Īstenošanas vieta:
Salacgrīva
Iesniedzējs:
Biedrība "Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs"
Projekta izmaksas:
500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Pilnīgot informāciju par tādu Latvijas bagātību kā dzintaru, apmeklējot 7 Vidzemes vietas, lai satiktos ar vietējiem cilvēkiem. Uzjautāt, uzklausīt, uzzināt, pierakstīt, nofilmēt. Tāpat papildināt zināšanas par Dzintara ceļu, šo senatnes tirdzniecības maršrutu. Tas bija maiņas sakaru ceļš starp Baltijas jūras piekrasti un Romas impēriju. Pa šo ceļu senajā Romā tika ievests tur plaši izmantotais dzintars. Latvijai Dzintara ceļš bija ļoti nozīmīgs, jo sākot ar 1. gadsimtu pēc Kristus baltu zemes, to skaitā arī Latvijas teritorija, tika iekļauta romiešu ģeogrāfiskajos priekšstatos un maiņas sakaros.

No 2007. gada līdz 2019. gadam notika izziņas braucieni, kuru rezultātā tapis manuskripts “Par dzintara ceļu kopā ar Janīnu Kursīti”. Topošajā grāmatā nav ietverta Vidzeme, jo līdz šim mūspuse saistībā ar dzintaru nav pētīta, apzināta. Bet varbūt tieši te uzzināmi unikāli jaunumi saistībā ar dzintaru. Ticam, ka arī mūsu reģiona ļaudīm ir ko pastāstīt. Varbūt ir stāsti par dzintara pielietošanu ārstniecībā, skaistumkopšanā. Vai tad tikai Pāvilostā ciemiņus cienā ar dzintara “šņabi” (uz dzintara graudiem uzlietu degvīnu). Iespējams, vidzemniekiem ir daudz oriģinālākas metodes dzintara pielietojumā. Bet tas ir jāuzzina, jāsaklausa, jāsajūt.

Šie stāstījumi kopā ar fotogrāfijām bagātinās topošo grāmatu, izvairoties no fakta, ka Vidzeme paliek galīgi neizpētīta, tādējādi topošā grāmata būs pilnīgāka un nepazaudēs līdz šim nezināmo. Grāmata vēlāk būs pieejama Vidzemes bibliotēkās.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst vairākām Vidzemes kultūras programmas prioritātēm.

Radošās iniciatīvas.
Jaunu zināšanu apguve saistībā ar dizainu. Vai daudzi zina, ka dzintara diegu, ko paši pielieto medicīnā visā pasaulē radījuši latvieši?

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
Tradīcijas un nodarbošanās vietējā vidē. Saistībā ar dizainu — šo vienreizēji skaisto, īpatnējo, teiksmaino ziemeļu zemju akmeni, ko jau senie grieķu dzejnieki un vēsturnieki minēja līdzās zeltam un sudrabam.

Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā.
Bibliokuģis par savu galamērķi izvēlējies vietas Vidzemē, kur vietējie brīvprātīgie ar sirdsdegsmi apņēmušies uzrunāt nākošos, lai no plašākas apkaimes gūtu informāciju. Apzināt arheologus, mineralogus, rotu meistarus. Leģendu vācējus un ticējumu pierakstītājus. Viss par un ap dzintaru. Iespējamības robežās projektam tiks piesaistīti skolēni.

Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana.
Dzintars ir dabas veidojums. Tam piemīt īpašības, kuru pielietojumu zina daudzi. Piemēram, vai ik katram mazam bērnam ap kaklu ir dzintara veselības krelles, jo tas palīdz, kad veidojas zobi. Krelles palīdz arī, ja ir mandeļu iekaisums. Šīs ir jau cilvēka dzīvē pierādītas vērtības. Bet nekad nevar teikt, ka viss jau ir izzināts. Vidzemniekiem varbūt ir tādas izziņu pērles, kuras tikai gaidījušas, lai tās atrod, uzlasa un dod tautiņās. Cilvēki aizvien vairāk dzīvo saskaņā ar dabu.

Ilustrācija: biedrības “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” logo
Ilustrācijas autors: Raimonds Kreituss