Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Rīgas Tautas mūzikas biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
3000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2300.00 EUR
Līdzfinansējums:
700.00 EUR

Kopsavilkums

Vijciemietis Jānis Ciguzis kādreiz spēlēja slavenā Smiltenes ieviņu spēlmaņa Alfrēda Muižnieka kapelā un šobrīd ir pēdējais aktīvais zināmais tradicionālās Vidzemes vijoļspēles nesējs. Viņu muzikālā devuma izdošana ir kopīgā Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma fiksēšanas un saglabāšanas darba svarīgs un neatliekams uzdevums.

2022-2023. gadā Rīgas Tautas mūzikas biedrība devās ekspedīcijās un ierakstīja Jāni Ciguzi labā kvalitātē ar profesionālu skaņas aparatūru. Nu ir pienācis laiks ierakstu izdot. To vēlamies izdarīt pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā muzikanta cienījamo vecumu. Savos 90 gados viņš vēl aizvien ir pie labas veselības un spēlē, tāpēc gribētos, lai plate iznāktu, kamēr viņš vēl var uzspēlēt arī tās prezentācijā.  

Mērķi

Šī projekta mērķis ir Vidzemes tautas mūzikas dokumentēšana, saglabāšana, un popularizēšana Latvijā un ārpus tās robežām.

Projektā paredzēts izdot Jāņa Ciguža skaņu ierakstu albumu, kā arī laika gaitā veicināt tradicionālās vijoļspēles pārmantošanu un izplatību.

Uzdevumi

Uzdevums konkrētā projekta ietvaros ir tautas vijolnieka ieraksta izdošana blīvplates formātā. Blīvplatei būs pievienota populārzinātniska brošūra ar muzikanta biogrāfijas aprakstu, spēles manieres analīzi un Vidzemes tradicionālās vijoļspēles aprakstu.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir visi Vidzemes kultūras interesenti, kuri caur Vidzemes tradicionālā muzikālā mantojuma kvalitatīvu dokumentēšanu un saglabāšanu gūs iespēju šo materiālu klausīties, apgūt, pētīt un citādi izmantot.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā profesionālā kvalitātē tiks izdots pēdējā zināmā Vidzemes tradicionālā vijolnieka ieraksts (1000 eks. metienā), kā rezultātā šī unikālā un izzūdošā Vidzemes tradicionālās kultūras vērtība būs pieejama jebkuram Vidzemes iedzīvotājam, kā arī citiem interesentiem, ne tikai šobrīd, bet arī nākamajās paaudzēs.

Projekts pēc savas būtības ir pabeigts projekts. Tā rezultāti būs pieejami Vidzemes iedzīvotājiem un citiem interesentiem arī bez tiešiem darba ieguldījumiem to uzturēšanā, jo būs publicēti. Vairāki simti albuma eksemplāru tiks izdalīti bibliotēkām – pārsvarā Vidzemē, kā arī citur Latvijā.