Īstenošanas vieta:
E. Melngaiļa sēta - Limbažu novada Vidrižu pagasta kultūrizglītības centrs
Iesniedzējs:
Biedrība "Iespēja visiem"
Projekta izmaksas:
7344.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir sekmēt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un  sava novada izcilnieku, mājvietu, dzimtu vērtības apzināšanos. Tiek organizēti Vidrižu pagasta vēstures pētnieces Gunas Zeltiņas stāstījumi no viņas apkopotiem vēstures faktu datiem, notiek informācijas vākšana, apkopošana un sagatavošana par Vidrižu pagasta senajām dzimtām un māju likteņiem, ik nedēļu tiek organizētas radošās meistarklases seno un mūsdienu meistaru prasmju vērtību saglabāšanai, tiek organizēti izziņas pasākumi jauniešiem-senioru stāstu par Vidrižiem un apkārtni pierakstīšana, apkopošana  un sagatavošana drukas veidā iesiešanai vākos. Tiek apkopota un sagatavota jauna informācija par Vidrižu pagasta un Limbažu novada senajām mājvietām, dzimtām.

Visi jauniegūtie izziņas materiāli tiek apkopoti un sagatavoti datordrukā, tad sabrošēti kā materiāli plašākai sabiedrības pieejamībai. Rezultātā novada jaunā paaudze ir ieguvusi vērtīgu pieredzi savu pagasta vērtību izzināšanā, godināšanā, ir dota iespēja vietējai sabiedrībai apgūt jaunas zināšanas un prasmes radošajās darbnīcās. Ir sekmēta dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, kultūrainavas izpēte, izpratnes veidošana par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nepieciešamību. Projekts tiek realizēts Limbažu novada Vidrižu pagasta Kultūras izglītības centrā “Melngaiļa sēta”, taču kultūrvēsturisko materiālu, objektu, personību stāstu izpēte, apkopošana nenosaka robežas izpētes objektiem. 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm
Tā kā Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātes ir -Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains, kā arī - Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība, sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, tad projekta aktivitātes un rezultāti pilnībā atbilst šīm prioritātēm, jo projekta laikā tiek organizēti pasākumi radošām meistarklasēm, notiek bērnu un jauniešu iesaiste senioru aptaujāšanā un faktu pierakstīšanā, apkopošanā par vēstures notikumiem, dzimtām, senajām ēkām, tiek aicinātas dzīvas leģendas savu vēsturisko faktu pierakstu lasījumos par Vidrižu un tās apkaimes vēsturi, tiek apkopoti jauni informatīvie materiāli un sagatavoti tādā veidā, lai būtu pieejami arī plašākai sabiedrībai Kultūras izglītības centrā “E.Melngaiļa sēta”.

Foto: Biedrība "Iespēja visiem"