Īstenošanas vieta:
Māriņkalns, Alūksnes novads
Iesniedzējs:
Biedrība "Radošie malēnieši"
Projekta izmaksas:
1395.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir veicināt malēniešu tradīciju un izloksnes saglabāšanu, organizējot 2. malēniešu valodas nometni Alūksnes novada Māriņkalnā.

Tieši malēniešu izloksne ir tā, kas visredzamāk kalpo kā Malēnijas iedzīvotāju identitātes un piederības zīme, taču mūsdienās to prot tikai retais vecākās paaudzes iedzīvotājs – izloksne ir apdraudēta. Nometni organizējam, lai nodotu tālāk zināšanas par malēniešu izloksni un tradīcijām, kā arī, lai tās dokumentētu videoierakstos.

Nometnē malēniešu izloksnes un Malēnijas pētnieki – zinātnieki sniegs lekcijas un vadīs apmācības par izloksnes lietojumu, malēniešu iedzīvotājiem, tradīcijām un saikni ar tuvējiem igauņiem. Atraktīvā veidā būs iespēja apgūt malēniešu ēdienu gatavošanas prasmi, malēniešu dziesmas un rotaļas, kā arī veidot malēniskus dekorus floristikas meistardarbnīcā. Bērniem lekciju laikā būs iespēja minēt krustvārdu mīklas, zīmēt, līmēt, sacerēt pasakas un citas aktivitātes.

Plānots, ka nometnē kopumā piedalīsies ne mazāk kā 70 dalībnieki. Projekta rezultātā tiks veicināta malēniešu izloksnes un tradīciju saglabāšana, dokumentēts malēniešu izloksnes lietojums un bagātināta vietējo iedzīvotāju kultūras dzīve. Nometnes dalībniekiem tiks radīta vai veicināta izpratne par savu piederību, vietējo tradīciju un izloksnes rašanos, stiprināta vietējā identitāte, kā arī sniegta iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošiem dažāda vecuma malēniešu izloksnes interesentiem gan no vietējā novada, gan no visas Latvijas.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta mērķis, izpildījums un rezultāts tiešā veidā atbilst šādām Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm - nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, kā arī radošās iniciatīvas. Projekta ietvaros rīkotās nometnes laikā dalībnieki apgūs malēniešu vietējās kopienas tradīcijas, iepazīsies ar kultūru un izloksni, organizējot gan zinātnieku un malēniešu pētnieku lekcijas, gan arī meistardarbnīcas malēniešu tradīciju apguvei (kā kulinārijas meistardarbnīca, dziesmu meistardarbnīca u.c.). Radošā veidā caur dalībnieku iesaisti un kopīgu mācīšanos malēniešu izloksne un tradīcijas tiks nodotas tālāk, tādējādi veicinot to saglabāšanu. Projekts dos iespēju visa vecuma iedzīvotājiem no kvalitatīviem avotiem uzzināt par malēniešu izloksni, tradīcijām un pašiem tās apgūt. 

Foto: Biedrība "Radošie malēnieši"