Īstenošanas vieta:
Ziemeru muiža, Alūksnes novads
Iesniedzējs:
Biedrība "Ziemerpils"
Projekta izmaksas:
1120.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Mērķis – izmantojot radošas laboratorijas principu, iedvesmot jauniešus gūt pieredzi starpdisciplināru mākslas darbu veidošanā, iesaistīt kultūras projekta realizēšanā un paplašināt kultūrvēsturiskā objekta pieejamību, kā arī kultūrvides veidošanos Ziemeru muižā.

„Eksperimentālā dzejas laboratorija Ziemeru muižā” būs vienas dienas pasākums jauniešiem ar iedvesmojošu dzejnieka ievadlekciju, dzejas, dejas un mūzikas radošiem uzdevumiem, kas noslēgsies ar multimākslinieces Elizabetes Balčus un radīto jaundarbu audiovizuālu performanci un vakara turpinājumu ar diskusijām, sarunām, mūziku, dzeju un deju pie ugunskura. Dienas gaitā paredzētas trīs darbnīcas:

Dzejošanas darbnīca. Rīgas jauno dzejnieku kopa ar nosaukumu „Karantīna” dalīsies savā dzejas radīšanas aizrautībā un caur radošiem uzdevumiem rosinās radīt pašu izvēlētas formas tekstu.

Laikmetīgās dejas darbnīca. Horeogrāfes Katrīnas Albužes vadībā eksperimenti ar kustību un vārdu iekšēju impulsu/kustību paplašināt līdz izrunātam vārdam – dzejai vai tekstam.

Elektroniskās mūzika darbnīca. Eksperimenti ar elektroniskās mūzikas instrumentiem un iekārtām – bītu aparātu, cilpmašīnu u. c. Elizabete Balčus kopā ar dalībniekiem, izmantojot jaunradītos tekstus, veidos oriģinālu skaņdarbu, kurš tiks atskaņots pasākuma noslēguma audiovizuālā performancē.

Ziemeru muižā viesosies radoši jaunieši – jauno dzejnieku kopa „Karantīna” no Rīgas, jaunieši no Alūksnes Jauniešu teātra grupas, Alūksnes mākslas skolas un Ziemeru pamatskolas. Pasākums būs atvērts ikvienam interesentam un būs turpinājums regulāru kultūras notikumu virknei Ziemeru muižas un tās kompleksa kultūrvēsturiskajā vidē, atklājot arvien jaunas, līdz šim neiepazītas cilvēka mākslinieciskās dabas teritorijas un izpausmes.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Uz projektu attiecināmās izvirzītās prioritātes:
– sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā;
– vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Projekta iecere ir saistīta un apvieno vairākas no izvirzītajām prioritātēm – Vidzemes kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, jauniešu iesaiste kultūras pasākumos un projekta organizēšanas aktivitātēs. Projekts veicina sabiedrības iesaisti dabas un kultūras mantojuma vērtības apzināšanā un integrētā attīstībā, iesaistot un informējot sabiedrību par iespēju brīvprātīgi veikt dabas un kultūras mantojuma vērtību apzināšanu un uzturēšanu. Mūsuprāt, regulāra kultūras/izglītojošu pasākumu norise un, caur to piesaistītā auditorija, ir lielisks un atbilstošs veids kā apzināt, popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, kā arī, iedzīvotājiem, apmeklējot un iesaistoties pasākumos, tiek iegūta izzinoša/izglītojoša pieredze, stiprināta vietējās kopienas identitāte, personīga piesaiste, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz dzīves kvalitāti un ir ļoti nozīmīgs pienesums īpaši nomaļākajās Vidzemes reģiona teritorijās. Projekts iesaista par prioritāti noteikto mērķauditoriju – jauniešus, kā arī izglītības un interešu izglītības iestādes.

 

Foto: no biedrības "Ziemerpils" arhīva