Īstenošanas vieta:
Zeit Kafe un pasākumu vieta Līgatnē
Iesniedzējs:
SIA "Zeit Hotel"
Projekta izmaksas:
7700.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Izveidojot regulāru un daudzveidīgu ģimenes koncertu un teātra izrāžu ciklu ģimenēm ar bērniem mūsdienīgā un viegli pieejamā vidē, Vidzemes iedzīvotājiem tiks sniegta iespēja apmeklēt ģimeniskus kultūras pasākumus, kas veidoti bērnu auditorijai. Būtiska atšķirība šajā projektā ir tā, ka koncerti un teātra izrādes notiks regulāri visas sezonas garumā (vidēji divas reizes mēnesī) un interesenti varēs plānot to apmeklējumu, ņemot vērā savu brīvo laiku un intereses. Koncerti un teātra izrādes notiks arī tā saucamajā „nesezonā vai starpsezonā” un ārpus tradicionālajiem lielajiem sezonas svētkiem un tiks orientēti uz bērnu auditoriju.

Regulāri kultūras pasākumi visai ģimenei sezonas garumā dos iespēju plašai auditorijai, t.sk. bērniem un jauniešiem, iesaistīties nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, un piedalīties jaunās iniciatīvās, apgūstot jaunas zināšanas caur koncertu un teātra izrāžu pieredzi. Gan koncerti, gan teātra izrādes ir plānotas nepiespiestā atmosfērā, lai bērni dažādos vecumos un viņu vecāki justos brīvi un caur dialogu ar māksliniekiem iesaistītos kultūras programmā.

Paredzētā kultūras pasākumu norises vieta ir Līgatne, Zeit komplekss, Gaujas iela 4. 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 otrajai un trešajai prioritātei. Projekts atbilst nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas mērķim. Projekts veicina un kopj tradīciju apmeklēt koncertus un teātra pasākumus kopā ar ģimeni, baudot kultūru un iesaistot bērnus un jauniešus kultūras dzīvē. Projekta ietvaros gan koncerti, gan bērnu teātra izrādes būs organaizētas tā, lai tiktu iesaistīti bērnu un jauniešu auditorija - dialogā vai interaktīvās aktivitātēs.

Foto: SIA "Zeit Hotel". 
Foto autors: Pēteris Bērziņš.