Īstenošanas vieta:
Dabas taka Aiviekstes ozoli, Lubānas novads
Iesniedzējs:
Biedrība "Aborieši"
Projekta izmaksas:
4250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Vietējam amatierteātrim un citiem radošiem lubāniešiem sadarbojoties ar kopienas teātra (applied theatre) metožu ekspertiem, tiks radīts laikmetīgs iestudējums par Lubānas tēlu šodienas vietējo iedzīvotāju un iebraucēju acīs, kā arī tās kultūru dažādu vēstures periodu kontekstā. Vietas vērtība un to veidojošie elementi tiks atklāti gluži kā arheoloģiskajos izrakumos - slāni pa slānim.

Iestudējuma formāts būs procesā jaunradīta (devised) staigājamā izrāde, kas pirmizrādi piedzīvos 2020. gada septembra pirmajā pusē. Iecerēts, ka skatītāji pārvietosies, katrā vietā piedzīvojot jaunu ainu, kas pakāpeniski atklās to, ko paši vietējie uzskata par vietai nozīmīgu, akcentēs Lubānu kā vissenāk apdzīvoto vietu pēc ledāju atkāpšanās, spēlēsies ar kultūras slāņu atrakšanas ideju dažādos laikmetos un izrādes maršruts skatītājiem iepriekš nebūs zināms. Ainas būs veidotas, izmantojot novadpētnieciskus materiālus, teikas, kā arī pašu dalībnieku radītus tekstus, ko būs pilnveidojis dramaturgs un režisors Jānis Balodis. Iestudējuma gaitā tiks veidots starppaaudžu dialogs, režisoram apzināti veidojot aktieru komandas ar dažādu vecumu dalībniekiem. Tas jau projekta saknē veicinās vietējo iedzīvotāju saliedēšanos, savukārt pats iestudējums pētīs un skatītājiem atklās Lubānas sabiedrībai nozīmīgus tematus kā lokālpiederība, Lubānas simbolu asociēšana ar novadu, pagātnes uzslāņojuma nozīme mūsdienu pasaulē.

Radošā komanda: režisors, dramaturgs: Jānis Balodis, režisora asistente, producente: Ilze Kraukle, dizainere: Anna Aizsilniece, komponists: Andrejs Grimms, videomākslinieks: Aivis Saulītis, producenti: biedrība ‘’Aborieši’’ un fonds INITIUM.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm
Laikmetīgais iestudējums - staigājamā izrāde "Lubu arheoloģija" nodrošinās daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, attīstot novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Lubānas amatierteātra aktieri un iestudējumā iesaistītie dalībnieki šī projekta ietvaros apgūs jaunas zināšanas kopienas teātra metodiku, dramaturģijas materiāla radīšanu un iestudējuma procesu profesionāla režisora vadībā. Projekta radošā komanda gūs savstarpēju pieredzi un veidos jaunas sadarbības platformas turpmākajai darbībai. 

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana - tradīcijas vietējā kopienā izpaudīsies šī iestudējuma veidošanā, izmantojot novadpētnieciskus materiālus, teikas, kā arī pašu dalībnieku radītus tekstus, ko būs pilnveidojis dramaturgs un režisors Jānis Balodis.

Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā - bērnu un jauniešu iesaiste - šajā projektā apzināti tiks veidota aktieru komanda no dažā vecuma dalībniekiem, iesaistot bērnus, jauniešus, vidējo un vecāko paaudzi. 

Iestudējuma process un pirmizrāde notiks dabas takā "Aiviekstes ozoli", kas pasākuma dalībniekiem un apmeklētajiem padziļinās izpratni par kopienas teātri, par kultūrainavas vērtību. Iestudējums kļūs par pieredzi visiem vienotas dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. 

Foto autors: Māris Valainis