Īstenošanas vieta:
Ērmaņu muiža, Alūksnes novads
Iesniedzējs:
Biedrība "Ērmaņu muiža"
Projekta izmaksas:
916.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 800,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

2020. gada 25. jūlijā biedrība “Ērmaņu muiža” sadarbībā ar folkloras kopu „Brička“ rīko Danču Etnonakti 2020 – tautas danču vakaru ar iespēju ikvienam mācīties tradicionālās latviešu dejas un dziesmas, kopīgi izbaudīt tautas mūziku.

Danču starplaikos paredzēts organizēt “Brīvo skatuvi”, dodot katram, kas vēlēsies, uzstāšanās laiku, lai muzicētu un publikai atskaņotu kādu autentisku tautas melodiju vai dziesmu. Etnonakts vakarā atklās arī Malienas novada etnogrāfisko tērpu, cepuru un vaiņagu izstādi.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts “Danču Etnonakts 2020” atbilst trīs prioritātēm:

  • Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
  • Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā;
  • Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Danču Etnonakts atbrīvotā gaisotne uztur mūsdienīgi dzīvu Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Ērmaņu muižu un apkārtesošo nemateriālo etnisko kultūras mantojumu, stiprina Malienas novada (plašākā nozīmē – Vidzemes austrumu pierobežas reģionu) kopienas identitāti. Tas ļauj novērtēt sava novada garamantu unikalitāti un salīdzināt kopīgo ar citiem Latvijas novadiem, pārnesot tradīcijas no vecākās paaudzes uz jaunāko. Danči ir viens no atraktīvākajiem veidiem, kā uzrunāt un iekustināt auditoriju. Ērmaņu muiža un tās dārzs sinerģijā ar Etnonakts norisēm rada noturīgu apmeklētāju iesaisti dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas procesos, vēlmi iedziļināties un
izglītoties, pārnest pieredzi un organizēt jaunus, līdzīgus pasākumus (piemēram, tautas danči Ziemassvētku laikā Jaunlaicenē). Pasākuma ikgadējais raksturs audzē tā popularitāti, ik gadu piesaistot arvien plašāku profesionālo mediju, kino cilvēku interesi, arī deju kolektīvu vadītāju un dalībnieku piedalīšanos.

Foto autors: Oskars Patjanko