus produkti un to veiksmīga realizācija, atklājot jaunākās tendences tirgū un sniedzot praktiskus padomus biznesa veidošanā šajā jomā.

 

Mērķi

Projekta pamatojums:

Projekts ir vērsts uz amata prasmes- biškopības attīstību un veicināšanu, kā arī popularizāciju un saglabāšanu Limbažu novadā Šis projekts nodrošinās atbalstu vietējiem biškopjiem un interesentiem, veicinot kvalitatīvu biškopību Limbažu novadā un nodrošinot informatīvu pieredzi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan biškopjiem. Biškopība ir ne tikai daļa no novada kultūras un identitātes, bet arī svarīgs ekonomikas elements. Limbažu novada biškopji ir ieinteresēti celt savu kapacitāti, radot plašākas iespējas biškopības jomā.

Projekta mērķi:

 1. Nodrošināt informatīvu materiālu par biškopību, kas kalpos gan biškopju izglītošanai, gan vietējo iedzīvotāju informēšanai par šo nozari un tās nozīmi Limbažu novadā vairāk kā 100 gadu garumā (pārizdodot un papildinot 1914. gadā medus grāmatiņu).

 2. Veicināt kvalitatīvu biškopību Limbažu novadā, nodrošinot atbilstošu pieredzi vietējiem iedzīvotājiem un biškopjiem.

Projekta īstenošanas pasākumi:

1.  Izstrādāt grāmatiņu par medus un biškopības tradīcijām  Limbažu novadā:

 • Apkopot informāciju par vietējām biškopju saimniecībām, to darbību un piedāvātajiem produktiem.

 • Piedāvāt dažādas medus receptes, lai veicinātu interesi par medu un tās nozīmi uzturā un sadzīvē.

 • Apkopot  informāciju par medus veidiem, to īstenuma atpazīšanu un pielietojumu.

2. Organizēt apmācības un konsultācijas vietējiem biškopjiem par kvalitatīvas biškopības veicināšanu un labāko praksi no Latvijas biškopības biedrības.

Projekta atbilstība programmas mērķim:

Projekts fokusējas uz tradicionālo biškopību kā amata prasmi un zināšanu saglabāšanu, popularizēšanu Limbažu novadā. Mēs organizēsim biškopības apmācības seminārus, kuros varēs pilnveidot zināšanas, dalīties pieredzē kā pieredzējuši, tā jaunie biškopji. Šī iniciatīva ne tikai veicinās vietējo biškopju attīstību, bet arī radīs labvēlīgu vidi sadarbībai un izaugsmei šajā nozarē. Medus grāmatiņa elektroniskā un drukātā veidā aptvers Vidzemes reģiona un Latvijas biškopības nozares un ieinteresēto iedzīvotāju loku.

Uzdevumi

1. Medus un Biškopības grāmatiņas izveidošana elektroniskai lietošanai:

  • Izstrādāt saturu grāmatiņai par medu un biškopību, iekļaujot aprakstus, interesantus faktus un medus pielietošanas receptes sadzīvē un konditorejā (manuskripts pievienots pielikumā);

  • Sagatavot maketu izdevumam, iekļaujot attēlus un grafiskos elementus, kas attiecas uz medu un biškopību- ņemot par pamatu 1914. gada grāmatu, Limbažu muzeja vēsturiskos biškopības fotomirkļus, kas parādītu .;

  • Veikt bukleta druku pieejamā finansējuma ietvaros un sagatavot to izplatīšanai sabiedrībā elektroniski un drukas formātā

2. Pieredzējuša Biškopja seminārs:

  • Guntars Melnis- seminārs par biškopības jautājumiem un tās praktiskajām lietām, kas būtiskas veiksmīgas biškopības nodrošināšanai. Guntars Melnis, pieredzējis biškopis, dalīsies ar savu bagāto pieredzi un zināšanām par bišu pārziemošanu, pavairošanu, šūnu pārkausēšanu un citiem saistītiem jautājumiem.

  • Jānis Kronbergs- Šis seminārs apkopos dažādus aspektus, sākot no medus produktu dažādības un biškopības prakses, līdz sadarbībai ar vietējiem biškopjiem un inovācijām kā popularizēt medus pārdošanu. Galvenais mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas un iedvesmu tiem, kas vēlas attīstīt biškopību un veicināt medus realizāciju.


 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenie ieguvēji būs biškopji, kuriem šis projekts sniegs iespēju celt savu kapacitāti un attīstīt biškopības zināšanas, ietverot bišu veselības un labturības uzraudzību, kā arī efektīvas bišu saimju vadības metodes, lai identificētu un risinātu jebkādas problēmas, kas varētu rasties bišu saimēs.
Ieguvēji arī būs sabiedrība, kura saņems medus recepšu bukletu un iespēju uzzināt par medus daudzveidīgo pielietojumu virtuvē un ikdienas dzīvē. Tas veicinās medus popularitāti un labklājību

Paredzamie projekta rezultāti

 • Galvenie rezultāti ietver:

 1. Sagatavotas un izdotas grāmatiņa par medu un biškopību, kas ir pieejami plašai sabiedrībai. Izdevums sniedz izsmeļošu informāciju par biškopības nozīmi un praktiskiem padomiem medus izmantošanai. Elektroniskais fails izplatīšanai digitāli un drukas formāts pieejamā finansējuma ietvaros.

 2. Rīkoti divi semināri, novada biškopjiem un citiem interesentiem. Seminārs par biškopības nozīmi, bišu pārziemošanu, pavairošanu. Otrajā seminārā tiks pievērsta uzmanība medus ieguvei un kvalitātes uzlabošanai, kā arī tika dalīti praktiski padomi un pieredze.

 3. Projekta rezultāti ir pieejami plašai sabiedrībai un ir veicinās zināšanas, cels kapacitāti un informētības līmeņa paaugstināšanos par medu un biškopību

 • Ilgtspēja:

 1. Izglītojot biškopjus un sabiedrību par labākajām praksēm, projekts veicina bišu populācijas un medus kvalitātes saglabāšanu nākotnē. Turklāt, izplatot bukletus, informācija paliek pieejama arī pēc projekta noslēgšanas, tādējādi ilgtermiņā veicinot zināšanu pārņemšanu un biškopības attīstību.

 2. Kopumā, projekta rezultāti veicina gan biškopju prasmju un zināšanu attīstību, gan sabiedrības izpratni par medus nozīmi. Šāda veida iniciatīvas ir būtiskas ilgtspējīgas biškopības nozares attīstībai un saglabāšanai.