Īstenošanas vieta:
Madonas kultūras nams, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola
Iesniedzējs:
Nodibinājums "Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds"
Projekta izmaksas:
5425.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Arta Kumsāra dibināto Latviešu mūzikas svētku būtība ir latviešu mūzikas kultūras apzināšanās. Dalība tajos rada un notur interesi mūzikas skolu, vidusskolu un augstskolu audzēkņos par latviešu akadēmisko mūziku no pirmsākumiem līdz mūsdienām, un koprades enerģija iedvesmo, nozīmīgi ietekmējot vērtīborientāciju.

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas darbība, uz kuras bāzes veidots svētku organizētājs Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds, kalpo kā platforma jaunajiem māksliniekiem un caur mācību procesu un Latviešu mūzikas svētkiem ir inteliģences audzinātāja.

Projekta mērķis ir 23. reizi organizēt Latviešu mūzikas svētkus. Svētkos notiks 7 akadēmiskās mūzikas koncerti ar labāko akadēmiskās mūzikas izpildītāju dalību, starptautiskas jauno komponistu meistarklases. Svētku ietvaros notiks arī mūzikas skolu audzēkņu nometne “Daba pilna mūzikas”, kuras dalībnieki piedalās kompozīcijas, instrumenta spēles, kolektīvās muzicēšanas un improvizācijas meistarklasēs.

Projekta realizācija ļaus turpināt un attīstīt Arta Kumsāra dibinātos svētkus, nodrošinot augstvērtīgu kultūras notikumu Vidzemes reģionā, kas īpaši nozīmīgs pēc sociālās distancēšanās un kultūras notikumu atcelšanas. No pieredzes zināms – meistarklašu dalībnieki Latviešu mūzikas svētkos gūst nozīmīgu pieredzi un motivāciju darbam un mācībām izvēlētajā specialitātē. Latviešu mūzikas svētki ir nozīmīgi Madonas identitātei, kas Latvijas kultūras kartē nostiprinājusies kā pastāvīga latviešu akadēmiskās mūzikas rezidence.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta īpašā nozīmība Vidzemes kultūras programmas 2020.prioritāšu kontekstā vērtējama divos aspektos: jaunu zināšanu apguve, kas notiks jauno komponistu meistarklašu ietvaros, un bērnu un jauniešu iesaiste kultūras procesa veidošanā.

Dalība latviešu mūzikas svētkos nodrošina iespēju jēgpilni un vadīti izmantot daļu vasaras brīvlaika, lai augtu muzikālajās prasmēs, latviskās kultūras apziņā un veidotu draudzības ar līdzīgi domājošiem un līdzīgas vērtības cienošiem vienaudžiem.

Foto autors: Jānis Porietis