Īstenošanas vieta:
K. Skalbes memoriālais muzejs Saulrieti
Iesniedzējs:
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
1761.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis: saglabājot un attīstot Kārļa Skalbes „Saulrietu” apkārtni kā sabiedrībai pieejamu, unikālu  kultūrvidi un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas telpu, kur ikvienam muzeja apmeklētājam saprotamā veidā  aktualizēts un atklāts K. Skalbes pasaku vēstījums un pasakās iekodētā vērtību sistēma, sekmēt latviskās pasaules izjūtas izpratni un līdzi jušanas spēju sabiedrībā. Šo mērķi plānots sasniegt, izveidojot Kārļa Skalbes memoriālā muzeja „Saulrieti” teritorijā audiovizuālu ekspozīciju „Ienāc pasakā!”, kur apmeklētājiem būs iespēja klausīties pasakas, vērot pasaku ilustrācijas, pakavēties Pasaku pirtiņā un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku dabā. Ekspozīcija tiks iekārtota Kārļa Skalbes iecienītā pastaigu un iedvesmas vietā, līdzās pirtiņai, kas tiks atvērta apmeklētājiem kā izstāžu un radošas darbošanās, atpūtas telpa.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm 

Projekts dos nozīmīgu ieguldījumu vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Jau projekta sagatavošanas gaitā ir veikta kultūrainavas izpēte, bet projekta rezultātā tiks nodrošināta objektu – līdz šim slēgtās pirtiņas, kas ir būtiska „Saulrietu” kultūrtelpas sastāvdaļa un informācijas – pasaku ilustrācijas un audio lasījumu pieejamība. Sabiedrība šajā projektā ir galvenais virzītājspēks un aktivitāšu realizētājs. Latvijas Mākslas skolu audzēkņi ir radījuši mākslas darbus, teritorijas plānu mākslas darbu izvietošanai izstrādās Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” pedagogi.

Pasaku lasījumos iesaistīsies Vecpiebalgas amatierteātra „Sumaisītis” aktieri. Teritorijas labiekārtošanas darbos piedalīsies Vecpiebalgas pagasta iedzīvotāji, muzeja draugi. Atklāšanas pasākumā iesaistīsies brīvprātīgie, Vecpiebalgas jauniešu centra un apmaiņas programmu jaunieši. Līdz šim muzeja apmeklētāji par Kārļa Skalbes paradumu pastaigāties tuvējā apkārtnē un uz kāda celma savā piemājas mežiņā apsēžoties, radīt kādas pasakas uzmetumu, uzzināja tikai no muzeja speciālistu stāstiem. Tagad ikviens varēs doties pastaigā pa dzejnieka iedvesmas vietām, iepazīties ar viņa radītajām pasakām, un, pakavējoties Pasaku pirtiņā, iegūt jaunas zināšanas par Kārļa Skalbes daiļradi. Šī būs sabiedrībai, ģimenēm ar bērniem, draudzīga vide, kur iedvesmoties, radoši darboties, redzēt, dzirdēt, just.

Foto: I. Muižniece. K. Skalbes fotogrāfija no K. Skalbes muzeja krājuma