Īstenošanas vieta:
Cēsis
Iesniedzējs:
Cēsu novada pašvaldība, Cēsu Centrālā bibliotēka
Projekta izmaksas:
182.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 182,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Cēsu Centrālās bibliotēkas (CCB) novadpētniecības krājumā glabājas plašs materiālu klāsts par vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadiem (kopā 6339 vienības). Lai informētu sabiedrību par dažādām ar novadpētniecību saistītām norisēm, regulāri tiek sagatavotas un bibliotēkā klātienē izvietotas informatīvas izstādes, kuru saturs balstīts uz krājumā esošo materiālu bāzes.

Izstādes arvien biežāk tiek sagatavotas arī digitālā formātā, izmantojot konkrētus maketēšanas rīkus. Katras izstādes saturs – informācijas kopums – tiek formatēts, saglabāts pdf formātā, izdrukāts un izvietots apskatei bibliotēkā klātienē. Šis ir mūsdienīgs un ierasts izstāžu sagatavošanas formāts, tomēr rūpīgi izstrādātās informatīvās ekspozīcijas pēc apskates klātienē interesentiem vairs nav pieejamas, jo šobrīd tehniski nav iespējams izstāžu failus publicēt.

Mērķis: sadarbībā ar CCB tīmekļvietnes www.biblioteka.cesis.lv uzturētāju – uzņēmumu SIA Lux Technology – ieviest vietnes administrēšanas platformā opciju digitālo izstāžu augšupielādei, savukārt bibliotēkas mājaslapā – sadaļu “Digitālās izstādes”, kas pastāvīgi pieejama ikvienam interesentam.
Projekta īstenošana paredz:

  • mūsdienīgas un parocīgas platformas ieviešanu CCB elektronisko novadpētniecības izstāžu publicēšanai;
  • kvalitatīva un daudzveidīga satura pieejamību ikvienam interesentam attālināti tiešsaistē www.biblioteka.cesis.lv; 
  • CCB novadpētniecības krājuma publicitāti.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Šī projekta īstenošana ir vēl viens solis pretī novadpētniecības materiālu popularizēšanai par vēsturisko Cēsu rajonu (Amatas, Cēsu, Raunas, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas un Priekuļu novadiem). CCB tīmekļvietnē, ieviešot sadaļu “Digitālās izstādes”, plašam auditorijas lokam (skolēniem, pedagogiem, vēsturniekiem, pētniekiem, u.c. interesentiem) tiks nodrošināta pastāvīga piekļuve saturīgam informācijas klāstam par nezūdošām vēsturiskā Cēsu rajona novadpētniecības vērtībām.

Foto: Cēsu Centrālā bibliotēka
Foto autors: Krista Annija Lauberga