Īstenošanas vieta:
Āraiši
Iesniedzējs:
Amatas novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
4815.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Āraišu apkārtne jau izsenis bijusi nozīmīga  kultūrvēsturiska vieta Latvijā - ar leģendām apvīto ezerpili, vējdzirnavām, seno baznīcu un Drabešu muižu. Āraišu ezerpils dzīles  glabā mūsu senču atstāto mantojumu jau no senseniem laikiem. Ainavas lasāmas kā vēstures hronika. Tās veidojušās gadsimtiem ilgā cilvēka darbības un dabas mijiedarbībā. Vēl šodien tajā redzamas dažādu laikmetu liecības. Kultūrvēstures mantojums ir ne tikai ēkas un būves, bet arī visi tie cilvēku darbi, kas atstājuši savu nospiedumu ainavā. Gadsimtu gaitā izveidojušās unikālas, šai vietai raksturīgas, ainavas vizuālās iezīmes. Konkrētās ainavas rada mūsos piederības sajūtu noteiktai vietai, kopienai.

Domājot par Āraišu apkārtnes kultūrainavas harmonisku attīstību – mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm un līdzās jaunu ainavu veidošanos, Amatas novada pašvaldība iecerējusi īstenot projektu “Āraišu apkārtnes kultūrainava – mantojums rītdienai”, kura ietvaros tiks veikta Āraišu apkārtnes kultūrainavas izpēte, kas nodrošinās Āraišu apkārtnes kultūrainavas vērtību apzināšanos, vispusīgu zināšanu par tām iegūšanu un popularizēšanu kā vietējiem iedzīvotājiem, tā plašākai sabiedrībai kopumā, kā arī sekmēs kultūrainavu uzturēšanu nākamajām paaudzēm. Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāma lielāka vietējās sabiedrības izpratne un iesaiste kultūrainavas vērtību kopšanā un uzturēšanā. Tāpat projektā iegūtās zināšanas kalpos par pamatu Āraišu kultūrainavas veidošanas un uzturēšanas vadlīniju izstrādē.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts vistiešākā mērā sniegs pienesumu Āraišu apkārtnes kultūrainavas izpētē, tās vērtības popularizēšanā un saglabāšanā turpmākajām paaudzēm, tādējādi atbilstot pilnā mērā Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātei "Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana — kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība". Projekta īstenošana sniegs arī ieguldījumu Vidzemes kultūras programmas mērķa īstenošanā, kas paredz saglabāt un attīstīt Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Foto: Amatas novada pašvaldība
Foto autors: Ragnar Vutt