Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Saulkrastu novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
3050.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1800.00 EUR
Līdzfinansējums:
1250.00 EUR

Kopsavilkums

Projektu “Muzejizglītības spēle “Mērnieku laiki“ ” plānots īstenot, atceroties divas nozīmīgas gadadienas - 2024.gadā aprit 185 gadi, kopš dzimis rakstnieks Reinis Kaudzīte, viens no romāna “Mērnieku laiki” autoriem. Šogad aprit 145 gadi, kopš šis romāns jeb, abu tā autoru brāļu Matīsa un Reiņa Kaudzīšu vārdiem sakot, stāsts piedzīvojis savu pirmo izdevumu un nonācis pie lasītājiem. Saulkrastos Skolas ielā 19 atrodas rakstnieka Reiņa Kaudzītes dārza mājiņa, kuras ekspozīciju un ārtelpas labiekārtojumu uztur Saulkrastu pašvaldība un kuru apmeklē gan tūristu grupas, gan individuāli apmeklētāji, tostarp skolēni.  Romāna ''Mērnieku laiki" aktualitāte nav mazinājusies, tomēr mūsdienu skolēnu uztveres īpatnības rosinājušas transformēt romāna stāstu saistošā spēlē, kurā iekļauta arī muzejpedagoģiska filma, pēc kuras noskatīšanās spēli varētu izspēlēt brīvā dabā  viena no romāna autora, rakstnieka Reiņa Kaudzītes, kādreizējā īpašuma, dārza mājiņas dārzā. Muzejizglītības spēle “Mērnieku laiki” īpaši varētu piesaistīt apmeklētājus, īpaši skolēnu grupas, kuras atpūtu pie jūras un dabā varētu apvienot ar Vidzemes vēsturi un literatūru izzinošu muzeja apmeklējumu.

Mērķi

“Muzejizglītības spēles “Mērnieku laiki“ mērķi ir saistošā un labi uztveramā veidā veidā atspoguļot romānā aprakstītos notikumus Vidzemē – zemes mērīšanas darbus, kas notika Piebalgā no 1867.- 1873.gadam, iespēju izspēlēt romānā attēloto sižetu līnijas, iepazīstināt ar latviešu tā laika literatūrā novatorisku pieeju – daudzveidīgu tēlu sistēmu, kuru atspoguļo gan romāna teksts, gan 1913.gadā tapušās Eduarda Brencēna ilustrācijas, kas balstītas uz rūpīgām vietējo Piebalgas 19.gs. vidus apģērbu un ikdienā lietoto priekšmetu un ēku iekārtas studijām.

Uzdevumi

“Muzejizglītības spēles “Mērnieku laiki“" uzdevumi:

1.Izveidot muzejpedagoģisku filmu "Romāns "Mērnieku laiki" un tā tēli mūsdienās", kurā būtu izskaidrota vēsturiskā situācija Vidzemē 19.gs. vidū, atainota Piebalgas kultūrtelpa mūsdienās un vietas, kas tiek saistītas ar romānā aprakstītajiem notikumiem un kuru būtu iespējams noskatīties Reiņa Kaudzītes dārza mājiņā Saulkrastos, Skolas ielā 19;

2. Balstoties uz romāna tekstu un vēsturiskajiem, t.sk. kartogrāfiskajiem materiāliem izveidot lielformāta karti,  kas sastāvētu no saplākšņa fragmentiem un stilizēti atainotu romāna "Mērnieku laiki" darbības vietu un kuru spēles dalībnieki, balstoties uz karti papīra un kartona formātā, varētu salikt Reiņa Kaudzītes dārza teritorijā;

3.Balstoties uz romāna 1913.g. ilustrācijām, kuras zīmējis Eduards Brencēns, izgatavot koka figūras ar romāna "Mērnieku laiki" tēliem, piesaistot novada amatniekus.

4.Balstoties uz romāna tekstu un muzejizglītības spēles "Mērnieku laiki" uzdevumiem radīt iespēju spēles dalībniekiem izspēlēt dažādus romāna notikumus uz saplākšņa "kartes" pamatnes, izmantojot saplākšņa figūras - romāna tēlus. Spēle risinātos brīvā dabā Reiņa Kaudzītes dārza mājiņas apmeklējuma laikā namiņa dārzā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Muzejpedagoģiskas filmas "Romāns "Mērnieku laiki" un tā tēli mūsdienās" mērķauditorija ir visi tie skatītāji Latvijā un pasaulē, kuri vēlētos vairāk uzzināt par brāļu Kaudzīšu romānu "Mērnieku laiki" un kuriem ir pieejams internets, jo filmas fragmentus plānojam ievietot Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos.
Muzejizglītojošo spēli "Mērnieku laiki" varēs spēlēt Reiņa Kaudzītes dārza mājiņas apmeklētāji: gan individuāli, gan ģimenes, gan tūristu grupas.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta realizācija aptvers gan 2024.gadā iesaistītos R.Kaudzītes dārza mājiņas apmeklētājus, gan projekta noslēguma pasākuma apmeklētājus, taču gan filma, gan spēle varēs tikt izmantota gadiem un papildinās Latvijas sabiedrības izglītotību par romāna "Mērnieku laiki" tapšanu, vēstures notikumiem, kas tajā atspoguļoti un atgādinās par tā aktualitāti. Īpaši ieguvēji šajā projektā būs Latvijas skolēni.