Īstenošanas vieta:
Zeit Kafe un pasākumu vieta Līgatnē
Iesniedzējs:
SIA "Zeit Hotel"
Projekta izmaksas:
2100.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Izveidojot regulāru un daudzveidīgu meistarklašu un darbnīcu (turpmāk tekstā "pasākumi") ciklu ģimenēm ar bērniem mūsdienīgā un viegli pieejamā vidē Līgatnē, "Zeit' kompleksā, Vidzemes iedzīvotājiem tiks sniegta iespēja apmeklēt un iepazīties klātienē, kā arī apgūt prasmes, kas saistītas ar tradicionāliem mājas un lauku darbiem, tradīcijām un ģimenes svētkiem. Būtiska atšķirība šajā projektā ir tā, ka meistarklases notiks regulāri visas sezonas garumā (vidēji divas reizes mēnesī) un interesenti varēs plānot to apmeklējumu, ņemot vērā savu brīvo laiku un intereses. Pasākumi notiks arī tā saucamajā „nesezonā vai starpsezonā” un arī ārpus tradicionālajiem lielajiem sezonas svētkiem.

Regulāri pasākumi ģimenēm visas sezonas garumā dos iespēju plašai auditorijai, t.sk. bērniem un jauniešiem, iesaistīties nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, un piedalīties jaunās iniciatīvās, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes. Pasākumiem plānotas galvenās tematikas, kas tiks pielāgotas attiecīgajai sezonai: 1. Vidzemes un Latvijas tradicionālā virtuve; 2. dekoru un rotu gatavošana; 3. tradicionālo svētku svinēšana; 4. aktīvā atpūta ar ģimeni.

Plānots, ka 14 pasākumus apmeklēs ap 420 apmeklētāju (vidēji ap 40 apmeklētāju vienā meistarklasē un 20 apmeklētāju darbnīcā). Paredzētā kultūras pasākumu norises vieta ir Līgatne, Zeit komplekss, Gaujas iela 4.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 otrajai un trešajai prioritātei. Projekts atbilst nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas mērķim. Projekts veicina, iesaistot ģimenes, t.sk. bērnus un jauniešus, kopīgi saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un popularizēt to, kā arī piedalīties jaunās iniciatīvās, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, kas saistītas ar tradicionāliem mājas darbiem, tradīcijām un ģimenes svētkiem.

Foto: SIA "Zeit Hotel" 
Foto autors: Zane Ūpe