Īstenošanas vieta:
Zeit Kafe un pasākumu vieta Līgatnē
Iesniedzējs:
SIA "Zeit Hotel"
Projekta izmaksas:
4200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

2020. gadā Līgatnes "Zeit" kompleksā notiks 28 piektdienas vakaru koncerti. Piektdienas vakaru koncerti būs bez ieejas maksas un piemēroti draugu kompānijām, ģimenēm ar bērniem, apmeklētājiem ar mājdzīvniekiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Kopš 2018. gada augusta ik piektdienu Līgatnē uz "Zeit" skatuves (iekštelpās vai ārtelpās) notiek bezmaksas muzikālie vakari, kuros apkārtnes iedzīvotāji var baudīt visdažādāko Latvijas jauno un arī pieredzējušo mūziķu uzstāšanos gan ārtelpās, gan iekštelpās. Tradīcija ir izveidojusies stabila un populāra un būtu pat salīdzināma ar ceturtdienu bezmaksas koncertiem Rīgas Kalnciema kvartālā pavasara un vasaras sezonā.

Iknedēļas muzikālie vakari bez ieejas maksas 2020. gada sezonā dos iespēju Līgatnes novada un Vidzemes iedzīvotājiem baudīt klātienē 28 kvalitatīvus un daudzveidīgus dzīvās mūzikas koncertus, kuros uzstāsies jauni un arī pieredzējuši Latvijas mūziķi. Koncerti notiks neatkarīgi no laika apstākļiem, jo laikmetīgā vidē skatuve ir pieejama gan ārtelpās, gan iekštelpās. Koncertu norises vieta gan iekštelpās, gan ārtelpās ir pielāgota un droša bērniem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī ir draudzīga mājdzīvniekiem. 

Jauniem un vēl nepopulāriem dažādu žanru un stilu mūziķiem un dziedātājiem būs iespēja uzstāties, iegūt pieredzi un sniegt daudzveidīgu baudījumu. 28 pasākumu paredzamais kopējais apmeklējums ir ne mazāks kā 3500 (vidēji vienu bezmaksas pasākumu 2019. gadā apmeklēja 130 apmeklētāju). 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 otrajai un trešajai prioritātei. Projekts atbilst nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas mērķim. Projekts veicina un kopj tradīciju apmeklēt pasākumus, sanākt kopā ardraugiem un ģimenēm uz iknedēļas koncertiem, baudīt kopābūšanu brīvā un nepiespiestā atmosfērā ar bērniem un senioriem. Projekts veicina, iesaista un atbalsta jauniešus, kas mācās par mūziķiem, ļaujot jaunajiem mūziķiem gūt skatuves pieredzi, uzstājoties dzīvās mūzikas koncertos. Brīvā un nepiespiestā atmosfēra, kā arī ārtelpas un iekštelpas, kas ir pielāgotas un drošas ģimenēm ar bērniem. Telpas un apkārtne sniedz iespēju no bērna kājas integrēties kvalitatīvā kultūras vidē un dzīvē.

Foto: SIA "Zeit Hotel"
Foto autors: Pēteris Bērziņš