Īstenošanas vieta:
Pārsteigumkalns, Ērgļi
Iesniedzējs:
Nodibinājums "Fonds SANA MARE"
Projekta izmaksas:
4245.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Aicinām visus 24. jūlijā Ērgļos “Pārsteigumkalnā”, kur notiks EKSPERIMENTĀLS MĀKSLAS FESTIVĀLS “OPTIŽŪNS”.

Šogad festivāla tēma ir “Konstrukcija” tā ietvaros būs aplūkojami gaismas, vides objekti un instalācijas, skatīsimies izrādes, performances un akcijas. Rādīsim performanci, kuras pamatā ir R. Blaumaņa noveles un I. Ziedoņa pasakas, kā arī izrādi “Blaumaņa nāves ēnā” par Blaumaņa pēdējām dzīves dienām. Vēl izrādīsim īsizrādi “Katastrofa” pēc Tūves  Jānsones “Svilpaste, kas ticēja katastrofai” darba motīviem un citas īsizrādes, performances. Piedalās Ērgļu amatieru teātris, interesenti no Madonas,Vestienas, Ķeipenes, Kokneses, Jēkabpils, Sausējas, Rīgas, Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogi un studenti, Latvijas Kultūras akadēmijas studenti, Parīzes aktieru skolas Cours Florent studenti, Tallinn university BFM studenti. Vestienas, Ķeipenes,  Kokneses, Jēkabpils, Sausējas, Rīgas, Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogi un studenti, Latvijas Kultūras akadēmijas studenti, Parīzes aktieru skolas Cours Florent studenti, Tallinn university BFM studenti.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

VKP 2020 prioritātes (3) Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības. Šogad esam iesaistījuši plašu Vidzemes reģionu, ir izveidoti atbalsta punkti Madonā, Vestienā, Ķeipenē, Koknesē, Jēkabpilī, Susējā- paplašinājuši vietējo dalībnieku loku . Festivālā iesaistīts Ērgļu amatieru teātris un arī objektu veidošanā piedalās vietējie mākslinieki, arī tie, kas vēl mācās vai strādā Ērgļos un Madonā mākslas skolās.

Foto: Nodibinājums "Fonds SANA MARE"