Kopsavilkums

Grāmata ir apliecinājums tautas un indivīda kultūras izaugsmei, nesot sevī daudzveidīgu satura bagāžu, katrā lietošanas reizē attīstot lasītāja pamata un radošās prasmes (lasīt+rakstīt+ ilustrēt+iztēloties...), ne velti grāmatas ir Latvijas Kultūras kanona daļa un Latviešu grāmata 2025.gadā svin 500 gadus. Lasīšanas paradumi mainās,diemžēl, uz slikto pusi - līdz ar digitālo ierīču progresu, pieaugušie grāmatas lasa arvien mazāk, lasīšana ģimenē kopā ar bērniem nereti notiek maz, līdz ar to lasītprasme, teksta izpratne un uztvere kopumā bērniem attīstās lēnāk, ilgtermiņā pasliktinot dzīves kvalitāti. Lai rosinātu bērnus un pieaugušos vairāk pievērst uzmanību grāmatām kā radošas personības izaugsmes veidam, biedrība "Koņu kalna dzīves skola" vēlas realizēt projektu GRĀMATĪGI! Tas paredz grāmatu tapšanas ceļa izpēti papīrfabrikā un tipogrāfijā, vēlāk - atraisīt dalībnieku radošumu nodarbībās saistībā ar un par grāmatīgumu, izceļot Grāmatu kā vērtību, kuru unikālā eksemplārā katrs pats var izveidot. Plānotās norises:  dzejas darbnīcas; raksti rūveniski! (ceļot gaismā Rūjienas puses dialektu); grāmat-nieciņi (grāmatzīmes, piekariņi u.c. grāmatīgas lietas no ādas); Art Book (savas grāmatiņas unikālās formas izveidošana); dabas grafika (ilustrācijai); ExLibris veidošana; izstāde -radoša darbošanās pirmsskolas bērniem "Vai grāmatai ir knābis?", lasīšana ar bibliosuni, interaktīva objekta "Stāstu strūklaka" izveide. Projekta gaitā fiksētās norises un rezultātā tapušie darbi veidos projekta noslēguma izstādi Naukšēnu bibliotēkā un citur.

Mērķi

Pēc pētījumu centra SKDS 2022.gada iedzīvotāju patēriņa paradumu aptaujas datiem 2022.gadā nevienu grāmatu gada laikā nav izlasījuši 60 % respondentu, 2016.gadā tie bija 45% respondentu. Starptautiskais OECD PISA 2018.gada pētījums starp 9.klašu skolēniem atklāj, ka 38% Latvijas devītklasnieku nevar saprast sarežģītus tekstus; 30% nelasa tekoši; bet tikai 4,8% ir laba lasītprasme (raiti lasa un izprot tekstu). 2021.gadā pētījumi atklāj, ka 6% lasīšanas prasmes nav pietiekošas, lai bērni spētu būt sekmīgi. 

Lai vērstu uzmanību uz Grāmatas kā kultūras vērtības pamatīgumu, rosinātu gan pieaugušo, gan bērnu iesaisti jaunrades procesos un aktualizētu vietējā dialekta īpatnības, projekts GRĀMATĪGI! (nosaukumu iedvesmojis Latvijas Lasītpatikas forums ) paredz norišu ciklu, kas liek uz grāmatu paskatīties no dažādiem aspektiem, esot ne tikai kā ierastajam lasītājam, bet arī kā vēstures un prasmju pētniekam, māksliniekam, dzejdarim, rakstniekam, radītājam, klausītājam, sapņotājam, iedvesmotājam; mijiedarbojoties, un izmantojot zināmo -radīt jaunu.

Projekta mērķi:

Virsuzdevums - rosināt interesi par grāmatu kā kultūras sastāvdaļu, kuru var gan lasīt, gan radīt, gan neparastā veidā mijiedarboties katrs pats.

- jaunrades veicināšana, jaunu prasmju apgūšana izpētot, apgūstot, baudot  mākslas un radīšanas procesus par/ap grāmatas tēmu;

-lasīšanas veicināšana; 

-kopienas, tajā skaitā bērnu un jauniešu  iesaiste kultūras veidošanā;

-vietējā dialekta popularizēšana.

Uzdevumi

Lai  rosinātu interesi par grāmatu kā kultūras vērtību un vienu no pamata balstiem, projekts GRĀMATĪGI! paredz vairākas norises, kurās iesaistīties iespējams ikvienam, bet īpaši, ar Naukšēnu vidusskolas pedagogu palīdzību,  rosinot iesaistīties bērnus, jauniešus un ģimenes.

Uzdevumi norišu organizēšanā:

- grāmatu tapšanas ceļa izpēte Līgatnes papīrfabrikā un Valmieras tipogrāfijā

- divas dzejas darbnīcas; 

- nodarbība raksti rūveniski! (ceļot gaismā Rūjienas puses dialektu);

-nodarbība grāmat-nieciņi (grāmatzīmes, piekariņi u.c. grāmatīgas lietas no ādas);

- Art Book (savas grāmatiņas unikālās formas izveidošana);

- meistarnīca Dabas grafika (ilustrācijai); 

-darbīca ExLibris veidošana;

- izstāde -radoša darbošanās pirmsskolas bērniem "Vai grāmatai ir knābis?";

- divas lasīšanas nodarbības  ar bibliosuni,

- interaktīva objekta "Stāstu strūklaka" izveide un demonstrēšana

 - izstādes izveide un prezentācija Naukšēnu pagasta bibliotēkā

- izstāde Naukšēnu kultūras namā 

- projekta atskaišu sagatavošana

Foto izstāde varēs turpināt iedvesmot, pēc projekta beigām viesojoties vismaz 3 Valmieras novada bibliotēkās, kultūras namos

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā auditorija:
Naukšēnu, Ķoņu pagastu, Rūjienas un apkārtnes iedzīvotāji un viesi, kuri pēc izziņotās norises reklāmas piedalīsies nodarbībās un notikumos
Auditorija, kas dalībai norisēs, papildus reklāmai, tiks uzrunāta klātienē - Naukšēnu vidusskolas bērni un jaunieši.
Netiešā: Projekta dalībnieku ģimenes locekļi, izstādes apmeklētāji, Vidzemes laikraaksta "liesma "lasītāji, TV Vidzeme skatītāji, kas iespaidus un informāciju gūs pastarpināti

Paredzamie projekta rezultāti

Projektā paredzētās aktivitātes ir atvērtas visplašākai sabiedrībai. To rezultātā tiešais ieguvums būs vismaz 80 dalībniekiem, kas apmeklējuši  projektā plānotās darbnīcas, jaunrades procesā apgūstot radošas iemaņas, saistītas ar grāmatu tēmu.  Vismaz 10 dalībnieki būs izgatavojuši Savu Grāmatu - ar unikālo izskatu, noformējumu, tekstu; kopīgi apgūstot dažādas vidzemnieku amatnieku prasmes un akcentējot vietējo - rūveniešu- dialektu, reizē esot jaunas kultūras norises - izstādes - radītājiem. Vismaz 300 interaktīvās instalācijas "Stāstu strūklaka" pasīvie vai aktīvie skatītāji.

Pasīvie ieguvēji būs noslēguma izstādi apmeklējušie vismaz 200 apmeklētāji, arī laikraksta "Liesma" lasītāji vai TV sižeta vai sociālo tīklu skatītāji, kuriem vairākkārt tiks akcentēta grāmatas un lasīšanas nozīme personīgās dzīves kvalitātes uzlabošanā.