Īstenošanas vieta:
Auļukalna muiža, Drustu pagasts, Raunas novads
Iesniedzējs:
Raunas novada dome
Projekta izmaksas:
3200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2800,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta “Drustu bagātības meklējot. Pansija Auļukalna pilī.” mērķis un uzdevumi saistīti ar 20. gs. 30. gadu Drustu pagasta kultūras, mākslas un vēstures vērtību popularizēšanu , kā arī iepazīšanos ar Drustu māksliniekiem un viņu darbiem līdz pat mūsdienām dažādos mākslas un mūzikas žanros, Auļukalna muižas parka sakopšanu. Projekta ideja balstās A.Eglīša atmiņu stāsta “Pansija pilī” motīvos, jo līdzīgi kultūras notikumi, māksla un sadzīve saistīti ar laiku, kad Auļukalna muižā dzīvoja tēlnieks, gleznotājs un karikatūrists Jānis Rība ar sievu Emmu (1936.-1941.).

Projekta pasākumā dalībniekiem būs iespējams piedalīties 30.-tajiem gadiem raksturīgās sadzīviskās aktivitātēs, mākslas radīšanas (karikatūru zīmēšanas meistarklase) un baudīšanas (izstāde, koncerts) norisēs. Projekta rezultātā tiks iepazīta Drustu māslinieku (Jānis Rība, Jānis Purens, Mikus Čavarts, Kaspars Podnieks un Andris Eglītis) un mūziķu ( Klāvs Kalnačs, Ize un Nauris Jansoni - Ķirši, Lība un Mārtiņš Dzerkļi, Mikus Čavarts, Imants Daksis) daiļrade, aktualizēta Drustu pagasta kultūrvēsture un izveidota komunikācijas platforma mākslinieku un apmeklētāju vidū, radīta interese turpmākam kultūrvēsturisku projektu ciklam “Drustu bagātības meklējot” ( Zīvertu dzimta un Gatartas alusdarītava, jūrasbraucējs un zinātnieks Leontijs fon Hāgemeisters, “Mednieku laiki” Mīlakšās un Jaundrustos).

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst visām Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:

  • Karikatūru zīmēšanas, izkapts pļaušanas un divroču zāģa zāģēsanas nodarbēs tiks īstenotas radošās iniciatīvas (meistarklases, arodu prasmes).
  • Nemateriālā mantojuma saglabāšana un popularizēšana notiks pie pasākuma saimes galda, godā ceļot kulināro mantojumu - Auļukalna ezera zivju zupa, Auļukalna maizes krāsnī cepta rupjmaize ar medu vai kaņepju sviestu un īsta Ulmaņlaiku saimnieču stila torte. Muižas saimniece Inita Šalkovska zirgu pajūgā vizinās pasaku un nostāstu klausītājus. Koncerta starplaikos tiek spēlēti un dejoti latviešu tradicionālie danči.
  • Sabiedrības iesaiste kultūras procesu veidošanā notiks pasākuma sagatavošanas darbu laikā. Tiksies projekta darba grupa un brīvprātīgie, lai kopīgi izveidotu pasākuma dienas norises plānu un īstenojumu, piedalītos Auļukalna muižas parka sakopšanas un atkrūmošanas darbos. Tiks uzrunāti arī vietējie izkapts pļaušanas, zāģēšanas pratēji, mājlopu īpašnieki un saimnieces - ēdienu gatavotājas saimes galdam. Volejbola spēlēšanu organizēs pagasta sporta entuziasti.
  • Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana ietverta pašā pasākuma būtībā - aktualizēt Drustu kultūras, vēstures un mākslas bagātību ainaviskajā un vēsturiskajā Auļukalna muižā un tās apkārtnē.

Foto un datorgrafika: Mikus Čavarts