Īstenošanas vieta:
Krimuldas muiža
Iesniedzējs:
SIA "Rehabilitācijas centrs Krimulda"
Projekta izmaksas:
1500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta “Ainavas melodijas Krimuldas muižā” ietvaros paredzēti trīs brīvdabas pasākumi Krimuldas muižā šovasar. Uz Krimuldas pils terases krēslas stundā iecerētas tikšanās ar brīnišķīgiem, labi zināmiem un profesionāliem Latvijas instrumentālistiem – ģitāristu Mārci Auziņu, komponistu Jāni Lūsēnu un kokles virtuozi Laimu Jansoni. Katrs mūziķis ar savu mūzikas instrumentu kolekciju – Mārcis Auziņš ar dažnedažādām ģitārām, Jānis Lūsēns ar klavierēm, harmoniju, zvaniem, vibrafonu, Laima Jansone ar koklēm  -  Gaujas senielejas ainavu piepildīs ar akustisku, mediatīvu skanējumu, aicinot ikvienu koncerta apmeklētāju apzināties vienotā dabas un kultūras mantojuma vērtības Krimuldas muižā un visapkārt Vidzemē.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta īstenošana atbilst prioritātei 1.5.4. Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība, jo tiks popularizēta Krimuldas muižas kultūrvēsturiskā ainava, aicinot projekta pasākumu auditoriju ne tikai to piedzīvot, bet arī apzināties vienotā dabas un kultūras mantojuma būtību un unikālo vērtību. Turklāt projekta īstenošana sniegs ieguldījumu Vidzemes kultūras programmas izvirzītā mērķa - nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi - sasniegšanā!

Foto: SIA "Rehabilitācijas centrs Krimulda"
Foto autors: Sandra Kronberga