Īstenošanas vieta:
Cēsis
Iesniedzējs:
SIA "nēbetjā"
Projekta izmaksas:
6800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Cēsu Universitāte ir 2019. gadā uzsākts ilgtermiņa projekts ar ambīciju Cēsīs izveidot unikālus apstākļus, kuros iegūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas pasaulē, ko raksturo:
• Klimata krīze un nepieredzētas epidēmijas;
• To izraisītas katastrofas gan dabiskās, gan cilvēka radītās sistēmās;
• Plaši ģeopolitiski saspīlējumi un ilgstošas sociālekonomiskas krīzes;
• Tā visa dēļ piespiedu kārtā bēgļu gaitās devušies miljoniem cilvēki;
• Secīgi radušos nometņu, graustu un mega pilsētu kļūšana par valdošajām urbānajām formām;
• Šo apstākļu tieša ietekme uz Latviju un Vidzemi.

Akadēmiskā ziņā Cēsu Universitāte ir eksperimentāls izglītības dizaina pētniecības projekts, kas, par pamatu ņemot 2050. gadu, analizē tuvojošās nākotnes, tādējādi uzsākot procesu, kura laikā radīt šajās nākotnēs iederīgas zināšanas un prasmes. Tas ir ilgtermiņa projekts, kas paredzēts, lai pārskatītu augstākās izglītības pieejas un tā vietā, lai Cēsīs uzbūvētu jaunu ēku, radītu tādus pilsētvides apstākļus un zināšanu kopienu, kas visas Cēsis var pārveidot par alternatīvu Universitāti.

Projekta laika mērogs ir 30 gadi, kas iedalīti četrās fāzēs. Pērn uzsākta pirmā izpētes fāze, lai organizējot lekcijas, diskusijas, meistarklases un vasaras skolas, vietrades ceļā ar vietējo un ārvalstu kopienu izstrādātu unikālu mācību procesu, saturu un formu.

Vidzemes kultūras programmas 2020 ietvaros Cēsu Universitāte vēlas īstenot citādāku 2020. gada rudens mācību semestri, kurā aicināts iesaistīties ikviens interesents.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Cēsu Universitāte ir radoša iniciatīva, kas Vidzemes iedzīvotājiem piedāvā iegūt nākotnē iederīgas zināšanas un prasmes, organizējot citādāku studiju procesu, kura centrā atrodas vietējās kopienas un vides savstarpējā mijiedarbība, iedzīvotāju iesaiste, kā arī neformālās un mūžizglītības stiprināšana.

 

Foto: no projekta Cēsu Universitāte arhīva
Foto autore: Liene Leonoviča