Īstenošanas vieta:
Ramatas pagasta kultūras centrs un estrāde
Iesniedzējs:
Mazsalacas novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
1375.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Ziemeļvidzemē, Mazsalacas novada mazajā Ramatas pagastā, darbojas amatierteātris “Ramata”, kuram rudenī tiks svinēta 25 gadu jubileja. Šobrīd amatierteātrī darbojas 12 aktieri, un aktieru vidējais vecums ir 55 gadi.

2019.gadā tika iestudēta G.Drezovas luga “Kāzas Bazūnēs”, kas izrādīta 14 reizes - Ramatā, Vilzēnos, Burtniekos, Lodē, Kārķos, Sēļos, Vērsī, Mazsalacā, Rencēnos, Ipiķos, Ozolmuižā, Staicelē, Naukšēnos un Rencēnos. Kopā visas izrādes priecēja turpat 1000 skatītāju lauku reģionos. 2020.gadā tiek iestudēta P.Putniņa komēdija 8 ainās “Ar būdu uz baznīcu”.

No 1995. gada līdz 2012. gadam amatierteātri vadīja režisore Merika Lūse. Kopš 2012.gada amatierteātra režisore un vadītāja ir Gunta Maskaviča. Šobrīd amatierteātra “Ramata” darbība un mēģinājumi notiek Ramatas pagasta Kultūras centrā. Skatoties uz Ramatas pagasta teātra spēlēšanas tradīcijām, kuras sniedzas pat 45 gadu garā pagātnē, pateicoties pašu dalībnieku iniciatīvai, spēlētpriekam un amatierteātra mākslas mīļotājiem, amatierteātris turpina darboties – ar gandarījumu par teātra tradīciju turpināšanu.

Projekta mērķis ir izveidot pasākumu kopumu, kurā apmainīties ar pieredzi, parādīt, saglabāt un godināt amatierteātru tradīcijas lauku reģionā.

Projekta ietvaros tiks izrādīta jaunā luga, uzvestas divas momentizrādes (sadarbībā ar citiem amatierteātriem), izveidota dokumentālā īsfilma un mobils foto baneris par Ramatas amatierteātri 25 gados, godināti Ramatas amatierteātra režisori un aktieri kopīgā pasākumā.   

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains. Pateicoties projektam, gan amatierteātra dalībniekiem, gan apmeklētājiem būs iespēja pilnveidot savas teātra spēlēšanas un publiskās runas prasmes. Tiem, kam teātris ir sirdslieta, būs vieta/pasākums, kur tikties, dalīties savā pieredzē un iepazīt jaunus kolēģus. Mūsdienu tehnoloģiju pasaulē cilvēkiem ir jārod iespēja, kur satikties klātienē, gūt pozitīvās emocijas un iepazīt jaunas vietas.

Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības.
Foto banera un īsfilmas izveidē tiks iesaistīta Mazsalacas novada sabiedrība, ikviens, kurš ir noskatījies kādu Ramatas amatierteātra izrādi un var dalīties savās atmiņās un atsauksmēs, kas palīdzēs arī uzlabot teātra darbību.

Foto: Ramatas pagasta Amatierteātra "Ramata" uzvesto lugu fotogrāfijas, Mazsalacas novada pašvaldība