Īstenošanas vieta:
Līgatne
Iesniedzējs:
SIA "Zeit Hotel"
Projekta izmaksas:
8640.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Publicists un novadpētnieks Andrejs Cīrulis (1946–2019) daudzu gadu garumā ir rūpīgi apkopojis vēsturisko informāciju un gatavojis rakstu sēriju „Mana mīļā Līgatne”. Daļa no savāktā un apkopotā materiāla ir regulāri (katru mēnesi) publicēta Līgatnes vietējā izdevumā „Līgatnes novada ziņas” laika periodā no 2014. gada maija līdz pat 2019. gada decembrim. 2018. gadā sākās darbs pie idejas apkopot materiālu, papildināt ar atsevišķām sadaļām un apkopot vizuālo materiālu, lai varētu gatavoties grāmatas izdošanai, kā arī dokumentālās filmas izveidošanai.


Operatora un novadpētnieka Harija Beķera arhīvā ir apkopots ievērojams daudzums fotomateriāla, kā arī dažāda videomateriāla par Līgatni, tās vēsturi un sadzīvi. Ir panākta vienošanās, ka Harijs Beķeris sadarbībā ar Paulu Bankovski un Sandiju Semjonovu strādās pie mūsdienīgas un augstvērtīgas dokumentālās filmas. Apkopotais vēsturiskais materiāls, kā arī intervijas un stāsti, un Līgatnes kultūrvēsturiskā ciemata neatkārtojamā arhitektūra, industriālais mantojums un dabas ainavas daudzveidība būtu apkopojama un iemūžināma dokumentālajā filmā.

Būtiska daļa Līgatnes kultūras mantojuma aizvien būtu fiksējama un iemūžināma fokusējoties uz līgatniešu stāstiem. Būtiski ir arī tas, ka Līgatnē aizvien var lepoties ar iedzīvotājiem, kuriem ir 90 un vairāk gadu. Un šis būtu ļoti piemērots laiks, lai apzinātu stāstus par Līgatni un tās vēsturi un ar interviju palīdzību nodotu stāstus nākamajām paaudzēm. Šis arī būtu piemērots brīdis, lai iemūžinātu intervijas ar ilggadējo papīrfabrikas direktoru Ilmāru Norīti, ar ilggadējo ķiveru fabrikas vadošo darbinieku Visvaldi Akmentiņu, gidi Rasmu Vanagu, Līgatnes kultūras dzīves auklētāju Dainu Birni.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst prioritātēm:
– nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
– vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Saglabājot šo nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu un arī saglabājot novadpētnieciskā darba materiālu ar dokumentālās filmas izdošanas palīdzību, labvēlīgi ietekmēs Līgatnes kā kultūrvēsturiskas vietas iepazīšanu, sekmēs izpratni par Līgatnes vēsturi, kā arī veicinās patriotismu esošajos un bijušajos līgatniešos. Tas būs vienlaicīgi vērtīgs pedagoģiskais materiāls, kā arī interesants dokumentāls materiāls nākamajām paaudzēm.

 

Foto: no SIA "Zeit Hotel" arhīva
Foto autore: Zane Ūpe