Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Sia BECALM
Projekta kopējās izmaksas:
24100.00 EUR
Finansējums no VKKF:
10100.00 EUR
Līdzfinansējums:
14000.00 EUR

Kopsavilkums

Laikmetīgas kokles pilsētvidē, kas spēlējamas ikvienam arī bez priekšzināšanām. To nodrošina koklēs iestrādāta IT programmatūra, kas ar gaismas punktu zem stīgas parāda, kura stīga jārauj. Sekojot gaismas punktu norādītajai stīgu paraušanas secībai, skan melodija. 

Ar “Koklē!” kultūras tradīcija tuvojas pie cilvēkiem, piedāvājot iespēju tajos piedalīties ceļā no darba vai pusdienlaika pauzē, mammām ar bērnu ratiņiem un jauniešiem skirtuļslidās, neplānoti ikvienam kļūstot par kultūras notikuma dalībnieku. Ar “Koklē!” katrs rada kultūras notikumu pats. 

Kokles atrastos dažādās Vidzemes vietās ārtelpā pēc izvēles - grupās pa 3, 6 vai 9. Šāds dalījums piedāvā aptvert vairākas vietas rezē, vienlaikas saglabājot mazu grupu principu, lai pie koklēm satikušajiem veidotos papildinoša saspēle.

Grupā pa 6 vai 9 koklēm var notikt arī negaidīti vai plānoti koncerti pilsētvidē ar profesionālu mūziķu piedalīšanos.

Mērķi

“Koklē!” piedāvā mūsdienīgu, mākslinieciski augstvērtīgu un inovatīvu satikšanos ar tradicionālo latviešu kultūras mantojumu gan vizuālā, gan aktīvas pieredzes, gan tehnoloģisko risinājumu ziņā, kas nepārprotami un cieņpilni turpina kokļu mūzikas tradīciju, bet ietver vairākus būtiskus jauninājumus.

Ir būtiski radīt šādu pieredzi, jo kultūras mantojuma saglabāšanos sekmē tā integrēšanās mūsdienīgās formās ikdienas dzīvē. Kultūras mantojums nav sastingusi pagātnes bagāža. Mēs to veidojam katru dienu un šodienas radītajam kultūras slānim jāietver laikmets ar tā iespējām.

Nacionālajam kultūras mantojumam nepieciešamas mūsdienīgas izpausmes formas, radot augstvērtīgu, inovatīvu kultūras saturu, kas iekrāso vidzemnieku ikdienu un ir daļa no sabiedriski nozīmīgiem Vidzemes kultūras notikumiem.

Paredzams, ka “Koklē!” veicina saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, jo projekts aicina un piedāvā iespēju nevis tikai patērēt kultūru, bet to arī radīt. “Koklē!” aicinās nepaiet garām, aicinās apsēsties. Tādējādi tiks pieredzēta kokles spēle, saspēle ar blakus esošo - reizēm līdzās būs draugs vai kolēģis, reizēm svešinieks, bet jūs spēlēsiet vienu dziesmu. Un, kā zināms, dziesma vieno, tāpēc ceram, ka šī pieredze veicinās saliedētas sabiedrības attīstību.

Darbam raksturīga arī ilgtspējība, jo tas izmanotojams ne tikai vienā sezonā, bet arī nākamajos svētkos, kā arī dažādos citos kultūras pasākumos.

“Koklē!” veido tiešu atsauci uz laiku, kad spēlēja un dziedāja teju visi un bija daudz mazāk pasīvu vērotāju. Darbs sper soli šajā virzienā, jo koncerts “nāk” pie cilvēkiem, ko piedāvā nepretenciozā forma uz ielas, pilsētas svēros, kur instrumenti pieejami spēlēšanai ar citiem garāmgājējiem un kokļēšanas lietpratējiem.


Darbs lieliski sabalansē tradīcijas ar novatorismu - tradicionālo kultūras mantojumu šajā gadījumā ietver darba pamatā esošā etnogrāfiskā kokle, bet novotorisms izpaužas caur laikmetīgu kokles dizainu, tehnoloģisko risinājumu spēlēšanai bez priekšzināšanām un atvērto koncerta formu, jo tradicionāli ir pierasts kokles mūziku pieredzēt pasīvi vērojot, bet darba forma un tehnoloģiskie risinājumi piedāvā cilvēkiem viegli pieejamu veidu koncerta līdzradīšanai.

 

Uzdevumi

Pasākuma mērķi:

 • Radīt aktivitāti, kas iemieso latviešu kultūru un vienlaikus 21.gs. dizaina domāšanu.
 • Veicināt kultūras mantojuma integrācijas iespēju mūsdienīgā formā, tādējādi stiprinot latviešos pašapziņu un lepnumu par savu kultūru.
 • Iepazīstināt ar tradicionālo latviešu kultūru caur prakstisku pieredzi, tādējādi popularizējot to un turpinot kokles tradīciju ar tehnoloģiskiem jauninājumiem, lai tādējādi vairotu interesi nodarboties ar kokles spēli gan bērniem un iepriekš ar mūziku nesaistītiem cilvēkiem. 

