Īstenošanas vieta:
Auļukalna muiža, Drusti; Mailīšu fabrika, Ērgļi; Drabešu muižas amatu māja, Drabeši
Iesniedzējs:
Biedrība "Auļukalna muiža"
Projekta izmaksas:
2363.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir popularizēt  kultūras un dabas mantojumu un veicināt ar to saistīto jaunradi. Tas ietver tradicionālo stāstniecību, mūziku, krāsošanu ar augu krāsām, aušanu, puzuru gatavošanu, svētku atzīmēšanu. Idejas centrā ir tautas pasaka par Laimas mesto zelta pavedienu, kas palīdz pārvarēt visas grūtības.  Notiks 3 darbnīcas un 3 pasakkoncerti, īpaši izceļot kopā būšanas procesus. Aktivitātes piemērotas visām paaudzēm. No paškrāsotas dzijas uzaudīsim jostu, ar jostas galu pārpalikumiem rotāsim puzurus. Viss process būs pasakas un dziesmu caurvīts.

Piedalās stāstniece Inita Šalkovska un mūziķis Mikus Čavarts („Brīnumpasaka”), etnogrāfe Anete Karlsone, audējas Inese un Ilze Mailītes, amatnieks Andris Roze. Daļa no radītajiem priekšmetiem būs apskatāmi Auļukalna muižā un ilglaicīgi sabiedrībai vēstīs un atgādinās par to, ka apkārtnē ir atrodams viss, lai izzinātu, radītu un priecātos. Jāseko tikai zelta pavedienam – no senčiem mantotai gudrībai.   

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst visām četrām prioritātēm:

1. Radošās iniciatīvas – iespēja meistarklases veidā apgūt jaunas zināšanas dziju krāsošanā ar augiem un darināt puzurus. Jostas izaušana no pašu krāsotām dzijām, izveidojot 21. gs. jostu, apvieno amatniecību un dizainu, jaunradi.

2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – amatniecības prasmes, tradicionālā stāstniecība un mūzika, svētku – Pēteru, Miķeļu un Ziemassvētku – atzīmēšana.

3. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste gan kā darbnīcu dalībniekiem, gan koncerta apmeklētājiem. Koncerta otrajā daļā dziedāšana kopā ar klausītājiem.

4. Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – meklējot uniepazīstot dziju krāsošanai derīgos augus Auļukalnā, redzēsim un runāsim par dižkokiem, Auļukalna ezermītni, muižas parkuun kopšanas filozofiju, kungu nama restaurāciju.Arī Drabešu muiža atrodas tuvu pie Āraišu ezera, bagātā kultūrvēsturiskā vidē.

Foto autors: Mikus Čavarts