Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris”
Projekta kopējās izmaksas:
8064.66 EUR
Finansējums no VKKF:
2642.86 EUR
Līdzfinansējums:
5421.80 EUR

Kopsavilkums

Liepājas simfoniskais orķestris ik gadu rudenī dodas Latvijas koncertturnejā, lai dotu savu ieguldījumu kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamībā Latvijas vēsturiskajās zemēs. 2023.gada 12.oktobrī orķestris kopā ar izcilo latviešu vijolnieci Pauli Šūmani un diriģenta Gunta Kuzmas vadībā Smiltenes kultūras centrā sniegs augstvērtīgu simfoniskās mūzikas koncertu, kurā atskaņos visā pasaulē par šedevriem atzītos Jana Sibeliusa Vijolkoncertu un Antonīna Dvoržāka Devīto simfoniju “No Jaunās pasaules”, kā arī liepājnieka Agra Engelmaņa skaņdarbu “Zīmējums sēpijas tonī”.

Šajā projektā pieteiktais koncerts būs pirmā Liepājas simfoniskā orķestra uzstāšanās Smiltenē (nav izslēgts arī, ka pirmais simfoniskais koncerts vispār), kas bagātinās šarmantās Vidzemes mazpilsētas kultūras ainavu un paplašinās vietējās kopienas redzesloku.

Mērķi

Kopš 2010.gada Liepājas simfoniskais orķestris ir valsts uzturēts kolektīvs. Labi apzinamies, ka varam strādāt, pateicoties visu Latvijas novadu nodokļu maksātāju ieguldījumam, tādēļ ik gadu cenšamies apciemot katru Latvijas vēsturisko zemi, lai dalītos ar sava darba augļiem un tā izteiktu pateicību par iespēju muzicēt un attīstīties.

Orķestris apzināti plāno savu uzstāšanos nelielās pilsētās, ņemot vērā, ka daudzi klausītāji dažādu iemeslu dēļ neuzdrošinās doties apmeklēt koncertus lielajās akustiskajās koncertzālēs, piemēram, Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. Tādēļ koncerts Smiltenē vistiešākajā veidā risinās augstvērtīgas profesionālās mūzikas mākslas pieejamības tuvu cilvēku dzīvesvietai izaicinājumu, nodrošinot mākslas baudījumu arī sociāli neaizsargātākām sabiedrības grupām.

Liepājas simfoniskā orķestra reģionālās aktivitātes ceļ sabiedrības vispārējo izglītotības un kultūras mīlēšanas līmeni, veidojot jaunas auditorijas, kas ar laiku iekļausies Latvijas nozīmīgāko koncertzāļu regulāro apmeklētāju lokā.

Līdztekus spožu pasaules līmeņa simfonisko meistardarbu popularizācijai koncerts iepazīstinās ar latviešu simfonisko jauradi, audzējot mūsu pašu zemes mūzikas kultūras izpratni un akceptu sabiedrībā.

Uzdevumi

Projekta ietvaros ir paredzēts kvalitatīvi sagatavot koncertprogrammu, nogādāt orķestra mūziķus un nepieciešamos mūzikas instrumentus Smiltenes kultūras centrā, atskaņot koncertprogrammu un veiksmīgi atgriezties mājup.

Liepājas simfoniskais orķestris plāno arī veikt pārdomātu publicitātes kampaņu, kas pievērsīs Smiltenei sabiedrības uzmanību, veicinot iekšējo tūrismu un atbalstot viesmīlības biznesa nozari, palielinot viesnīcu un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījumu ne tikai Smiltenē, bet arī apkārtējās pilsētās.

Koncertam izraisot vietējās sabiedrības sajūsmu, tiks veicināta pastiprināta interese par profesionāla mūziķa karjeru, tuvākā nākotnē labvēlīgi ietekmējot vietējās mūzikas skolas audzēkņu skaitu, bet tālākā nākotnē vairojot profesionālo mūziķu rindas, kas ieņems vietu Latvijas profesionālajos kolektīvos.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija, pirmkārt, ir klasiskās mūzikas un Liepājas Simfoniskā orķestra piekritēji, otrkārt, Latvijas reģionu, īpaši Kurzemes, sabiedrība - reģionu kultūras darbinieki, skolotāji, studenti un skolēni, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, uzņēmēji un pensionāri.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rādītājie:

·       Koncerta plānotā auditorija skaitliski līdz 388 personām;

Kvalitatīvie rādītāji:

·       vietējās sabiedrības vispārējā izglītotības un kultūras mīlēšanas līmeņa pieaugums - iepazīstināta ar pasaules klasisko mūziku kā arī latviešu simfonisko jaunradi;

·       sabiedrības uzmanības pievēršana Smiltenei, veicinot iekšējo tūrismu un atbalstot viesmīlības biznesa nozari; 

·       pastiprināta interese par profesionāla mūziķa karjeru, tuvākā nākotnē labvēlīgi ietekmējot vietējās mūzikas skolas audzēkņu skaitu, bet tālākā nākotnē vairojot profesionālo mūziķu rindas, kas ieņems vietu Latvijas profesionālajos kolektīvos.