Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu Galvenā bibliotēka
Projekta kopējās izmaksas:
400.00 EUR
Finansējums no VKKF:
400.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

“Kad rakstnieks satiek savus lasītājus” – tas ir projekts, kura rezultātā tiks organizētas divas literāras tikšanās ar sabiedrībā zināmiem, LGB lasītiem autoriem – Zani Nuts un Ingu Grencbergu. Ar šo projektu vēlamies sniegt LGB apmeklētājiem un patstāvīgajiem lasītājiem, iespēju tikties ar autoriem un sarunāties par šo rakstnieku sarakstītajām grāmatām. Viens ir tas, ko mēs varam izlasīt grāmatā, otrs – tas, kas pateikts “starp rindiņām”. Šī projekta ietvaros organizētajos pasākumus LGB lasītājiem būs iespēja ar šiem autoriem “sarunāties starp rindiņām”, kā arī vairāk iepazīt šos rakstniekus, viņu grāmatas un rakstniecības pieredzi. Arvien vairāk sabiedrībā ir vērojams, ka cilvēki, kā savu hobiju un vienu no brīvā laika pavadīšanas veidiem izvēlas grāmatu lasīšanu. To var novērot arī interneta vidē – tajā arvien vairāk parādās dažādi grāmatu blogeri, kas izsaka viedokli par izlasītajām grāmatām, kā arī lapas ar grāmatām, kuras iesaka izlasīt. Lasīšanas tendence sabiedrībā pieaug, kas vērtējams pozitīvi. Ar šo projektu vēlamies dažādot kultūras pasākumus novadā. Literārie pasākumi – tikšanās ar rakstniekiem – nenotiek tik bieži kā dažādi koncerti, teātra izrādes, izstādes, taču LGB lasītāji ir izteikuši vēlmi tikties ar sabiedrībā zināmiem rakstniekiem. Vēlamies sniegt viņiem šo iespēju.

Mērķi

Kaut arī LGB pildāmo funkciju klāsts kopš tās pastāvēšanas ir ievērojami audzis, tāpat kā teju visās bibliotēkās Latvijā un pasaulē, tomēr kā viena no galvenajām pamatvērtībām ir rakstītais vārds jeb grāmata. LGB saviem lasītājiem regulāri nodrošina jaunāko grāmatu pieejamību. Regulāri tiek izzinātas un analizētas  lasītāju vēlmes un intereses. Esam gandarīti, ka pilsētas un  novada iedzīvotāji pie mums var apmierināt visdažādākās literārās gaumes. Ar šo projektu vēlamies saviem lasītājiem sniegt iespēju ne tikai lasīt savus iemīļotos autorus, bet arī radīt iespēju, satikt šos rakstniekus, veidot dzīvas, patiesas sarunas par viņu sarakstītajām grāmatām, to tapšanas procesu un vienkārši par dzīvi. Projekta ietvaros plānots organizēt divas tikšanās ar LGB lasītāju iecienītiem autoriem – Ingu Grencbergu un Zani Nuts.

Projekta mērķi:

 • Sniegt bibliotēkas lasītājiem iespēju satikt savus iemīļotos autorus – veidot patiesas, dzīvas sarunas par dzīvi un grāmatām;
 • Organizējot tikšanos ar sabiedrībā zināmiem autoriem, piesaistīt bibliotēkai jaunus lasītājus;
 • Bagātināt un daudzveidot tuvākajā apkaimē esošo kultūras dzīvi;
 • Iepazīstināt vietējo sabiedrību ar populāru un sabiedrībā iecienītu grāmatu autoriem.

Pēc saviem lasītājiem spriežam, ka interese par literārajiem pasākumiem ir pietiekama, lai mēs, kā bibliotēka, to ņemtu vērā un organizētu šāda veida pasākumus. Reizēm pat apmeklētāji konkurēti jautā, vai nav plānots organizēt tikšanos ar konkurētu autoru (tā jautāja par rakstnieci Zani Nuts). Ar šo projektu vēlamies dažādot kultūras dzīves piedāvājumu Limbažu novadā un apmierināt arī LGB lasītāju vēlmes – tikties ar sev iemīļotiem rakstniekiem. Grāmata bez autora nevarētu būt. Izlasot jebkuru interesantu grāmatu, rodas interese par grāmatas autoru. Reizēm grāmatā rakstīto uztveram savādāk, kā to domājis autors. Tikšanās ar grāmatu rakstniekiem ir kā pievienotā vērtība izlasītajai grāmatai, kā arī iemesls izlasīt grāmatu tiem, kas vēl to nav lasījuši – zināmā mērā tā ir literatūras un lasīšanas kultūras popularizēšana vietējās kopienas vidū.

Uzdevumi

 • Laika posmā no 2024. gada 1. maija līdz 15. decembrim organizēt divus pasākumus – literāras tikšanās ar lasītāju iecienītiem rakstniekiem – Zani Nuts un Ingu Grencbergu
 • Nodrošināt pasākumu publicitāti un reklāmu;
 • Koordinēt un vadīt pasākumu laikus un norisi;
 • Padarīt pasākumus interesantākus un izglītojošākus, papildinot tos ar literatūras izstādēm, fotogrāfijām, veicināt diskusijas starp autoru un lasītājiem
 • Organizēt projekta dokumentāciju, savlaicīgi iesniegt atskaiti par projekta norisi
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītāji, Limbažu novada iedzīvotāji un viesi

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta gala produkts – noorganizētas tikšanās ar rakstniekiem Limbažu Galvenajā bibliotēkā:

 • 18.10.2024. – Tikšanās ar rakstnieci Ingu Grencbergu
 • 07.11.2027. – Tikšanās ar rakstnieci Zani Nuts

Iedzīvotāji ieguvuši iespēju tikties ar sabiedrībā pazīstamiem un pieprasītiem autoriem, apmeklētāji ir guvuši priekšstatu par grāmatu tapšanas procesu, tajā ietverto saturu un to, ko autors domājis "starp rindiņām". Rezultātā lasītājiem tā būs jauna pieredze un gūts priekšstats par autoriem, kuru grāmatas viņi lasa. Ar šiem pasākumiem bibliotēkas lasītājiem, Limbažu novada iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja bagātināt savu kultūras pasākumu klāstu ar augstvērtīgiem literārajiem pasākumiem.