Pasākuma  uzdevumi:

 • Nodrošināt tehnoloģisko risinājumu iekļaušanu, kuri padara kokles spēlēšanu pieejamu visiem.
 • Iestrādāt kokles programmatūrā komponistu radītos jaundarbus.
 • Strādāt pie pasākuma publicitātes, apmeklētāju piesaistes.
 • Pārraudzīt māksliniecisko un tehnoloģisko realizāciju atbilstoši projekta mērķim.
   

  Projekta kvantitatīvie rezultāti:

 • Kopā izgatavotas 9 kokles, kas aprīkotas ar IT risinājumu (+ 1 rezervē).
 • Kopā izgatavoti 9 stendi, kas aprīkoti ar skaļruņiem un barošanas bloku (+ 1 rezervē).
 • Ir radīti vismaz 2 jauni skaņdarbi speciāli Koklē! vajadzībām. 
 • Darbi izvietoti vismaz 20  vietās.
 • Uz Koklē! stendiem notikušas vismaz 6 koncertu performances.
 • Izveidota vismaz viena 5-10 min īsfilma ar sižetiem no darba atrašanās vietām.
 •  

  Projekta kvalitatīvie rezultāti:

 • Tradicionālās kultūras mantojums, ko ietver kokles tradīcija, ir integrēts mūsdienīgā pasākuma formā.
 • Ir nodrošināta iespēja bez maksas pieredzēt tradicionālo kultūru caur kokles spēli cilvēkiem, kuriem ar to nav bijusi saistība un nav kokles spēles priekšzināšanu.
 • Koklē! ar savu realizāciju ir pierādījis, ka tradicionālajai kultūrai var būt laikmetīgas izpausmes, tādējādi palīdzot tai kultūrai aizsniegties arī līdz tiem cilvēkiem, kurus tradicionālā kultūra līdz šim nav uzrunājusi, piemēram, bērniem, jauniešiem un vīriešiem.
 • Ir nodrošināta iespēja ikvienam svētku apmeklētājam, neraugoties uz vecumu, etnisko piederībo, tautībo vai kokles spēles prasmju līmeni, līdzdarboties kultūras norises radīšanā un pieredzēšanā.
 • Ir radīta platforma, kur nejaušiem garāmgājējiem satikties un vienoties kopīgā skaņdarbā, radot potenciālu saliedētākas sabiedrības veicināšanai.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Auditorija, kas reti apmeklē svētku pasākumus.
Kokļu mūzikas koncertu apmeklētāji un tradicionālās kultūras fani, skeptiķi, bet jo īpaši nejauši garāmgājēji. Liels potenciāls ir uzrunāt bērnu un jauniešu auditoriju, kas atvērti jaunām pieredzēm, jo tradicionāli kokle neatspoguļo mūsdienu izpratni par dizainu un tādējādi nepietiekami uzrunā bērnu, jauniešu un to sabiedrības daļu, kas tradicionālo kultūru vēl nav novērtējuši.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta kvantitatīvie rezultāti:

 • Kopā izgatavotas 9 kokles, kas aprīkotas ar IT risinājumu (+ 1 rezervē).
 • Kopā izgatavoti 9 stendi, kas aprīkoti ar skaļruņiem un barošanas bloku (+ 1 rezervē).
 • Ir radīti vismaz 2 jauni skaņdarbi speciāli Koklē! vajadzībām. 
 • Koklē izvietoti vismaz 20  vietās.
 • Uz Koklē! stendiem notikušas vismaz 2 koncertu performances.
 • Izveidota vismaz viena 5-10 min īsfilma ar sižetiem no darba atrašanās vietām.

 

Projekta kvalitatīvie rezultāti:

 • Tradicionālās kultūras mantojums, ko ietver kokles tradīcija, ir integrēts mūsdienīgā pasākuma formā.
 • Ir nodrošināta iespēja bez maksas pieredzēt tradicionālo kultūru caur kokles spēli cilvēkiem, kuriem ar to nav bijusi saistība un nav kokles spēles priekšzināšanu.
 • Koklē! ar savu realizāciju ir pierādījis, ka tradicionālajai kultūrai var būt laikmetīgas izpausmes, tādējādi palīdzot tai kultūrai aizsniegties arī līdz tiem cilvēkiem, kurus tradicionālā kultūra līdz šim nav uzrunājusi, piemēram, bērniem, jauniešiem un vīriešiem.
 • Ir nodrošināta iespēja ikvienam svētku apmeklētājam, neraugoties uz vecumu, etnisko piederībo, tautībo vai kokles spēles prasmju līmeni, līdzdarboties kultūras norises radīšanā un pieredzēšanā.
 • Ir radīta platforma, kur nejaušiem garāmgājējiem satikties un vienoties kopīgā skaņdarbā, radot potenciālu saliedētākas sabiedrības veicināšanai.