Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Rūjienas Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
8870.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5810.00 EUR
Līdzfinansējums:
3060.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "Pastkartes no pierobežas" paredz bilingvālas (LV un EST) fotoizstādes izveidi un eksponēšanu publiskajā telpā Unguriņu robežpunktā - teritorijā, kur satiekas Latvija un Igaunija. Izstādi plānots atklāt 23.augustā, akcijas "Baltijas ceļš" 35.gadadienas atceres pasākumā. Plānotais eksponēšanas laiks 23.08.- 30.09., pēc norises to eksponējot arī Igaunijas pašvaldībās (Kilingi-Nemme, Karksi - Nuija, Meizakila, Abija, Vīlande uc.) 

Izstādes saturiskais uzstādījums balstīts pierobežas cilvēkstāstu atspoguļojumā (orientējoši 20 Latvijas un 20 Igaunijas iedzīvotāju portreti un stāsti), tos apkopojot um izstādot publiskajā vidē. Stāstu saturiskais vēstījums balstīsies iedzīvotāju pieredzē un sajūtās, dzīvojot pierobežā, kā arī atspoguļos Igaunijas un Latvijas savstarpējās "kaimiņu attiecības" iedzīvotājiem tuvā mērogā. Tāpat stāstus plānots apkopot un publicēt arī Valmieras novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā "Rūjiena - Baltijas kultūras pērle".

Projekta virsmērķis ir attīstīt Rūjienas un Igaunijas savstarpējo sadarbību un ilgtermiņa attiecības kultūras jomā, kā arī meklēt un uzsvērt abu valstu kopīgās un atšķirīgās iezīmes un aktualizēt kaimiņu faktoru kā iespēju jaunām sadarbībām.

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot bilingvālu (LV un EST) vides foto izstādi "Pastkartes no pierobežas" Valmieras novada Unguriņu robežpunktā. Izstādes galvenais vēstījums ir Latvijas - Igaunijas pierobežas iedzīvotāju dzīvesstāsti, viņu paradumi, vērtības, uzskati - cik līdzīgi vai atšķirīgi tie ir, novērtējot kopīgo un vienlaikus izceļot abu kultūru atšķirības.

Ar projekta palīdzību iecerēts aktualizēt Latvijas un Igaunijas savstarpējo sadarbību kultūras jomā, kā arī meklēt un uzsvērt kopīgo abās kultūrās. Izstādi vēlamies veidot saprotamu un personīgu visiem tās apmeklētājiem. 

Ideja par vides izstādi "Pastkartes no pierobežas" tapa, Rūjienai iegūstot titulu "Rūjiena- Baltijas Jūras reģiona Kultūras pērle 2024", kas šogad pirmo reizi tika pasniegts 4 Baltijas jūras reģiona pilsētām - Rūjienai, Jakobštatei (Somija), Ķīle (Vācija) un Svendborgaa (Dānija). Lai iegūtu titulu, pilsētām bija jāizstrādā kultūras un sociālās noturības rīcības plāns, kas pievērstu uzmanību tādiem izaicinājumiem kā cilvēku aizplūšanai no reģioniem, reģionu "novecošanu", sadarbības tīklu veiodošanu, jaunu kopienu veidošanu, zināšanu apmaiņu. Rūjienas pilsētas sagatavotā kultūras un noturības plāna galvenā prioritāte ir radīt apstākļus atvērtai, demokrātiskai, pilsoniski aktīvai sabiedrībai un sociāli noturīgai kopienai.

Plāna ietvaros divu gadu garumā paredzēti trīs aktivitāšu posmi, ar mērķi stiprināt kopienas sociālo noturību. Viens no aktivitāšu posmiem paredz stiprināt gan lokālo, gan pārrobežu sadarbību ar Igauniju, kā ietvaros arī norisināsies izstāde "Pastkartes no pierobežas".

Uzdevumi

UZDEVUMI: 

 1. Veikt vietu izpēti, doties foto ekspedīcijās uz Latvijas un Igaunijas pierobežu.
 2. Veikt intervijas, foto fiksācijas,
 3. Veikt faktu un materiālu atlasi izstādei;
 4. Izveidot izstādes grafiskos, tekstuālos materiālus;
 5. Veikt uzbūvi saskaņā ar mākslinieces iecerēm;
 6. Atklāt izstādi Unguriņos, 23.augustā akcijas "Baltijas ceļš" 35. gadadienā.
 7. Nodrošināt izstādes pieejamību mēneša garumā ikvienam interesentam, kā arī izstādes uzraudzību;
 8. Izveidot piedāvājumu izstādes izstādīšanai Latvijā un Igaunijā; 
 9. Īstenot projekta komunikāciju Latvijas un Igaunijas medijos, "BSR Cultural pearls" projekta sociālo tīklui kontos, Valmieras novada un sadarbības partneru sociālo tīklu kontos.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā mērķauditorija: Valmieras novada un Vidzemes reģiona iedzīvotāji (visas vecuma grupas), Igaunijas pierobežas iedzīvotāji, 23.augusta Baltijas ceļa norises apmeklētāji.
Netiešā mērķauditorija: Izstāde ir visaptveroša un būs pamanāma katram robežas šķērsotājam, abu valstu pusēs, kā arī pieejama abu valstu iedzīvotājiem (drukas materiāls tiks sagatavots LV un EST valodās).

Paredzamie projekta rezultāti

 Paredzamie rezultāti:

 • Izveidota visaptveroša, starptautiska mēroga fotoizstāde unikālā formātā - uz abu valstu robežām.
 • Plaši iesaistīta vietējā sabiedrība (gan kā izstādes veidotāji, gan dalībnieki).
 • Raisīta rezonanse sabiedriskajā telpā par izstādē eksponētajiem stāstiem, aktualizējot Latvijas - Igaunijas pierobežas iedzīvotāju dzīvi, veicināta sabiedrības izpratne par tās nozīmību;
 • Sasniegti projektā sākotnēji izvirzītie mērķi;
 • Veidotas un uzturētas ilgtspējīgas attiecības ar projektā iegūto partneru tīklu (Rūjiena - Igaunija), veicināta sabiedrības interese par pierobežu kā potenciālu kultūrpunktu/vietu dažāda mēroga mākslas sadarbībām.