Īstenošanas vieta:
Alūksnes pilssala, Alūksne
Iesniedzējs:
Alūksnes novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
6700.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Līdzīgi kā latgalieši, lībieši un suiti, arī Latvijas ziemeļaustrumu Vidzemē dzīvojošie malēnieši mērķtiecīgi stiprina savu malēnisko identitāti, lai atdzīvinātu malēniešu kultūrtelpu. Alūksnes puses senos dančus ir pētījuši gan folkloras pētnieki, gan vietējie muzeji un folkloras kopas. Izmantojot izpētīto materiālu, pateicoties Latvijas Nacionālā kultūras centra un pašvaldības atbalstam, ir tapušas 10 skatuves dejas. Horeogrāfijas veidojuši Vidzemes puses horeogrāfi Iluta Mistre, Dace Circene, Ilze Mažāne, Reinis Rešetins, Jānis Purviņš, Taiga Ludborža, Guna Ezermale, Gunta Skuja un Lāsma Skutāne. Dejas ir apguvuši visi Alūksnes un Apes novadu deju kolektīvi. Mūziku dejām aranžējuši Juris Kaukulis, Juris Vaivods, Sniedze Grīnberga un citi mūziķi.

Lai apgūtās jaunradītās dejas un jau agrāk iestudētās Malienas dejas apvienotu vienā veselumā, tiks izveidots deju lieluzvedums “Malienas mantojums”, kas būs nozīmīgs ieguldījums Malienas puses nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Uzvedums “Malienas mantojums” pirmizrādi piedzīvos šovasar, 31. jūlijā, Alūksnes ezera krastā Alūksnes Pilssalā. Tajā piedalīsies 12 Alūksnes novada un 2 Apes novada visu paaudžu deju kolektīvi, novada folkloras kopas, amatierteātri, brīvprātīgie. Uzvedums tiks veidots, izmantojot ezera klātbūtni, gaismojot tā virsmu un apkārtējo dabu, radot neaizmirstamu dabas klātbūtnes sajūtu. Scenārijs tiks veidots, izpētot Malienas puses tradīcijas, rakstīto materiālu grāmatās un citos informācijas avotos, literārajā daļā tiks izmantota “malēniešu valoda”.

Projekta mērķi: saglabāt, iedzīvināt un popularizēt Malienas novada nemateriālo kultūras mantojumu. Radīt kvalitatīvi jaunu, mūsdienīgu, etnogrāfiski pamatotu deju uzvedumu, kas atspoguļotu Malienas tradīcijas un kultūrtelpu.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas prioritātei 1.5.2. Projekta mērķi:
1. Saglabāt, jēgpilni izmantot un popularizēt Alūksnes novada nemateriālo kultūīras mantojumu.
2. Radīt kvalitātīvi jaunu, mūsdienīgu, etnogrāfiski pamatotu deju uzvedumu, kas atspoguļotu Malienas tradīcijas un kultūrtelpu.

Foto: Deju kopas “Jukums” foto arhīvs