Īstenošanas vieta:
Strenči
Iesniedzējs:
Strenču novada dome
Projekta izmaksas:
1000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis:

 • Strenču novada mazpazīstamu un unikālu vēsturisko fotodarbu  kā materiālā kultūras mantojuma apzināšana, pārmantošana un popularizēšana;
 • vietējās sabiedrības identitātes stiprināšana, iesaistot to projekta radošajās aktivitātēs.  

Projekta aktivitātes:

 • fotogrāfiju vākšana; 
 • fotomateriāla izpēte, grupēšana, aprakstīšana, atlase digitālo kopiju sagatavošanai; 
 • digitālo kopiju sagatavošana, sakārtošana atbilstoši grupām, digitālās kolekcijas izveidei;
 • digitālās kolekcijas “Starp diviem kariem” prezentācija Strenču pilsētas bibliotēkā. 

Galvenās mērķa grupas:

 • Strenču novada iedzīvotāji u.c. interesenti;
 • viesi no citiem Latvijas novadiem un pilsētām, ārzemju viesi.

Projekta rezultātā tiks:

 • izveidota unikāla kultūras mantojuma – 20. gadsimta sākuma izcilo Strenču fotogrāfu Dāvja Spundes, Jāņa, Konrāda un Paulīnes Kraukļu u.c. viņu laikabiedru radīto fotodarbu digitāla kolekcija, kas pieejama plašai sabiedrībai, tādējādi pārmantojot un popularizējot Strenču novadam raksturīgās vērtības un kultūrvidi;
 • stiprināta Strenču novada iedzīvotāju identitāte, iesaistot tos projekta aktivitātēs, kas paredz nozīmīga kultūras mantojuma produkta – fotodarbu digitālās kolekcijas  izveidi.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Šī projekta mērķi atbilst divām Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:

 • Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā  bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības.

Iesaistot iedzīvotājus projekta radošajās aktivitātēs, kurās tie dalās ar dzimtās vietas un savas dzimtas kultūras materiālo mantojumu —personīgajā arhīvā atrodamo vēsturisko foto, tiek stiprināta viņu pašapziņa kopēja kultūras procesa veidošanā.

 • Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana — kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

No iedzīvotāju personīgā arhīva ievākto fotokopiju gala produkts būs unikāla kultūras mantojuma — 20. gadsimta izcilo Strenču fotogrāfu fotodarbu digitālā kolekcija "Starp diviem kariem", tādējādi atgādinot par šo mantojumu tiem, kas to jau zina, popularizējot šo fotogrāfu veikuma vēsturisko nozīmi, padarot to pieejamu ikvienam interesentam.

Foto: Strenču novada dome
Foto autors: Dāvja Spundes fotodarbnīca